Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Здравствуй, Карелия!

Автор:
Юхо Муллонен
Перевод:
Роберт Коломайнен

Terve, Karjala!

 

Koleana toukokuun 5. päivänä 1949 purkauduimme härkävaunuista Petroskoin tavara–asemalle. Näkymä oli apea: autotien toisella puolella oli maalaamattomia puutaloja ja hökkeleitä, ränsistyneitä puuvajoja, kaikkialla talven jälkeistä roinaa. Järveltä kävi kylmä viima, kuraiset vesilätäköt olivat jääsohjossa ja maata peitti harmaa lumivaippa.

Tahtomattakin mieleeni palautui Pihkova,  jossa toisena vappupäivänä jyrisi ukkonen, maa alkoi viheröidä ja lehdet puissa olivat hiirenkorvalla. Olimme asuneet Pihkovassa vähän yli vuoden. Saavuimme sinne Virosta, josta inkerinsuomalaiset häädettiin pois. Muistan, miten Rakveren passitoimistossa, jossa vedettiin henkselit passiemme asuinpaikkamerkinnän yli, isäni kysymykseen ”Mihin meidän on matkustettava?”  virkailija vastasi viroksi: ”Sinne mistä saavuitte.”

Perheemme kohdalla se olisi ollut Novgorodin alue, kolhoosi,  johon meidät oli sijoitettu Suomesta palauttamisen jälkeen joulukuussa 1944. Päätimme  etsiä uutta asuinpaikkaa lähempää Viroa, sillä Venäjällä elintarviketilanne ei ollut sanottavasti parantunut ja suuri osa Luoteis–Venäjän asukkaista tuli toimeen Baltian maista hankkimillaan ruokatarvikkeilla. Näiden maiden varakkaimmilla talonpojilla oli maataloustuotteiden ylijäämää, jota he vaihtoivat vaatteisiin ja muuhun tavaraan. Löysimme töitä Pihkovan pellavanjalostamon rakennusyksiköstä.

Kaupunki oli sodan aikana raunioitunut, ja paikallisviranomaiset ottivat heimolaisiamme työhön rakennuksille, vaikka passeissamme oli surullisen kuuluisa 38. pykälä, epäluotettavuuden leima. Edellisinä vaellusvuosinamme olimme tottuneet jopa leirielämään, siksi olimme tyytyväisiä, kun oli katto pään päällä ja hella huoneen nurkassa. Pihkovan torilta sai maataloustuotteita ja leipääkin vapaasti (korttijakelu oli lopetettu muistaakseni vuoden 1947 lopussa).

Saattaa tuntua uskomattomalta, mutta Pihkovassa, slaavien kehtokaupungissa,  tunsimme itsemme paljon vapaammiksi kuin heimokansamme virolaisten keskuudessa. Emme enää olleet Viron maalaisisäntien renkejä ja piikoja, ”kotti poiss’eja”, kuten virolaiset nimittivät halveksivasti kaikkia idästä leivän hakuun tulleita, vaan valtionyritysten palkkatyöläisiä.

Meikäläisiä nuoria oli seudulla suuri joukko. Kokoonnuimme säännöllisesti ”nurkkatansseihin”. Oma inkerinmurteemme ja omat tapamme yhdistivät kaikkia meitä siellä aito venäläisessä ympäristössä. Pihkovasta jäivät kauniit muistot,  mutta silti se edusti vierasta miljöötä ja vierasta elämäntapaa.

Inkeri–kaiho ei ottanut haihtuakseen. Inkerinmaalle ei kuitenkaan ollut paluuta. Leningradin alueen toimeenpanevan komitean puheenjohtaja N. Solovjov pommitti moskovalaisia keskuselimiä pyynnöillään estää inkeriläisten paluu entisiin koteihinsa. Hänen mielestään nämä talot ja muut rakennukset piti myydä Sisä–Venäjältä Inkeriin lähetetyille luotettaville kolhoosilaisille. Lupa saatiin ja ”luotettavat kolhoosilaiset” Vologdan, Kirovin, Kalininin, Jaroslavlin ja Vladimirin alueilta saivat polkuhintaan tai ilmaiseksi  omistukseensa inkeriläsisten talot.

