Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Поздний гость

Автор:
Зейнаб Дербентли
Перевод:
Ирина Ермакова

Gecikmiş  qonaq

 

Seyidova Gülçöhrə Nadirovna, bu dəyərli xanımla görüşümüz və tanışlığımız təsadüfü olmuşdur. Dərbənd şəhər üç din quruq muzeyində onunla,  bir tədbirdə görüşmüşdük. Həmin tədbirdə o özünü  elə aparırdı ki, eləbil bu insan bizim kimi tədbirə gələn bir ya müəllimdir ya şairdir. Amma sonra onun elm adamı və dasent olduğunu biləndən sonra çaşqınlığ içində qaldım. Ən maraqlı yeri də o idi ki, o öz stolunu mənə verib özü ayaqüstü dayanmışdı. Sonralar Gülçöhrə xanımın YUNESKA nın Dərbənd üzrə sədri və yüzlərlə elmi məqalə müəllifi  olduğunu bildim. Şimalı Qafqazın ətraf şəhərləri başda Dağıstanımızın paytaxtı Mahaçqala şəhəri olmağla. Moskva, Sankt-Peterburg, Kazanda və bir çox ölkələrdə Dərbəndimizi təmsil edib. YUNESKA nın Şimali Qafqaz üzrə dini kafedrasına rəhbərlik edən bu dəyərli insan. Çox sayda elmi monografiyalar və yüzlərlə elmi məqalələr yazıb. Bundan əlavə
disertasiya müdafiyə edib. Və mən onun belə bir alim olduğunu biləndən sonra onun sadəliyinə heyran oldum.

Onunla bağlı maraqlı bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Onu mənim kitabımın təqdimatına dəvət etmişdik, saatın vaxtını da dəvətnamədə yazmışqıq. Tədbir başlandı, tədbirdə ona söz verilməli idi. Kitabın ön sözünü o yazmışdı, o kitab haqqında danışmalı idi. Artıq təbbir gedirdi, mən isə həyəcanla onu gözləyirdim. Gözüm qapıda qalmışdım, orda olan çıxışları belə tam eşitmirdim. Ona dəvətnaməni verən rəfiqəm"Dərbənd" respublika qəzetinin məsul katıbı Ayna Məmmədova ona zəng edir ki, siz niyə gəlmiriz, hardasız sizə nəsə olubmu? O isə heç tələsmədən cavab verir ki, hələ vaxt var can əlbətdə gəlirəm. Ayna əsəbləşir ki, necə yəni vaxtınız var? Tədbir artıq bitmək üzrədir, hamı sizi gözləyir. Gülçöhrə xanım soruşur ki, tədbir saat 3 də deyil ki? Rəfiqəm qayıdır ki, siz dəvətnaməyə baxmamısınız? Deyir yox amma bilirəm ki saat 3 dədir. Onda rəfiqəm Ayna başlayır gülməyə ki, ay sizə qurban siz dəvətnaməyə baxmayıb vaxtı hardan təyin etmisiz? Tədbir saat 1 də başlayıb, hamı sizi gözləyir. Gülçöhrə Nadirovna, tez qaça-qaça tədbirə gəlir. Gəlib elə bir çıxış edir ki, kitabı elə bir maraqla təqdim edir ki, eləbil gec gələn o deyil, tədbirin digər qonağlarıdır. Öz sadəliyi və insanı cəhətləri ilə, gəldiyi hər hansı bir tədbirdə. Onun çıxışları və orda olması, özü bir gözəllik yaradır. Belə bir maraqlı hadisəni, biz Gülçöhrə xanımla yaşamışıq.

