Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Выборы по-сорочьи

Автор:
Мердали Джалилов
Перевод:
Мердали Джалилов

Керекулдин сечкияр

 

Виринра сечкияр тухун муд хьанвайла, чи тамани адан Собранидиз депутатар хкядайвал хьана.

Собранидин кьиле акъвазиз кIанибурун  сиягь еке тир.  Гьам чилин, гьам цавун векилар бягьсера  гьатна. Ида ам, ада муькуьди  кIудиз башламишна.

Ина партийрин патай, кьилди  чпи чеб къалурзавайбурни  кими тушир. Гуя Государстводин  Думадин  дибни гьа и тамун  агьалийри кутазвай. 

Адет тирвал, къуватлубур секин тир. Асландив акъаж жедайди ерли авачир. Жанавурни Сев  са партия хьана. Ибурун терефда  Чакъалдини, Машахдини, СикIрени  агитация тухузвай. Чпикайни  депутатар хьунин  ниятар рикIелай ракъурзавачир.  Абуруз и кар иллаки  важиблу тир.

Гьикьван лагьайтIани депутатвилин  мандатди абуруз гзаф рекьера  куьмек гузвай. Фин-хтунал къадагъаяр аламукьзавачир. Хейлин тахсирарни хивяй акъудзавай. Депутат тахсирлу ийиз жеч кьван!..

Бес цавун ничхирри вучзавай?

Хабар – нивай, хабар – цIару  Керекулдивай. Чилинбурун бягьсери  ам лап къекъерай  акъуднавай. Гьикьван лагьайтIани, адан тахт хейлин вине авай. Диб чилевай  хъархъун таран  кукIва мугнавай. Винедай гзаф крарал вил вегьез жезвай. Ни вучзава, низ гьинай мал къвезва, ни вуч тухузва, ни незва, ни хъвазва – вири аквазвай. Керекул вични  санал секин жедай къуш туш кьван. Тум цIарудаз виринрай вичиз герек затIар жагъизвай.

«Бес депутат хьайитIа? -  хияллу хьана ам. – Хьайиди  ана жеда. СикIрезни Чакъалдиз депутатвал кIан хьайила, заз а кар къадагъа яни? Абурулай нефс къати угърияр чи тамара бажагьат ава… Эцигда за жуван кандидатурани сечкийрин сиягьда.  Зи угъривилизни тикъет хъиядач…

Гуьзгуьдин вилик вичин кIуфуз генани къеле, къилав хъияна хьиз , цIакулрин куларни, рангарни туькIуьр хъувуна, фида Керекул избиркомдиз вичин арза гуз. Ина лагьайтIа, столдин кьиле вилерал чIехи айнаяр алай ТIиб ТIабович  ацукьнавай. Хабар кьада Керекулдивай, вуч ава, вуч авач, сечкичийрикай адахъ бес кьадарда терефдарар жедани – жедачни чириз.

Керекул зирек хьана. ТипIрез са артух таквазвай крар Керекулдиз хъсандиз аквазвай. ТIиб йифен къуш ятIа,  им йикъанди я кьван!..

Керекулди избиркомдин  председателдиз   вичин мумкинвилер, амайбурув гекъигайла, авай артуханвилер раиж ийиз эгечIзава: - Я ТIиб ТIабович, зун Керекул тирди ваз чизва. Зи кIуф агакь тийизвай чка авачирдини  ваз ашкара я жеди. Диде- бубади  халкь авур йикъалай инихъ зал угъридин ярж ала. Нивай гьина вуч квахьайтIани, сифте шак вегьезвайдини зун тирди фикирда яхъ.

Ни вуч лагьайтIани, угъривиляй зав агакьдай  са фасадни жеч! .. Им кьетIен лайихлувал тушни бес!..

Кьвед лагьай кьетIенвал зи хабардарвилихъ галаз алакъалу я.  Зи алакъа авачир я леф, я кеф, я шаркь, я маркь пад авайди туш. Гьакьван чирхчирарни, танишарни  захъ ава… И там – а там, и багъ – а багъ, и сал – а сал. И хуьр – а хуьр – заз тафават авайди  туш. Виринра  сад хьиз за кьил акъудда. Чуьнуьхай затI кIевирдай пипIерни, пайдай дустарни  захъ гзаф ава. Абуру вирида зи тереф хуьдачни бес!

Пуд лагьай кьетIенвал зи чинин  кIевивилихъ галаз алакъалу я. Кар туькIуьн тавунмаз гьеле  - меле зун мярекатрайни  майданрай экъечIайди туш. Депутат зун хьтиндакай хьайитIа, туькIуьн тийир кар амукьдани?

Зал гьалчай кьван къванер, илигай кьван лашар, физ, захъ ваъ, зи патав гвайбурухъ – лиферихъ, верчерихъ, къветерихъ галукьиз хьайиди я.

ТIурфанривайни зун явашариз хьайиди туш.

