Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Встреча

Автор:
Хусей Какушев

Джолда кетиб бара...

Джолда кетиб бара тургъанлайыкъгъа
Анам бла мен бир мутхуз сууукъ кюнде,
Чыкъды бир элчи къызчыкъ аллыбызгъа
Къуру челеклери бла билегинде.

Анам атлай эди ол челекледен
Ырыслаб, ичинден да къыйнала,
Мен а тынгылай эдим, сейирсиннгенден
Къызны джашлыгъы бла ариулугъуна.

Уллу кёзлери джюрегими сыла,
Уятлы болуб ол джол къойду бизге.
Джолубузгъа кетдик, къайгъылы бола:
Анам челекле кёре, мен а — кёзле.

Рейтинг@Mail.ru