Моя песня

Автор:
Алтынай Санаа
Перевод:
Анна Золотарева

Јаҥарым


Туман тӱшкен тууларды,
Турна конгон састарды,
Кузук бӱткен мӧштӧрди,
Салкын јеҥген чӧлдӧрди,
Чейне ӧскӧн айаҥдарды,
Суу бийлеген чакпындарды,
Ат јарышкан јалаҥдарды,
Тӱн јарыткан јылдыстарды,
Јер-алтайдыҥ курчуларын,
Јебрен чактыҥ јажыттарын,
Мӱргӱп ӧткӧн ажуларын,
Јон кӧдӱрген башчыларын,
Јаҥарым,чӧйӧӧ макта!

Моя песня

 

Туманные горы вдали,
Болота, где спят журавли,
Богатый орехами кедр,
И степи, смирившие ветр,
Поля, где коней табуны,
Ночное сиянье луны,
Твои обереги, Алтай,
Древнейшее знание тайн,
Паломнический перевал
И тех, кто народ поднимал,
Восхваляй, моя песня!

Рейтинг@Mail.ru