2020 ci ildə, bu dəyərli xanım, "Dünyanın gülü" qızıl medalına layiq görülüb. Dağıstan Respublikasının əməkdar müəllimi, Dağıstan Dövlət Universitetinin Dərbənd filialının birinci dekanıdır. Bu yaxınlarda onun evində qonağ oldum, onun ailəsi və gəlini ilə olan münasibətini görüb heyran qaldım. Bir insan həm ana, həm nənə, həm ailə başçısı. Həm qaynana, həm də elm dənizinin bir damlası necə ola bilər. Bütün bunları Gülçöhrə Nadirovna özündə cəmləşdirə bilib, bu da hər qadını nəsib olmayan bir cəhətdir,  Belə bir insanla olan hər bir hadisə, inanıram ki, böyük marağa səbəb ola bilər. O YUNESKA nəznində çox işlər görüb, onun bir neçə ölkədə elmi çıxışları, elm dünyasına verdiyi tövhələr danılmazdır. Bir alim və müəllim kimi, o həm tələbələrin, həm də insanların diqqətini özünə çəkə bilir. O bir çox yerlərdə çalışıb, çalışdığı hər bir yerdə. Öz kollegaları tərəfindən sevgisini qazana bilib. Bir oğlu , üç şipşirin nəvəsi var. Nəvələri ilə belə, öz sözünün yerini bilən bir ziyalıdır Gülçöhrə Nadirovna. Onun öz  qohumları arasında da böyük hörməti var, bayramlarda onsun qazanın ağzını açmazlar. Belə bir müdrik və sadə insandır, gözəl ziyalıdır Gülçöhrə xanım.

Поздний гость

 

Первая наша встреча с Гульчохрой Надировной Сендовой была случайностью. Мы познакомились на вечере в Музее трех религий города Дербента, где она вела себя как обычный гость, учитель или поэт. И я очень удивилась, узнав, что она ученый и доцент. При этом она уступила мне свой стул, простояв весь вечер.

Гульчохра-ханум — представитель ЮНЕСКО в Дербенте и автор сотен научных статей и монографий. Она часто представляет наш Дербент в окрестных городах Северного Кавказа, особенно в столице Дагестана Махачкале. Представляет она наш город и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и многих других городах и странах. Гульчохра Надировна защитила диссертацию. Узнав, что Гюльчохра-ханум обладает научной степенью, я была поражена ее простотой.

Вспоминается такая история. Мы с подругой пригласили ее на презентацию моей книги и отправили приглашение, в котором было указано начало мероприятия. Презентация началась, а Гульчохры Надировны всё не было, притом что ее выступление входило в сценарий мероприятия. Как автор предисловия она должна была рассказать о моей книге. Презентация была в разгаре, и я с нетерпением ждала ее. Мои глаза были прикованы к двери, я почти не слышала произносимых речей. Наконец моя подруга Айна, ответственный секретарь республиканский газеты «Дербент», которая отправляла ей приглашение, звонит и спрашивает: что случилось, почему она до сих пор не пришла на презентацию? И Гульчохра раздумчиво отвечает: приду, конечно, есть ведь еще время. Огорченная Айна спрашивает: «Разве вы не заглядывали в приглашение? Презентация подходит к концу, все ждут только вас». Гульчохра Надировна спрашивает, не назначено ли мероприятие на три часа дня. «Разве вы не заглядывали в приглашение?» — снова удивляется Айна. «Нет, — отвечает Гульчохра-ханум, — но я знаю, что в три часа». Тогда Айна начинает смеяться: «Дорогая ханум, а почему вы, не смотря на время и в приглашение, так уверены? Презентация началась в час дня, и все ждут только вас». Гульчохра Надировна быстро пришла и с таким блеском преподнесла свою речь о книге, что получилось, будто опоздала не она, а остальные гости презентации.

Благодаря своей простоте и гуманности она является украшением любого мероприятия.

В 2020 году Гульчохра Надировна была награждена золотой медалью «Роза мира». Она Заслуженный учитель Республики Дагестан, первый декан Дербентского филиала Дагестанского государственного университета. Недавно, побывав у нее в гостях, я была поражена ее отношениями с семьей и невесткой. Хозяйка дома, мать, бабушка, свекровь и человек науки, Гульчохра Надировна смогла всё это совместить. Это удается не каждой женщине! Ее присутствие и ее выступления на любом мероприятии вызывают большой интерес в обществе, придают красоту и уют любому празднику.  

 Она много сделала для своего города в ЮНЕСКО, ее научные выступления в нескольких странах и вклад в мир науки неоспоримы. Как ученый и преподаватель Гульчохра-ханум всегда привлекает внимание не только студентов, но и любых внимательных слушателей. Повсюду, где она работала, ей удалось завоевать любовь своих коллег.

У нее есть сын и трое внуков. Даже с внуками Гульчохра Надировна — интеллектуал, дорожащий словом. Ее очень уважают родственники, не приступают к застолью без нее во время праздников.

Прекрасный интеллектуал Гульчохра-ханум, мудрый и простой человек, желаю вам всяческих успехов в вашей дальнейшей жизни!

Рейтинг@Mail.ru