Кьуд лагьайди зи рангарихъ галаз алакъалу я. Садаз зун лацуди, масадаз чIулавди, пуд лагьайдаз шуьтруьди, кьуд лагьайдаз  абидини я. Зун цIаруди я! Вири пайдахар  захъ галаз кьазва!  Гьи партия викIегь хьайитIани,  ана заз  чка жагъида! Куьрелди, «викIегьбурун партия» гьамиша зиди я, зунни – гьадан терефдар!

Вад лагьайди, ваз чида хьи, жува цIам кутун тавуртIани, захъ девлетар ава!  Бес чуьнуьхзавай кьван багьа затIар  зи хазинада авачни!  Хазина за инра  хуьзвайди туш! Адаз вичин  чка авайди я, садан  хиялдизни  текъведай… Зи хазинадивай гьихьтин сечкичи  хьайитIани  маса къачуз жеда! Къизилдин са тIур арадал вегьин бес я – сесер вири зибур жеда!

Мад са кар зи кьетIенди я:  захъ садахъни авачир хьтин дилмажвал ава. Заз чин тийир чIал авач. Къаргъайриз зун къаргъа я, чIагъариз – чIагъ. Пехъер вири зи гъилибанар я. За вуч вугайтIа, гьам незвайбур я. Сад кьве чалагъанни, кьаркьулувни завай зи чIалав гъиз жеда…

За винидихъни лагьанай, къветер, лифер, верчер за квазни кьазвайди туш. Каруярни кукупIар, кIекIеярни чIалитIар, амайбурни, зун акурвалди, лал жезвайбур я. Зи вилик абурухъ рахадай мез авайди туш.

Абур садни тахьайтIани, заз терефдарар гзаф жеда. КIан хьайитIа, за ваз гьа Севренни, Жанавурдинни сечкичийрин сесер авай кьватияр инихъ хкида. Чуьнуьхунрай, за лагьанай, абур садни зав агакьдайбур туш! Сев юзадалди  за ирид тамалай лув гуда!

Куьрелди, чан ТIиб ТIабович, вуна зи арза кьабула, сечкийрин бюллетенда зи тIвар тур. ЧIехиди тахьайтIани, тамун Собранидин депутат закай жеда! КIанзавайдини гьа кар я. Собранидиз гьахьайдалай кьулухъ, ваз чир хьухь, зи кар за ийидайди я. Вунни  рикIелай ракъурдач.

Къе – депутат, пака аквада ваз, спикерни  закай хьанва! Тежер крар авайди туш и дуьньяда!  Кьилинди захъ ихьтин алакьунар хьун я. Демократияни алакьунар авайбурун илим я…

Хабарни авачиз, ТIиб ТIабовичан вилик квай чарчел депутатвиле кандидат яз Керекулдин тIвар акъатна. Чарчин кIаникни , гьинай атайбур ятIани, къацу чарар пайда хьана.

«Керекулдин кек галукьай хьтинди я,- фикирна ТIиб ТIабовича. – Икьван чин кIевида, алакьунар авайда депутат хьана вучзавайди ятIа?.. Вичин айнайрилай гьекьедин циф хьтинди алудиз, алава хъувуна: - Ида зун галачизни мандат къачудайди я…»

Тама сечкияр гьикI кьиле фенатIа заз чидач, амма адан Собранида  чуьнуьхунрихъ галаз женг  чIугвадай Комитетдин кьиле  Керекул хкянавайдан гьакъиндай малуматар виринра  чкIана, газетрани  чап хьана…

Ва-ссалам! Ва – калам… «Демократия – алакьунар авайбурун илим я…». 

 

Выборы по-сорочьи


Как только начались разговоры о выборах, в нашем Лесу решили избирать депутатов в Лесное Собрание. Большинство кандидатов хотели Собрание возглавить. Среди земных, водных, небесных представителей завязались баталии. Иногда казалось, не на жизнь, а на смерть шли бои. Кромсали, топтали, уродовали друг друга.

Сильные, как всегда, не высказывались публично. Вели себя тише воды. Со Львом, Волком, Медведем никто не хотел спорить, заранее зная о бессмысленности состязаний. Ибо они составили одну партию – сильнейших, справедливейших. За них агитировали шакалы, лисы, рыси, при этом не теряя надежды на поддержку Сильных, чтобы самим тоже проскочить в Лесную Думу.

Депутатские мандаты им больше всех нужны были, чтобы получить иммунитет от грехов. Их пути-дороги часто совпадали с воровским криминалом. По-другому жить они не привыкли. Депутатская неприкосновенность защитит их в собственной борьбе и разборках.

А что же небесные жители? Откуда ни возьмись на арену вышла говорливая Сорока. Притом пестрая-пестрая! Видимо, земные баталии ей давно были известны, и в них она обрела имидж знатока спорных дел и разборок.

Пеструха жила на верхушке старого ореха, откуда как на ладони было видно все, что творится на земле грешной. Кто кого где потчует, кто у кого ночует, с кем кто в кунацких связях, кто главенствует в делах и судьбах… Зная все, жила по своим сорочьим правилам. Воровала, что могла; тащила, откуда могла; прятала, что можно спрятать. Авось всё всегда пригодится. Негодных вещей Аллах еще не придумал. А Сороке они, эти безделушки, особо важны. На том держится бизнес ее. Все блестящее – Сороке навар и товар. Любого можно обмануть одним только видом.

