Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

В моих жилах не зря течет ханская кровь

Автор:
Гюлахмед Маллалиев
Перевод:
Гюлахмед Маллалиев

«Йиз дамариъ бегларин ифи давди ахмиш шулайинхъа?!»
Инсанар ва кьисматар

 

Табасаран халкьдин тарих бегьемди ахтармиш дапIну адруб ухьуз варидариз аьгъяхьуз. Иллагьки 20-пи аьсриъ ихь халкьдин хайлин адлу вакиларин уьмрин читин кьисматарихъди аьлакьалу тарих. Ачухъди кIуруш, кулакар вуди гьисаб дапIну гъурабатдиз – Киргизияйиз, Казахстандиз – алдау табасаранарин кьисматарихъди цIибдира таниш дархьа. 

1930-пи йисари жазаламиш дапIну, гьаму республикйириз алдау ихь ватанагьлийир, гьякьсуз жазайин вахт ккудубкIиган, хайлиндар ватандиз кьяляхъ хътакнийи, хъа саспидар, гъурабатдиъ бин ккивну, яшамиш хьуз хъюгънийи.

Гъи учвуз, гьюрматлу газат урхрудар, гьациб саб хизандин гъамлу тарихдикан ктибтуз ккундузуз. Му хизандин вакиларихъди хабарсузди интернетдиъ таниш гъахьунза.

«Табасарандин нурар» газатдин «Одноклассники» социалин сетдиъ айи машнаъ сад йигъан Ханбики Мирзаева кIуру касди «вари табасаранариз саламар вуйиз. Узу Киргизияйиъ яшамиш шулайи табасаранарикан сар вуза», гъибикIнийи. Узу, салам гъадабгъну, дугъкан газат урхурайидар чан хизандихъди таниш апIуб, цIийи ватандиъ хъапIрайи яшайишдикан ктибтуб ккун гъапIнийза.

«Увуз, гьелбетда, Дагъустандин тарихнакан хабар ашулвуз. Узу, дупну ккунду, думу тарихнан рягънин ахларигъ гъяхъдарикан сар вуза. Йиз абайин хизан 1936-пи йисан жазаламиш гъапIнийи ва Киргизияйиз алдапIнийи, – ккебгънийи чан гъамлу ихтилат Ханбикийи. – Белки, увуз Гъвандикк яшамиш шули гъахьи машгьур Гьяжи-Кьуттайикан гъеебхьуншул. Йиз аба Наврузбег гьадму варлу касдин бай вуди гъахьну. Дурар Киргизияйин Чуйский областдиъ Карл Марксдин ччвурнахъ хъайи совхоздиз алдаъруган, йиз адашдин 9 йистIан дайи... Дурарин кIул’ина хайлин читинвалар гъафнийи, дурари фукьан дердар хътIюкьнийи...»

Йиз сюгьбатчи, дугъан гафариинди, 1963-пи йисан Киргизияйиъ бабкан гъахьну.

 

«Наврузбег ва Сусан Уьмаровариз (дурарин фамилия – Ханмягьямедовар вуйи, хъа гьаз-вуш Киргизияйиъ Уьмароварин фамилия гъадабгънийи), гъурабат кьюбпи ватан гъабхьнийи... Наврузбег аба 1958 йисан аьхиратдиз гъушнийи, хъа Сусан баб – йицIуд йислан. Дурар Киргизияйин жилариъ уьмурлугъ фаракьат гъахьну.

Адаш, Юсуф Уьмаров, гьамушваъ аьхю гъахьнийи ва гъулан мяишатдин институтдик урхуз кучIвнийи. Фици думу сессия тувуз Москвайиз гъягъюри гъахьнуш, кIваин илмийиз. Институтдин кьяляхъ дугъу чан вари уьмур Киргизияйин Чуйский областдиъ Ала Арча совхоздиъ агрономди лихури гьапIнийи».

Ханбикийин адашди, багъри уьлкейихьан ярхлаъ яшамиш шулашра, аьдати табасаран хизан тешкил гъапIну ва бицIидариз табасаранариз хас вуйи тербия тувну.