Maanviljely ei kuitenkaan kiinnostanut tulokkaita. He pyrkivät löytämään työtä kaupungista, eivät huolehtineet talojen kunnossapidosta ja purkivat saunat ja muut rakennukset polttopuiksi. Isäni ei pysty vieläkään unohtamaan, miltä kylämme näytti vuonna 1947. Se oli säilynyt ehjänä sodassa, ja entisiin taloihimme majoittui Vologdan alueelta saapuneita. Saamattomuuttaan tai laiskuuttaan  uudet asujat eivät eivät hankkineet polttopuita metsästä, vaan polttivat kaiken paitsi talojen ulkoseiniä ja kattoa. Kodistamme ei jäänyt jäljelle mitään muuta kuin kulmakivet. Tämä oli tavallista kylänäkymää. Pellot alkoivat metsistyä, kokonaisia kyliä (laskelmiemme mukaan 405 kylää) on kadonnut.

Silti Pihkovaankaan emme halunneet asettua. Niinpä saatuamme tietää, että Pihkovaan on saapunut värvääjiä Karjalasta,  solmimme sopimuksen ja aloimme vamistautua matkaan.

Mitkä olivat ne poliittiset ja taloudelliset tekijät, jotka tekivät mahdolliseksi inkerinsuomalaisten siirtymisen Karjalaan? Yritän kertoa niistä käyttäen tietolähteenäni neuvostojärjestelmän luhistumisen jälkeen raottuineita arkistoja, painettuja julkaisuja sekä omia  muistelmiani.

Inkerinsuomalaisista oli vaiettu siitä asti, kun suomen kieli julistettiin pannaan, siis vuosista 1936—1937 asti. Tosin viranomaisten salaisissa päätöksissä heitä ei unohdettu. Käydessäni 1978 Hatsinan kotiseutumuseossa, joka sijaitsi Prioratin palatsissa, en löytänyt edes mainintaa siitä, että tällä alueella oli asunut suomalaisväestöä, puhumattakaan siitä, että Kolppanassa lähellä Hatsinaa oli vv. 1863—1934 toiminut suomenkielinen opettajaopisto ja suurin osa kyläkouluista oli vallankumouksen jälkeisinä vuosina ollut suomenkielisiä. Aivan kuin vähemmistökansaamme ei olisi koskaan ollut olemassakaan.

Karjalassa alettiin julkisesti puhua inkeriläisistä tasavallan kommunistisen puolueen keskuskomitean täysistunnossa 12. helmikuuta 1949. Keskuskomitean ensimmäinen sihteeri Gennadi Kuprijanov tiedotti, että tasavalta tulee värväämään metätyömaille muiden siirtolaisten ohella myös inkeriläisiä, että lupa keskuselimiltä on saatu ja että  lähivuosina heitä saapuu Karjalaan kymmeniä tuhansia.

Tämä päivä on meille historiallinen: Karjalan rajat avautuivat ottamaan vastaan  kansalaisia, joiden passeissa oli epäluotettvuusmerkintä.

Miksi viranomaiset muuttivat kantansa? Ehkemme tänä päivänäkään tietäisi vastausta kysymykseen, ellei Kuprijanov olisi valottanut näitä asioita julkaisemattomissa muistelmissaan ”Sota Pohjolassa”, joita  säilytetään Karjalan kansallisesssa arkistossa. Niissä hän kertoo — mielestäni totuudenmukaisesti — osuudestaan inkerinsuomalaisten muuttoon Karjalaan.

Kuprijanov muistelee, että ajatus inkerinsuomalaisten siirtämisestä Karjalaan syntyi hänelle elokuussa 1944. Oli selvää, että Suomi oli hävinnyt sodan ja että välirauhanehtoja käsiteltäessä Neuvostoliitto tulee vaatimaan kansalaistensa palauttamista. Jo ensimmäisissä epävirallisissa rauhantunnusteluissa maaliskuussa 1944 V. Molotov esitti tämän vaatimuksen J. K. Paasikivelle ja C. Enckellille ja myöhemmin syyskuussa se toistettiin.

Kenraali Shtykovilta, jolle Zhdanov oli antanut määräyksen  laatia luonnos Neuvostoliiton hallituksen päätökseksi inkerinsuomalaisten palauttamisesta, Kuprijanov sai tietää, että heidät aiotaan asuttaa Keski–Venäjälle eikä entisille asuinpaikoilleen.  Tämä sama mies, Karjalan rintaman poliittisen hallinnon päällikkö, oli aiemmin laatinut myös suunnitelman karjalaisten karkottamiseksi maan itäisille alueille. Onneksi se ei toteutunut, koska Kuprijanov, kuten hän kertoo, todisti Stalinille karjalaisten olleen uskollisia neuvostovallalle sekä sodassa että selustassa.

