Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

"Жизнь испарится росой"...

Автор:
Галина Раднаева (Санджэ-Сурун)
Перевод:
Виктор Куллэ

*     *     *

— Наhан гээшэ
Шүүдэр юм, — гээд,
              хэлэгшэ hэн эмгэйм.
Наhан тухайгаа
Шэбшэжэ үзөөд,
              айхаар гунигта мэдүүлхэдэм:

 

«Мүнхэ наhан хэрэггүй», — гээд,
Мэдээгээ хаяhан
             шүүдэр хүлдэм унаа.
«Хэрэггүй… Хэрэггүй…» — гээд,
Хээрын сэсэгүүд
            бэе бэедээ дамжуулаа.

*     *     *

«Жизнь испарится
                             росой», —
бабушка мне говорила.
«Короток век наш людской», —
так размышляю
                         уныло.

 

Капля
          на землю стекла —
светлая весть чистоты.
«Вечная жизнь
                        тяжела», —
дружно кивнули цветы.

Рейтинг@Mail.ru