«Адаш ижми хасиятнан кас вуйи, ва дугъу, дагълуйирин аьдатар уьрхюри, учуз, шубариз, урхуз мумкинвал тувундайи. Думу вахтна, дюз гъапиш, шубар тек-бирра шагьриз урхуз гьаъри шулдайи. Ич аьхю хизандиз дициб мумкинвалра адайи, яшайиш авадануб дайич. Адашди вари шубар швуваз тувнийи.

Ич адаш, гьякьлуди кIуруш, шубуб ражари эвленмиш гъахьнийи. Дугъаз сарпи хпирикан, Нуржигьандикан, сар бай – Наврузбег (абайин гьюрматназ туву ччвур ву) ва кьюр риш – Пери ва Зулайха гъахьнийи. Адашдихьан гьудучIвиган, Нуржигьанди чан бицIидар чахьди гъухнийи. Нуржигьанра, Гъвандикк гъул’ан Киригизияйиз алдау хизандиан вуйи. Дурар ич Наврузбег абайин хулариъ яшамиш шули гъахьнийи.

Кьюрпи хпир, йиз дада, Исинова Ханбики, адашди, 1961-пи йисан Дагъустандиз душну, Лика гъул’ан хъирснийи. Дугъу сифте кьюдюхрар – Разият ва Азрият, хъасин узу дюн’яйиина гъахнийи. Узу бабкан шулайи вахтна, дада кечмиш гъахьнийи, гьаддиз узуз дадайин ччвур тувну.

Йиз 5-6 йис вуйиган, адаш шубубпи ражари эвленмиш гъахьнийи. Дюзди кIуруш, ич дада кечмиш гъахьиган, дугъу учуз кIул’инди тербия туври гъахьну. Фици адашди учуз, бицIидариз, хураг гьязур апIуйиш, гъиси кIваин илмийиз, бабхьан думуган кьаби духьну ляхнар апIуз шули имдайи.

Шубурпи хпирра, Абумислимова Саният, адашди Лика гъул’ан 1967-пи йисан гъахнийи. Дугъу учуз юкьурсан чи багъиш гъапIнийи – Сусан, Лейли, Суна ва Мислимат. Мурад кIуру гъардаш бабкан духьну йирхьуб вазлилан кечмиш гъахьнийи.

Натижайиъ гъи учу – 8 чина сар гъардаш – вари гьамушваъ, багахь хьайи 4-5 гъулаъ яшамиш шулача. Зулайха кечмиш гъахьну.

Адашдикан саб-кьюб гафсан пуз ккундузуз. Думу ижми хасиятнан вушра, ужур инсан вуйи. Гьаци вуйиб узу швуваз гъушиган гъавриъ гъахьнийза. Йиз адашси жвуван хизандин гъайгъушнаъ шлу касар цIибтIан адаршул.

Уьмриъ гизаф кьаза-балйир аьх дапIну, хайлин читинвалариан кIул адабгъну, дугъу ургур бицIириз тербия тувну. Сарпи хпирикан вуйи веледарра кми-кмиди учухьна хялижвди гъюйи, иллагьки Наврузбег. Адашди учуз табасаран халкьдин аьдатарикан ктибтуйи, учухъди анжагъ ихь чIалниинди улхуйи, учу чахъди урус чIалниинди гафар апIруган, элегури шуйи. Гьаддиз лигну, гъи багъри чIалра аьгъячуз, учхьан шлуганси табасаран аьдатарра тамам апIурача. Гьяйифки, бабан чIалниинди бикIуз гъудубгъундарза – Киригизияйиъ учуз вари дарсар урус чIалниинди киври гъахьнийи. Хъа, гьякьлуди кIуруш, йиз бицIидариз табасаран чIал аьгъдар. Саспи гафарин гъавриъ шулу, фицики учу, аьхюдар, улхруган, дурариз табасаран чIал ебхьура.

Адаш 2010-пи йисан, дада (Саният) 2018-пи йисан мартдиъ рягьматдиз гъушнийич…
Адаш, учв чIивиди имиди, Дагъустандиз хялижвди гъягъюри шуйи. Дугъу учуз ватандикан гизаф ктибтуйи. Узу душваъ затра гъахьир дарза, амма адашдин ихтилатарилан тина вари Хив район танишди вузуз», – къайд гъапIнийи Ханбикийи.