Kuprijanov ehdottikin Shtykoville, että tämä merkitsisi päätösluonnokseen palautettavien asuinpaikaksi Karjalais–suomalaisen neuvostotasavallan. ”Haluatko saada vielä epäluotettavampaa väkeä kuin karjalaiset?”  kuului vastaus. Kirjoittajan mukaan O. W. Kuusinen ei halunnut mennä Stalinin puheille keskustelemaan asiasta ja se jäi sikseen.

Inkerinsuomalaisten siirtoja Karjalaan oli tapahtunut aiemminkin,  joskin pienemmässä mitassa. Jo vuosina 1925—1935 tänne lähetettiin suomenkielisiä opettajia (kortistossa on yli neljäsataa nimeä) sekä muita kielentaitoisia työntekijöitä eri tehtäviin. Vuonna 1940, Karjalan Neuvostoliiton osatasavallaksi muuttamisen jälkeen, tänne pakkosiirrettiin Murmanskin alueelta kaikki suomalaistaustaiset, mm. aikoinaan Inkerinmaalta Hiipinään karkotetut ns. kulakkiperheet. Nyt aiottiin toteuttaa suurempi hanke.

Petroskoissa purimme tavaramme ja vähän ajan kuluttua lastasimme ne auton lavalle, kiipesimme itse niiden päälle, ja auto lähti ajamaan kohti Prääsää.  Illalla saavuimme perille, ja meidät majoitettiin yöksi leipomon sivurakennukseen. Nukuimme sen yön lattialla, aamulla saimme ruokalasta lämmintä ruokaa. Pian tämän jälkeen  matkustimme samalla autolla  meille osoitetulle Matroosan metsätyömaalle.

Tämän metsätyömaan olivat perustaneet vanhan  Matroosa–nimisen karjalaiskylän tuntumaan vuonna 1931 Amerikasta, Kanadasta ja Suomesta sosialismia rakentamaan saapuneet ihmiset. Pian Matroosan työmaa oli  saavuttanut parhaat tulokset metsänhakkuussa, ja siellä  olivat saaneet koulutusta ympäri maata työskennelleet metsurit.

Nämä perinteet eivät olleet kadonneet, vaikka useat ns. iskureista joutuivat vuosina 1937—1938 vainojen uhreiksi. Sodanjälkeisinä vuosina Matroosaan kokoontui eloonjääneistä  vahva ja pätevä suomalaista syntyperää oleva porukka, joka palautti metsätyömaan entisen maineen.

Samaan aikaan kuin me ja myöhemmin Matroosaan saapuneet majoitettiin kaksikerroksisiin parakkeihin, joissa keskellä oli käytävä ja molemmin puolin hellahuoneita. Useita perheitä sijoitettiin noin kymmenen kilometrin päässä olevaan parakkikylään,  joissa asui myös talviaikoina kausityöläisiä.

Pari vuotta ennen meitä  Matroosaan värväytyi ryhmä pohjoisinkeriläisiä, jotka oli sota–aikana pakkosiirretty Leningradin saartorenkaasta Siperiaan. Sodan jälkeen he olivat palanneet synnyinseudulleen, mutta heidät oli häädetty Neuvostoliiton ministerineuvoston päätöksen mukaisesti. He eivät olleet matkustaneet Viroon, vaan pestautuneet Karjalaan. Nähtävästi se oli poikkeustapaus, sillä niihin aikoihin meikäläisiä ei Karjalassa otettu vastaan. Petroskoista jopa häädettiin pois ne, jotka olivat jollain tavoin saaneet työpaikan.

Laskelmieni mukaan Matroosaan oli ensimmäisenä vuonna saapunut 60–70 inkeriläisperhettä. Useat heistä alkoivat jo samana vuonna rakentaa omikotitaloja. Seuraavina vuosina monet perheet siirtyivät parakeista omakotitaloihin.

Keväällä 1993 tutustuin Karjalan valtionarkistossa Neuvostoliiton hallituksen  päätökseen  toimenpiteistä tasavallan talouden jälleenrakentamiseksi ja kehittämiseksi. Siinä lukee, että Karjalan metsäteollisuuteen ja maatalouteen siirretään  vapaaehtoisuuden pohjalta 25 000 kolhoosilais– ja kaupunkilaisväestöön kuuluvaa perhettä. Inkeriläisistä ei mainittu sanallakaan. Kuuluivatko he tuohon lukumäärään?

