Лёд твоих щёк...

Автор:
Амгалан Будаев
Перевод:
Виктор Куллэ

*     *     *

 

Сэнхир мүльhэтэ хасарыеш
Шаргал нараар таалуужам.
Улаагана мэтэ уралдаш
Уулын hалхяар дүтэлүүжэм.
Сээжэ энгэр бэедэш
hарын толоор оруужам.
Сэдьхэл хүрин зүрхэндэш
Сэбэр агаар болуужам.

*     *     *

Лёд твоих щёк лучом целовать
я, словно солнце, влеком.
Губы твои кислице под стать —
горным коснусь ветерком.
В тело проникну сияньем луны
незаметно, как тать.
Лишь бы сердцу любимой жены
чистым воздухом стать.

Рейтинг@Mail.ru