«Йиз хизандикан улхуруш, кьюр байна сар риш азуз. Учу аьдати фягьла хизан вуча. Яшайиш саб тягьярнануб вуйич, я девлетлудира дарча, я касибдира. Гъи Киргизияйиъ гизафдар, ляхин адрувализ лигну, учуси яшамиш шула. Читинди ву»,

– гъапнийи йиз сюгьбатчийи.

Ханбикийин бицIинур бай кардиологди лихура, хъа аьхюнури, гъулан мяишатдин цирклиъ лихури, малар уьрхюра, рузи убзура.

«Советарин Союз дабгъайиз дерзечиди трикотажный фабрикайиъ гъилихунза. Хъасин фабрика хъябкьнийи. Ва узу, уьлкейин гьадму вахтнан агъзрариинди жара дишагьлийирси, саб йишв’ан жюрбежюр шей’ар масу гъадагъури, автобусариъди узу айи шагьриз хури, масу туври гъахьунза. Магьа гьамциб гъабхьну йиз кьисмат – бегдин сихлиан вуйи шуран»,

– дерди гьял гъапIнийи Ханбики Мирзаевайи.

Инсандин кьисмат аьламатнан шейъ ву. Диди уву, гагь жан-юкIв апIури, бахтнан гъюдли хабариъ аъру, гагьсан, тухъ хьайиз ипIин кIуруси, балйирин гъагъдикк чIаркIуру. Ва думуган накьдин уьмур нивкIукди гъябкъюбси гьугъубжвуру. Кьисматнан гьаму аьмлар чан уьмриъ Ханбикийира бегьемди гьисс гъапIну.

«Киргизияйиъ хайлин табасаранар а, гизафдар гьадму гъамлу йисари совет гьюкмин гъуллугъчйири мина алдаъдар ву. Хайлиндар учутIан ужуди, аьгьваллуди яшамиш шула. Гаф-чIал апIуз хъюгъиган, дурарин абйир ич аьхю аба-йихъ лукIвал апIури гъахьидар вуйиб ашкар шулу. Бязидар, учу Гьяжи-Кьуттайин сихлиан вуча гъапиган, хъугъри шулдар, хъа саспидариз аьлхъюб гъюру…

Магьа гьамциб гъабхьну ич кьисмат … лиг, диди фици чан чарх илтIибкIнуш… Амма узу кIул ис апIурадарза. Йиз дамариъ бегарин ифи давди жабгъурайинхъа?!..» – натижа гъивнийи Ханбикийи.

Амма узуз сюгьбат ккудубкIуз ккунди адайзуз.

– Ханбики хала, хъа Киргизияйиъ табасаран хизанар гизаф айин?

– Думукьан гизаф адарча – 25-30 кюлфет. Мушваъ лезгйир гизаф а, хьуб гъулаъ – гьарсабдиъ 70-80 хизан, шагьриъ айидар ктарди. Гизафси Ашар (Курах район – Г.М.), Курагъ – (Агъул район) ва АрхъитI (Хив район) гъулариан. Иллагьки АрхъитI гъул’ан – дурар 1980-пи йисари рягьят уьмур абгури гъафидар ву.

*     *     *

Сад йигълан Ханбикийи, чпин хизандин тарихдихьна вуйи йиз иштагь чахьан тухъ апIуз дархьивал гьисс апIури, «узу йиз чи Сусандиз увкан хабар тувдиза, дугъаз ич абйирин уьмрикан узузтIан артухъди аьгъя. Гьадгъахъди гафар апIин», – гъибикIнийи.

  
«Йиз дамариъ бегларин ифи давди ахмиш шулайинхъа?!»
Эвел 3-пи нумрайиъ

Узу Сусана Бабаевайихьна илтIикIу вахтна, думу чан абйир-бабарин кIул’ина гъафи заваликан хъайи-хъайиси ктибтуз рази гъахьнийи, фицики, дугъан гафариинди, Киргизияйиз алдау табасаран хизанарин гьядиса – ихь халкьдин тарихдин пай ву, ва думу гьядисйирин чIиви шагьидар имиди, дурарикан дибикIну ккунду, гъюру наслари инсанарин алчагъ'валикан, жвуву жвув масу тувбан дюшюшарикан кIваълан гьадрархбан ва думу лайикьсуз ляхнар сарун ихь миллетдин арайиъ текрар дархьбан бадали.