Panin merkille, että päätöksen kahdesta pykälästä puuttui teksti, ja oletin, että toinen näistä salaisista pykälistä koski inkeriläisiä. Se löytyikin arkistossa säilytettävien salaisten päätösten mapista. Siinä sanotaan, että tasavallan ministerineuvostolle annetaan lupa värvätä vapaaehtoisuuden pohjalta inkeriläissyntyisten perheiden jäseniä  heidän nykyisiltä asuinpaikoiltaan ja että heille myönnetään päätöksessä mainitut edut.

Tilastojen mukaan (valitettavasti 1.11.1949 jälkeen tilastotiedot puuttuvat)  eniten muuttajia oli Virosta: 8 646 henkeä. Pihkovan alueelta saapui 6 697 henkeä, Krasnojarskin aluepiiristä 1 825, Novosibirskin  alueelta 820, Tjumenin alueelta 774... Inkeriläiset solmivat  mielellään sopimuksia siirtyäkseen Karjalaan. Mikä heitä houkutteli tänne?

Mainittakoon keskeisimmät muuttokuumeen taustana olevat näkökohdat. Karjala sijaitsee lähellä kiellettyä Inkeriä, joten ei ole suuria vaikeuksia poiketa käymään synnyinseuduilla. Täällä asuu sukulaiskansa, jonka kieli on läheistä. Suomen kieli on käytössä, ja lapset voivat oppia sen. Karjalan metsäteollisuudessa maksetaan hyvää  palkkaa ja ruokatarvikkeita on saatavilla. Valtio tukee  luotoilla omakotitalojen rakentamista sekä karjan ja kotitaloustarvikkeiden hankkimista.

Olen työuosinani kiertänyt virkatoimissa melkein kaikki Karjalan metsätyömaat, mutta en ole tavannut ainoatakaan Matroosan vertaista. En tiedä, kuka sen lienee suunnitellut, mutta ei ainakaan Giprolestrans, joka sijoitti tavallisesti kaikki suunnittelemansa metsätyökylät joko suolle tai paikkoihin,  joista ei saanut juomavettä. Matroosa on rakennettu hiekkaiselle paikalle lähelle Suojunjokea. Maantien varrella oli vain julkisia rakennuksia ja muutama parakki, joissa ennen sotia oli asunut kausityöläisiä. Siirtolaisten kauniit ja hyvinhoidetut omakotitalot oli pystytetty syrjään, kauemmas melusta ja hälinästä.

Vaikka aluksi saimmekin tyytyä samansuuruiseen hellahuoneeseen kuin Pihkovassa, olimme silti tyytyväisiä. Meidän seitsenhenkisen perheemme neljä miestä saivat töitä metsätyömaalta, äitini jäi kotiemännäksi, nuoremmat veljeni ja siskoni alkoivat käydä Matroosan koulua. Saimme kohtuullista palkkaa ja se maksettiin ajallaan, kaupasta sai verrattain halvalla kaikkea välttämätöntä ruokatavaraa. Äitini, joka puhui huonosti venäjää, tuli täällä toimeen inkerinmurteellaan.

Nuoriso katsoi ahkerasti iltaisin elokuvia kerhotalolla. Lauantaisin ja sunnuntaisin se  tanssi itsensä väsyksiin Esko Vallin ja Armas Honkalan haitarien tahdittamana. Meillä toimi harrastajien laulu– ja tanssiyhtye, joka esitti suomenkielistä ohjelmaa. Nuorisoliittolaisina osallistuimme  erilaisiin talkoisiin: kunnostimme taajamaa, istutimme puita ja varasimme polttopuita kerhotalolle. Väkijuomien käyttö nuorison keskuudessa oli harvinaista.

Järjestimme usein käyntejä Petroskoin Suomalaisessa teatterissa. Teatteri lähetti oman bussinsa meitä hakemaan ja halukkaita löytyi aina bussillisen verran. Mieleeni ovat jääneet niiltä ajoilta sellaiset näytelmät kuin ”Seitsemän veljestä”, ”Tukkijoella”, ”Tuuli käy etelästä”, ”Niskavuoren naiset”, joissa  esiintyivät lahjakkaat näyttelijämme Liisa Tomberg, Toivo Lankinen, Emil Suni, Sulo Tuorila, Kuuno Sevander, Yrjö Humppi ja monet muut.