«А если я стану депутатом? – задумалась Сорока. – Ведь все пути мне откроются. Все базары станут доступными! А товар! А навар!.. Если Лиса ходит в депутатах, Шакал – в депутатах, почему мне, Сороке, нельзя быть депутатом? Кто запретит мне такое удовольствие? Если я – Сорока-воровка, то лисы, шакалы, рыси – о других я уж и не говорю – подавно ненасытные грабители!.. И они – депутаты?.. Нет! Я выставлю свою кандидатуру перед избирателями! Заставлю внести мое имя в списки кандидатов! Стану депутатом – перестанут называть меня воровкой! Узнает всё лесное общество, какая я патриотка, знаток своего дела! И законы я настрочу по-своему, и уму-разуму научу всех!.. Базар обогащу!.. Торговать будут все!..»

Привела Сорока себя в парадный вид, подправила все перья в хвосте и крыльях. Навострила еще сильнее свой золотистый клюв, проверила сорочий голос в горле и пошла в избирком подавать документы на кандидата в депутаты Лесзаксобрания. А там за столом важно сидела видавшая виды Сова Соваевна. Филин Филинович глазел еще пуще. Спрашивает у Сороки, какая это забота вдруг привела ее в избирком. Главное: наберет ли она, Сорока, нужное количество голосов и в какой блок она хочет вступить?

Сорока же была всех голосистей и острее на язык. Она быстро изложила и программу свою, и предвыборные обещания лесным жителям.

Увидела старая Сова, что Сорока готовилась к выборам неспроста. У нее больше шансов стать депутатом в блоке мелких мошенников и двурушников. Особая заслуга – Сорока сможет сыскать следы любых воров и хапуг, стяжателей и стервятников. Все подвластно Сороке. А работает она больше клювом, чем головой. Языком мелет хлеще любого оратора, будто владеет всеми могучими языками мира. Азбука Сороки понятна только ей, она сможет исполнить все желания доверенных лиц.

Сорока коротко и ясно заполнила свою анкету:

– Родилась в роду сорок;

– Окончила сорочью академию;

– Владею несколькими языками мира;

– Имею недвижимость в лесах и весях;

– Имею судимость за воровство;

– Имею патент на поиски редких вещей;

– Семейное положение – не замужем, и замуж не собираюсь;

– Могу состоять в любой партии: белых, черных, пестрых, серых, вороных;

– Пользуюсь авторитетом на многих заграничных рынках и дворах. 

Прочитал Филин Филинович анкету Сороки и онемел от достоинств кандидата в депутаты. «Такое сокровище упускать нельзя», – резюмировал Филин и предложил Сове Соваевне записать имя Сороки не в какую-то партию, а самовыдвиженкой.

При этом Сорока повторяла: «Вы прекрасно знаете, что если я возьмусь за дело, то, не исполнив его, не выйду из игры. Для этого дано мне сорочье обличье, сорочий нрав, сорочья смекалка, твердость духа, схожая с костяным клювом моим! Если я стану депутатом, и вам, филинам и совам, больше пользы будет, чем земным обитателям. Одним словом, обоюдная выгода нам, с какой стороны ни посмотри… Вы только включите меня в списки, а уж избирателей я найду. По крайней мере, из всех ящиков я могу вытащить нужное количество бюллетеней. И никто этого не заметит, как не замечают моего воровства в садах и огородах, на складах и базарах, у детей и взрослых… Всем приятен мой сладостный сорочий язык, полный обещаний и клятв, сладких дум и необычных замыслов. Любой проект, хоть нац-, хоть соц-, хоть федеральный, хоть региональный я могу за короткое время переварить и провести в жизнь. Важнее всего – сохранить доброе взаимодействие и кроткое отношение к главным силам. А мелкие – сами придут ко мне за помощью и участием… Я могу унять любой пожар и неурядицу!

Я – Сорока-воровка! Воровка от рождения, всей силой духа – воровка! Такого депутата вы нигде не найдете!.. Сегодня, если я – депутат, то завтра вы увидите – и спикером станет Сорока! И демократия будет сорочья, доступная нам, остроклювым…»

Неизвестно, как все произошло, но вдруг у Совы Соваевны вскинулись брови, под носом заблестели новые зеленые купюры и белая бумага, а на ней – имя и реквизиты кандидата в депутаты Сороки-воровки – Пеструхи!

…Прошли бурные дебаты, ссоры и споры. Прошли и выборы депутатов на всех уровнях. На Собрании законодателей Лесного участка председателем Комитета по борьбе с коррупцией и мошенничеством, по правам обманутых и обиженных выбрали самую достойную по нашим временам и меркам кандидатуру: Сороки-воровки – Пеструхи! Отчет о заседании Лесной думы был опубликован в тот же день во всех лесных газетах и транслирован по всем каналам. Пришли потоки поздравлений на имя всесильной Сороки – отныне депутата с крепким иммунитетом от всех бед.

Ва-ссалам! Ва-калам! Выводы делать – вам…

Рейтинг@Mail.ru