«Узу думу гьядисйирикан ктибтурза, хъа сифте гъийин ич аьгьвалатнакан пидиза», – ккебгънийи ихтилат Сусана Юсуфовнайи.

Гъи Сусана чан хизанарихъди Киргизияйин Чуйский областдиъ Карл Марксдин ччвурнахъ хъайи совхоздиъ хайлин табасаран, лезги, агъул кюлфетарихъди сатIиди яшамиш шула. Дурарин аьхюну пай 1930-пи йисари Дагъустандиан Киргизияйиз алдаъдарин наслар ву. Думу гъамлу гьядисйирин чIиви шагьидар сарун имдар, анжагъ гьадрарин худлар ва гудлар. ВаритIан аьхю яшнандар 70 йисаъ айидар ву. Сусана учвра 50 йисандин яшариз дуфна. Думу Хив райондин ГъванцIил гъулан адлу сихлиан вуйи, Киргизияйиъ яшамиш шулайи лезги жвуваз швушвди гъушну. Дурарин хизанра, Сусанайин абайин хизанси, 30-пи йисари Дагъустандиан Киргизияйиз алдаъдарикан ву.

«Аллагьдиз хъял гъафну»
«Думу читин йисари Хив райондиан Киргизияйиз 5 хизан сабхилди алдаънийи, дурар вари мушваъ албагну яшамиш шули гъахьну. Эгер дурарин тарих ктибтуз хъюгъиш, хилар гукIни шулу, хъа уларилан нивгъ рубзуз хъюбгъру, кIулин кушар дичIиргну дийигъуру. Дурарин кIул’ина фу кьадар балйир гъафнуш, дурари фукьан зиллет гъизигнуш, увуз аьгъяйиш... Гьяйиф, адаш рягьматдиз гъушну, хъа йиз вари хъайи-хъайиси кIваин илимдариз… Адашди чпин хизан алдаъруган ва Киргизияйиз вуйи рякъюъ гъахьи гьядисйир ктитруган, жандик мяхъв кубчIвуйиз – язухъ’валиан ва гъурд’ан фукIа дигиш апIуз даршлувалиан!..

Йиз адашдин ихтилатариинди, дугъан адаш, йиз аба Наврузбег, судьяди лихури гъахьну, кIваинди илимдариз – райондиъ вуш, дарш гъулаъ. Адашдин думуган 9 йис яш дубхьнайи, хъа дугъан чи Къисханумдин – 10 ясана 11 йис. Сифте Наврузбег абайиз ва дугъан сарпи хпирикан вуйи бай Исабегаз – думу Зумруд бажийин жилир вуйи [Зумруд Ханмягьямедова – табасаран шаир – Г.М.] – жаза гьадабтIнийи, дурар Урусиятдиз алдаъну, лагерариъ итнийи. Наврузбег аба, яшар аьхюдар вуйивализ лигну, вахт гъабхьиган, деетнийи, хъа Исабег адашдиз лагериъ гюлле гъивнийи. Хъасин Наврузбег абайин, думу гъулаз гъафиган, кулак ву кIури, вари мал-девлет тадабгъуз къарар адабгънийи.

Думу гьядисйир ккергъу вахтна, адашна Къисханум эме, зур гучI гъабхьидар, чпин хуларикк ккайи подвлин раккнарихъ гьитIикIнийи. Абайин мал-девлет тадабгъуз гьяйвнариинди, аьрабйир хьади яракьлу эскрар гъафнийи, ва дурари, хулаъ айиб вари – гъаб-гъажагъ, гюзгйир, халачйир-бархлар, мебель – адабгъну, аьрабйириъ ивнийи. Анжагъ дурар рякъюъ учIвиган, гьациб микI хъивнийи, завариан, мерккра кади, гьациб сел убгъуз хъюбгънийики, аьрабйириъ ивнайи шей’ар – шюшйир, гъабар, гюзгйир ва жара авадлугъар – вари пуч гъахьнийи. Эскрар, дурар вари жилиина гатIахьну, кьяляхъ гъушнийи.