Suurin osa Matroosan asukkaista puhui yleissuomea tai inkerinmurretta. Meille kotiin tuli Punalippu vuodesta 1949. Muistan Matti Viitasen, joka ei jättänyt rauhaan yhtäkään suomea ymmärtävää perhettä, ennen kuin se oli tilannut Punalipun tai Totuus–sanomalehden. Paikallisessa radiossa Jorma Mantere välitti säännöllisesti Petroskoin radion lähetyksiä ja esitti myös paikallista ohjelmaa suomen kielellä.

Koulussa oli suomenkielisiä alaluokkia. Muistaakseni keskiasteella opetus tapahtui venäjäksi, suomi ja englanti olivat vieraina kielinä. Työarmeijasta päästyään koulunjohtaja Vihtori Lampinen uhrasi kaikki voimansa koulun peruskorjaukseen, hän rakennutti kattilahuoneen, kasvihuoneen ja urheilukentän. Vuonna 1956 suomea alettiin syrjiä. Matroosan koulussa sen opetusta kyllä jatkettiin lasten vanhempien pyynnöstä, mutta koulunjohtaja vaihdettiin.

1950–luvun alkuvuosina Matroosassa säilyi syvälti suomalaishenkinen miljöö. Karjalaissyntyiset Aleksejevit, Nikitinit, Rasputinit, Gavrilovit, Goškijevit ja muut, jotka olivat ennen sotia oppineet koulussa suomea, käyttivät tätä kieltä keskustellessaan suomalaisten kanssa,  vaikka keskenään he puhuivat venäläistynyttä karjalaa. Myös muutamat suomalaiset olivat tottuneet käyttämään karjalan kieltä. Muistan, miten Simo Ruoskanen pakisi livviä kuin aito karjalainen. Metsätyömaan venäläissyntyiset johtajat pitivät suomalais– ja karjalaissyntyisiä  metsureita luotettavana työvoimana, valiojoukkona. Mekin inkerinsuomalaiset vastaleivotut metsurit opimme heiltä ammattitaitoa. Vuosien kuluessa heimolaisemme Reino Veikkolainen, Eino Jääskeläinen, Juho Anttonen, Juho Kaukonen ja monet muut tulivat tunnetuiksi ahkeruudestaan ja tunnollisesta työstään, he saivat ansaitusti kunniamerkkejä ja mainetta.

Me inkerinsuomalaiset kynnimme vakomme Karjalan karuun maankamaraan.

Здравствуй, Карелия!

 

Холодным днем 5 мая 1949 года мы выгрузились из теплушки на товарной станции Петрозаводска. Пейзаж показался тоскливым: на другой стороне шоссе стояли некрашеные деревянные дома, хибарки и ветхие сараи, всюду валялся накопившийся за зиму мусор. С озера дул холодный ветер, грязные лужи были затянуты рыхлой шугой, а на земле еще лежал серый снежный покров.

Мне невольно вспомнился Псков, где второго мая прогремела гроза, трава начала зеленеть, а на деревьях появились листочки. Мы прожили в Пскове чуть больше года. Туда мы приехали из Эстонии, откуда ингерманландские финны высылались. Помню, как в паспортном столе в Раквере, где местная прописка в наших паспортах была перечеркнута крест-накрест, на вопрос моего отца «куда мы должны ехать?» чиновник ответил по-эстонски: «Туда, откуда приехали».

Для нашей семьи это означало бы возвращение в Новгородскую область, в колхоз, где нас разместили после репатриации из Финляндии в декабре 1944 года. Мы решили подыскать место поближе к Эстонии, потому что в России продовольственное положение существенно не улучшилось, и значительная часть жителей северо-запада России приобретала продукты питания в Прибалтике. Там у наиболее зажиточных крестьян имелись излишки сельскохозяйственных продуктов, которые они обменивали на одежду и другие товары.

Работа нашлась в Пскове, в строительном цехе льноперерабатывающего завода. Город был разрушен во время войны, и местные власти принимали наших соплеменников на стройки несмотря на то, что в наших паспортах была указана печально известная 38-я статья как клеймо неблагонадежности. В годы странствований мы привыкли даже к лагерным условиям жизни, так что теперь были довольны тем, что у нас была крыша над головой и плита в углу комнаты. На рынке можно было свободно купить продукты и даже хлеб (помнится, карточная система была отменена в конце 1947 года).

