Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Отцовский совет

Автор:
Зейнаб Дербентли
Перевод:
Ирина Ермакова

Ata nəsiyyəti

 

Həyatın gözəlliyi onu doyub yaşamağdadır. Bəzən olur əzablarla bu yolu gedirik, bəzən xoş məqamlarla. Amma insan övladı etdiyi əməllərinin də sahibi olmalıdır. Bir gün bir qoca öz oğlunu yanına çağırıb nəsihhət edir. Deyir, oğul çalış həmişə adının yanında nöqtə olmasın, oğul bu nə deməkdir deyə soruşur. Ata deyir nöqtə yəni ləkə olmasın. Vaxt ötür zaman keçir, oğul iş başına keçir, Ata oğlunun necə bu işi başa vuracağından həyəcanlanırdı. Bir il iki il üç il keçir, Ata görür ki, oğulun varı dövləti başından aşır. O yenə oğlunu yanına çaəırıb nəsiyət edir, oğul heçnə deməyib gedir, o düşünürki, mən nə edirəmsə adımın yanına pasportuma yazılmırki. Nəhayət bir gün, oğul etdiyi əməlinə görə problemə düşür, sorğu sual zamanı, onun işlədiyi yerdən külli miğdarda pur küçürdüyü məlum olur, və oğul işdən azad olur. Əldə etdiklərinidə əlindən alıb işdən çıxarırlar. Ata oğluna diqqətlə baxırdı, oğul, ata niyə elə baxırsan deyə soruşur? Ata, yadındamı sənə neçə defə nəsiyyət etdimki, adının yanında nöqtə olmasın. oğul pasportu göstərib deyir. Ata bax pasportumda nöqtə yoxdur, Ata deyir, oğul pasporta səhvən olan nöqtə görünmür, amma sənin xalq arasında, adının yanında oğru nöqtəsi qoyuldu. Bax mən həmişə bu nöqtəni deyirdim. Nə etsəndə, nə etmək belə istəsəndə, o nöqtəni silə bilməyəcəksən. Əsas o nöqtəni qoymamağdır, qoydunsa silmək çətindir. Görün Ata nə qədər uzaqgörən olubki, oğulun bu gününü əvvəlcədən hiss edib ona dəfələrlə nəsiyyət edib. Amma oğur onu qanmır ki qanmır. Allah, övladları, valideyn üzü ağ edənlərdən etsin Amin.

Отцовский совет

 

Красота жизни в любви и понимании. Иногда мы проходим жизненный путь с трудом, а иногда — с прекрасными воспоминаниями. Но человек должен признать сам, что совершает он в жизни своей.

Однажды мудрый старик призвал к себе сына и дал ему совет: сынок, старайся, чтобы рядом с твоим именем не появилась черная точка. Что это значит? — спрашивает сын. А отец отвечает: точка — это пятно. Живи так, чтобы пятна не было.

Время проходит, сын устраивается на хорошую работу, а отец переживает, как он будет справляться. Через несколько лет видит отец, что появилось у сына слишком много денег. Он опять зовет его и повторяет совет. А сын ничего не отвечает и уходит. Думает сын: то, что я делаю, в паспорте не запишут.

Но наступает день, когда у него появляются проблемы. Ревизия на работе обнаруживает большую недостачу. Сына увольняют с работы, а все заработанное приходится возвратить, чтобы покрыть недостачу.

Отец, узнав об этом, внимательно смотрит на сына. Сын спрашивает: отец, почему ты так на меня смотришь? Отец отвечает: помнишь, я тебе советовал, чтобы рядом с твоим именем не было черной точки? Сын открывает свой паспорт: смотри, отец, никакой черной точки у меня нет. А отец говорит: сынок, грехи твои в паспорте не отметят. Но теперь ты вор. Ты запятнал свое имя перед народом. Об этой точке я тебе говорил. Что бы теперь ты ни делал, не сможешь убрать это пятно позора. Самое главное — изначально не ставить черную точку. После того как она появилась, убрать позор тяжело.

Отец был мудрым и дальновидным человеком, он чувствовал, что такой день может настать. И дал нужный совет своему сыну. Но сын не сумел его понять.

Дай Аллах, чтоб дети его были счастливы. Аминь.

Отцовский совет

 

Красота жизни в том, что ее любишь и понимаешь. Иногда мы с трудном проходим жизненный путь, а иногда с прекрасными воспоминаниями. Но человек должен признавать, что он сам это творит.

Однажды мудрый старик позвал к себе сына и дал ему совет: сынок, старайся, чтобы рядом с твоим именем не было черной точки. Сын спрашивает, что это значит. А отец отвечает: точка — это пятно. Чтобы этого пятна не было.

Время проходит, сын устраивается на хорошую работу, а отец переживает, как он будет справляться. Проходит несколько лет, отец видит, что у сына богатство больше, чем полагается. Он зовет сына к себе и снова совет дает. Сын ничего не говорит и уходит. И он думает: то, что я делаю, в паспорте же не пишется.

Но наступил такой день, когда у него появились проблемы. Во время ревизии на его работе обнаружили большую недостачу, за что его с работы увольняют, а заработанное он возвращает, чтобы покрыть недостачу.

Отец, узнав, внимательно смотрит на сына. Сын спрашивает: отец, почему ты так смотришь? Отец отвечает: помнишь, я тебе советовал, чтобы рядом с твоим именем не было черной точки. Сын показывает свой паспорт отцу и говорит: смотри, отец, у меня черной точки нет. А отец говорит: сынок, твои грехи в паспорте не отметят. Но перед народам ты свое имя запятнал как вор. Про эту я точку говорил. Теперь, что бы ты не делал, не сможешь убрать это пятно позора. Самое главное — изначально не ставить эту черную точку. А после того как она появилась, убрать ее тяжело.

Отец был мудрый и далеко видящий человек, он чувствовал, что у сына могут быть такие дни. И давал ему такие советы. Но сын никак его не понял.

Дай Аллах, чтобы его дети были счастливы. Аминь.

Рейтинг@Mail.ru