Зиин Аллагь ал. Аллагьдиз йиз абйирин хизандиз гьякьсуз жаза тувуваликан хъял гъафну», – гъапнийи Сусанайи.

 

Киргизияйиз рякъюъ

«Хъасин жаза туву хизанар вагъунариъ итнийи ва рукьан рякъюъди – октябрь ваз вуйи – Киргизияйиз гъухнийи. Вари хьуб хизан – юкьуб табасаранарин кюлфет ва ГъванцIил гъул’ан саб лезги хизан, йиз жилирин абайин кюлфет...

Узхьан сикинди думу гьядис-йирикан ктибтуз шуладарзухьан. ЮкIв гъагъи шулиз, – гъапнийи Сусанайи. – Адашди ктибтури шуйи, эгер гьадму лезги хизандин кIул Эмирбег дайиш, дурар вари аьхълушнаан ва гаш’валиан йихуйи. Эмирбегаз урус чIал аьгъяйи. Вагъунариъди гъахруган, уьл ипIру вахт улубкьиган, варидариз урус чIалниинди «уьл ипIуз гъачай, багагь йихьай» кIури, хабар туври гъахьну. Ихь ватанагьлийириз урус чIал аьгъдарди хьувализ лигну, дурар хабардарди шуйи, хъа Эмирбегу гьар ражари дурар вари ипIруб гъадабгъуз гьауйи. Бязиган дугъу, кухняйиъ айидарикан тавакъу дапIну, аьхю гъазнин кIан’ан гизаф круди вуйи шурпа хуйи, саспиган исикк дахьну имбу саб-кьюб картуфра кади». [Дупну ккундуки, дагъустандин жюрбежюр миллетарин хайлин вакилар, тарихи литературайиан мялум вуйиси, Киргизияйиз, Казахстандиз алдаъру вахтна рякъюъ, вагъунариъ гаш’валиан, аьхълушнаан гъийихну – М.Г.].

«Эмирбег халу хъади хьувализ лигну, алдау хизанар Киргизияйиъра чIивиди гъузнийи. Дурар дина хъуркьу вахт гизаф гаш'вал айи вахт вуйи. Алдаънайидар саб совхоздиз гъахиган, кьабидариз ва дишагьлийириз эйси хътарди дирчнайи хутIлариъ картфар ктагъуз, гъарпзар уч апIуз ихтияр тувнийи. Уч гъапIу бистнин мейвйир духьну, итIури, гъурабат кьисмат гъабхьидар сабпи йигъари гашун аьжали-ккан ккудучIвнийи. Мушваъра урус чIал аьгъю Эмирбег, кьуларикан дюзмиш дапIнайи гъазмйириъ яшамиш шулайи ватанагьлийир аьзарлу гъахьиган, гагь духтрарихьна илтIикIуйи, иццрудариз лигуз гъач кIури, гагьсан кухняйиз ипIруб хуз гъягъюйи.

Гьаму юкьуб табасаран хизан гьадму лезги жвуван кюмекниинди чIивиди гъузнийи. Адашди гьарган дугъан ччвур аьхю гьюрматниинди кIваин апIуйи, дугъаз думу гизаф багьади вуйи», – баркаллувалин мани гьиссар ачухъди ерхьурайи йиз сюгьбатчийин дихнаъ.

 

Гъурабатдиъ яшайиш
«Киригизияйиз алдаънайидарин яшайиш сифте вахтари лап читинуб вуйи. Гьаммишан «комендантвалин сяаьт» мялум дапIнайивализ лигну, дурариз ихтияр адарди саб гъул’ан тмуну гъулаз гъягъюз къадагъа дапIнайи, эскрарин буйругънахъ хъпебехъдариз дишла гюлле йивури гъахьну. Дурарихьна вуйи янашмиш’валра лап чIуруб гъабхьну: гьарган кургъри, ужуз гафар кIури, кми-кмиди дурар «халкьдин душмнар» вуйивал кIваин апIуйи.