Может показаться невероятным, но в Пскове, городе-колыбели славян, мы чувствовали себя гораздо свободнее, чем среди родственного эстонского народа. Ведь мы уже не были батраками и служанками у эстонских сельских хозяев и не входили в число тех приехавших с востока в поисках хлеба людей, которых эстонцы презрительно называли «котти пойсс», а трудились наемными рабочими на государственных предприятиях.

Нас, молодых, набралось на новом месте много. Мы часто устраивали «самодеятельные» танцы. Здесь, в русской среде нас всех объединяли родной ингерманландский диалект и свои обычаи. От Пскова остались прекрасные воспоминания, но все же и здешняя среда, и образ жизни казались чужими.

В душе не утихала тоска по Ингерманландии, но дорога туда была нам заказана. Председатель Ленинградского облисполкома Н. Соловьёв бомбардировал центральные органы в Москве просьбами воспрепятствовать возвращению ингерманландцев в свои прежние дома. По его мнению, эти дома и прочие постройки следовало продать благонадежным колхозникам из центральных регионов России. Разрешение было получено, и «благонадежные колхозники» из Вологодской, Кировской, Калининской, Ярославской и Владимирской областей приобрели в собственность за бесценок или даром дома ингерманландцев.

Земледелие, однако, не интересовало переселенцев. Они стремились найти работу в городе, о состоянии домов не заботились и разбирали бани и прочие строения на дрова. Мой отец до сих пор не может забыть, как выглядела наша деревня в 1947 году. Во время войны она сохранилась, и в ее домах разместились переселенцы с Вологодчины. Беспомощность ли была тому причиной или лень, но они не заготавливали дрова в лесу, а жгли все, что могли, кроме наружных стен и крыши. От нашего дома остались только камни по углам. Так выглядел теперь обычный деревенский пейзаж. Поля зарастали лесом, деревни исчезали (по нашим подсчетам, исчезло 405 деревень).

И все же в Пскове нам не хотелось оставаться. Узнав, что в городе появились вербовщики из Карелии, мы заключили договор и стали готовиться в дорогу.

Каковы же были те политические и экономические факторы, благодаря которым переезд ингерманландских финнов в Карелию стал возможным? Попытаюсь рассказать о них, используя в качестве источников приоткрывшиеся после распада CCCР архивы, печатные издания и личные воспоминания.

Факт существования ингерманландских финнов замалчивался со времени запрета финского языка, то есть с 1936–1937 годов. Правда, в секретных постановлениях о них не забывали. В 1978 году я побывал в Гатчинском краеведческом музее, разместившемся в Приоратском дворце, но не обнаружил там даже упоминания о том, что в этом районе проживало ранее финское население, не говоря уже о том, что недалеко от Гатчинска, в Колппанах действовала в 1863–1934 годах учительская семинария и что большинство сельских школ в послереволюционные годы было финноязычными. Как будто нашего национального меньшинства никогда и не существовало!

В Карелии публично заговорили об ингерманландцах на пленуме центрального комитета республиканской компартии 12 февраля 1949 года. Первый секретарь Геннадий Куприянов сообщил, что республика начнет вербовать на лесозаготовки, наряду с другими переселенцами, также ингерманландцев, что разрешение центральных органов получено и что в ближайшие годы в Карелию прибудут десятки тысяч ингерманландских финнов.

Для нас это исторический день: границы Карелии открылись для граждан, у которых в паспортах была отметка о неблагонадежности.

Почему же власти пересмотрели свою позицию? Наверное, мы и сегодня не знали бы ответа на этот вопрос, если бы Куприянов не пролил свет на ситуацию в своих неопубликованных воспоминаниях «Война на Севере», которые хранятся в Национальном архиве Республики Карелия. В них он рассказывает – на мой взгляд, правдиво – о своей роли в переселении ингерманландских финнов в Карелию.

Как вспоминает Куприянов, идея переселить ингерманландских финнов в Карелию возникла у него в августе 1944 года. Было ясно, что войну Финляндия проиграла и что при рассмотрении условий перемирия Советский Союз потребует возвращения своих граждан. Уже в марте 1944 года, в ходе неофициального зондирования почвы для заключения мира, В. Молотов выдвинул это требование Ю. К. Паасикиви и К. Энкелю, а в сентябре того же года оно было выдвинуто повторно.

