Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Моя Родина

Автор:
Николай Курилов
Перевод:
Евгений Каминский

Мэт лэwээйнбурэбэ


Ханьинэҥ хадаа кэwээйрэ —
Мэт сугудьэҕэ тудэл.
Ханьинэҥ йоко пондаайрэ —
Мэт чуҥдэҕэ льэй тудэл.

 

О, тэн тэньи мэт мэдьуодьэҥ,
Тэн — мэт лэwээйнбурэбэ!
Тэн тэньи мэт чамумуйэҥ,
Амудьииҥ, мэт Йуорпурэ!


Мэ хуолэм льиэ йанаспээйрэт
Эньиэ wадун нимэкаа.
Амаа мэтинь чуҥдэ сэурэл:
— Ньилдьик пурэн, эньикаа!


Wайи холльэ: мэ хуолэм, ан
Мэ кэриэтэй, саҕаатэй
Wадун аруу мэт wанарҕат!
Амалаҕа, элэн льиэ!

Моя Родина

Когда бы ни уехал
за тридевять морей,
она во мне как эхо
и свет любви моей.


Она меня взрастила
И силы мне дала,
суровой тундры сила
раскинуть два крыла.


Ну как забыть основы:
дом матери моей
и те слова отцовы:
«Лети вперед скорей!»?!


И где б на карте мира
ни был — в себе сберечь
я должен юкагира,
его прямую речь.

Рейтинг@Mail.ru