От генерала Штыкова, которому Жданов дал указание подготовить проект постановления советского правительства о возвращении ингерманландских финнов, Куприянов узнал, что их намереваются расселить не в прежних местах проживания, а в Центральной России. Штыков был тем самым начальником Политуправления Карельского фронта, который ранее подготовил план депортации карелов в восточные районы страны. К счастью, этот план не был осуществлен. Как рассказывает Куприянов, ему удалось доказать Сталину, что карелы были верны советской власти как на войне, так и в тылу.

Куприянов предложил Штыкову, чтобы он указал местом расселения возвращаемых Карело-Финскую республику, но в ответ услышал: «Ты что, хочешь получить еще более неблагонадежный народ, чем карелы?» Согласно автору, О. В. Куусинен не захотел проситься на прием к Сталину для обсуждения этого вопроса, и тот повис в воздухе.

Перемещения ингерманландских финнов происходили и раньше, но в гораздо меньших масштабах. Уже в 1925–1935 гг.  сюда направлялись финноязычные учителя (в картотеке насчитывается более 400 имен), а также другие специалисты со знанием финского языка. В 1940 году, после преобразования Карелии в союзную республику, сюда были депортированы из Мурманской области все лица финской национальности, в том числе высланные в свое время из Ингерманландии в Хибины кулацкие семьи. Теперь затевался более масштабный проект.

Выгрузив в Петрозаводске свои вещи из вагона, мы вскоре погрузили их в кузов машины, потом взобрались на них сами, и машина покатила вперед, на Пряжу. Туда мы приехали вечером, и нас разместили на ночь в пристройке хлебопекарни. Ночь мы спали на полу, а утром получили горячую пищу из столовой. После завтрака мы отправились на той же машине в Матросский лесопункт, который и был нашим местом назначения.

Лесопункт был организован вблизи старинного карельского села Матросы. Ведущую роль в его становлении сыграли финны-переселенцы из Америки, Канады и Финляндии, приехавшие в 1931 году строить социализм. Вскоре Матросский лесопункт достиг наилучших результатов на лесозаготовках, и там осваивали передовой опыт лесозаготовители из разных регионов страны.

Эти традиции не пропали втуне, хотя многие из ударников стали жертвами репрессий 1937–1938 годов. В послевоенные годы выжившие передовики составили финское по национальному составу, высокопрофессиональное ядро коллектива, который вернул лесопункту его былую славу.

Прибывших в Матросы в одно время с нами и позже переселенцев разместили в двухэтажных бараках, в которых посередине был коридор и по обе стороны комнаты с плитой. Многие семьи были размещены в барачном поселке в десяти километрах от деревни, там проживали и сезонные рабочие в зимний период.

Двумя годами раньше нас в Матросы завербовалась группа ингерманландских финнов, депортированных во время войны из блокадного Ленинграда в Сибирь. После войны они вернулись в родные края, но были высланы оттуда на основании секретного постановления советского правительства. Они не поехали в Эстонию, а устроились на работу в Карелии. Очевидно, это был исключительный случай, ведь в то время наших соплеменников не принимали в Карелии. Из Петрозаводска высылались даже те из них, кому удавалось найти работу.

По моим подсчетам, в первый год в Матросы прибыли 60–70 ингерманландских семей. Многие из них начали в том же году строить свои дома и в последующие годы переселились в них из бараков.

Весной 1993 года я ознакомился в Государственном архиве Карелии с постановлением советского правительства о мерах по восстановлению и развитию экономики республики. В нем говорится, что в лесную промышленность и сельское хозяйство Карелии будет привлечено на добровольной основе 25000 семей из колхозного и городского населения страны. При этом об ингерманландцах не было ни слова. Входили ли они в число этих семей?

Я обратил внимание на то, что в двух пунктах постановления отсутствовал текст, и предположил, что один из этих секретных пунктов касался ингерманландцев. Действительно, текст нашелся в хранившейся в архиве папке с секретными постановлениями. В нем говорится, что совету министров республики разрешается вербовать на добровольной основе членов ингерманландских семей в настоящих местах проживания и что им предоставляются предусмотренные постановлением льготы.

Согласно статистике (к сожалению, данные за период после 1 ноября 1949 г. отсутствуют), больше всего переселенцев было из Эстонии – 8646 человек. Из Псковской области прибыло 6697 человек, из Красноярского края – 1825, из Новосибирской области – 820, из Тюменской – 774.

Что же привлекало ингерманландцев в Карелии? Назову важнейшие из целого ряда обстоятельств, ставших стимулом для переселенческого движения. Карелия находится недалеко от запретной для финнов Ингерманландии, оттуда можно без особых трудностей съездить в родные места. Здесь живет родственный народ, язык которого близок к финскому. Финский язык здесь используется, и дети могут выучить его. Труд в лесной промышленности Карелии хорошо оплачивается, и продукты питания доступны. Государство поддерживает кредитами индивидуальное жилищное строительство, помогает в приобретении домашнего инвентаря и домашнего скота.

В период своей работы в лесной промышленности я объездил почти все лесопункты в Карелии, но не видел ни одного равного Матросскому лесопункту. Не знаю, кто его спроектировал, по крайней мере, это не был Гипролестранс, который размещал почти все лесные поселки или на болоте, или в местах, где не было питьевой воды. Поселок Матросы был построен на песчаном месте близ реки Шуя. Вдоль дороги располагались только общественные здания и несколько бараков, в которых до войны размещались сезонные рабочие. Прекрасные ухоженные дома переселенцев стояли в стороне, подальше от шума и суеты.

Хотя вначале мы жили в такой же по размерам комнате с плитой, как и в Пскове, мы были довольны. Четверо мужчин из нашей семьи, состоявшей из семи человек, получили работу на лесопункте, моя мать оставалась домохозяйкой, а мои младшие брат и сестра пошли в школу в Матросах. Мы получали неплохую зарплату, которую платили вовремя, в магазине можно было купить дешево все необходимые продукты.

По вечерам молодежь часто смотрела фильмы в клубе, а по субботам и воскресным дням танцевала до упаду под аккомпанемент гармони Эско Валли и Армаса Хонкала. У нас был самодеятельный ансамбль песни и танца с финноязычной концертной программой. Мы были комсомольцами и участвовали в разных субботниках: благоустраивали поселок, сажали деревья и заготавливали дрова для клуба. Употребление спиртных напитков было редкостью в молодежной среде.

Мы часто бывали в Финском театре Петрозаводска. Театр присылал за нами свой автобус, и он всегда отправлялся назад полным. Мне запомнились спектакли тех лет, такие как «Семеро братьев», «На сплавной реке», «Ветер с юга», «Женщины Нискавуори», в которых играли наши талантливые артисты Елизавета Томберг, Тойво Ланкинен, Эмиль Суни, Суло Туорила, Кууно Севандер, Юрье Хумппи и многие другие.

Большая часть жителей Матросов говорила на общелитературном финском языке или на ингерманландском диалекте. В нашем доме выписывали журнал «Пуналиппу» с 1949 года. Помню Матти Вийтанена, который не оставлял в покое ни одну понимавшую по-фински семью, пока она не выписывала «Пуналиппу» или газету «Тотуус». По местному радио Йорма Мантере регулярно транслировал передачи петрозаводского радио, а также выпускал местные передачи на финском языке.

В школе были финноязычные младшие классы. Помнится, в средних классах преподавание велось на русском языке, английский и финский изучались как иностранные. Освободившийся из трудармии директор школы Вихтори Лампинен отдавал все свои силы капитальному ремонту школы, были построены котельная, теплица и спортивная площадка. В 1956 году финский язык начал подвергаться дискриминации.  В матросской школе его преподавание продолжалось по просьбе родителей учеников, но директора сменили.

В первой половине 1950-х годов в Матросах сохранялась глубоко финская атмосфера. Карельские жители Алексеевы, Никитины, Распутины, Гавриловы, Гошкиевы и другие, изучавшие до войны финский язык в школе, разговаривали с финнами по-фински, хотя между собой общались на русифицированном диалекте карельского языка. А некоторые финны тоже привыкли говорить по-карельски. Помню, как Симо Руосканен объяснялся на ливвиковском диалекте, как настоящий карел.

Русское руководство лесопункта считало финских и карельских лесозаготовителей надежными и высокопрофессиональными работниками. Мы, начинающие лесорубы, тоже учились у них мастерству. С годами наши соплеменники Рейно Вейкколайнен, Эйно Яскеляйнен, Юхо Анттонен, Юхо Кауконен и многие другие были награждены орденами и прославились в республике.

Мы, ингерманландские финны, проложили свою борозду на суровой карельской земле.

Рейтинг@Mail.ru