Мина алдаънайи хьубби хизанарра лап албагну яшамиш шули гъахьну. Сари хал дивруган, вари арфарси алархьну, кюмек тувуйи, дишагьлийири лихурайидариз сатIиди хураг гьязур апIуйи. Хал тикмиш гъапIган, сатIиди гьяк йивуйи, айтIан ляхнар апIуйи.

Думугандин насил гизаф абурлуб, аькьюллуб, аьхюдариз гьюрмат айиб вуйи. Аьхюр гъяркъюбси, жигьилар ликри гъедергуйи… Гъи аргъаж шулайи насил бетер насил ву. Автобусдиъ кьабириз йишвкьан тувуз ккундар», – чан кIван дерд ачмиш гъапIнийи Сусана Юсуфовнайи.

 

Чвуччвун дерди

«Ватандин Аьхю дяви ккебгъиган, репрессйирикк ккахъу адашдин кьюр гъардаш – Гьяжибег ва Ибрагьим – «гъарахай, Ватан уьбхяй» дупну, сарпидарди фронтдиз, варитIан гъагъи женгар гъягъюрайи йишвариз гьаънийи. Гьяжибег, игитрин аьжалиинди гъакIну кIури, 1942-пи йисан декабрь вазлиъ Наврузбег абайиз кагъаз гъафнийи. Дидиз улихьна Гьяжибегу фронтдиан адашдиз латин гьярфариинди гъидикIу кагъзар гъира амичуз. Сабдик дугъу бикIура: «Зат яваш дарди йивбар гъягъюра. Хьадну фици комбайндихъди иган убгуруш, гьаци мушваъ душмнарин автоматарин гюллйири инсанар ккуршвра. Йиз хилизра зиян гъабхьну», ва кагъзик чан хилин шикилра капIнайи. Фронтдиан гъафи му шубуб мурччвнаан кагъзар урхруган, уларилан чиб-чпиланди нивгъар рузуру…

Хъа Ибрагьим эм 1945-пи йисан май вазлиъ шилра амдарди гъудургну. Адашдин гафариинди, чвйир фронтдиз гъягъруган, думу лап бицIиди имийи, ва дугъу чвйирикан чпин суратар хулаъ гъитуб ккун гъапIнийи. Дугъаз гъардшар лап кIюгъялди вуйи, дурариз йиз адашра кьадарсуз ккундийи. Гьяжибег эмди чан шикил адашдихьна тувнийи. Хъа Ибрагьим эмди гъапнийи: «Ваъ, узу шикил узухьди гъабхурза. Узу сарун кьяляхъ гъюрдарза». Думу гизаф зигьимлу, уьмриъ вари ляхнарикан аьгъю кас вуйи. Адашди гьарган дугъан дердар зигуйи, гизаф вахтна думу агури, суракьнаъ гъахьнийи.

КIваин илмийиз, фици адашди (думу сарун бегьем кьаби духьнайи), гъапнийиш: «Гъидихъундариз йиз гъардаш, гъидихъундариз». Му гафарин кьяляхъ дугъу кьувватсузди ва дердлуди кIул ис гъапIнийи. Дугъан кьаби хиларик гукIнишин кайи, улариан нивгъар гъягъюрайи. Думуган адашдин гьаци язухъ гъабхьнийизки! Дугъаз чан чвйир кьадарсуз ккундийи. Дурар, дюз гъапиш, гизаф албагдар ву, чиб-чпиз варидин кюмек апIрудар…

Дявдин кьяляхъ йиз адаш Киргизияйиъ гъузнийи. Дугъан шубурпи чве, Гьяжи, чан хизандихъди Дербентдиз хътакнийи. Думу 1980-пи йисан кечмиш гъахьну. Адаш дугъ’ин улуркьуз Дагъустандиз гъягъюри шуйи.

Бейдуллагь дашийи [машгьур табасаран аьлим, лингвист Бейдуллагь Ханмягьямедов – Г.М.] ва Зумруд бажийи адашдиз гьарган бикIури, дугъахъди аьлакьйир уьрхюри шуйи. Дагъустандиз гъушиган, адаш дурариз хялижв дархьиди кьяляхъ хътакудайи…», – гъапнийи Сусана Уьмаровайи.

 
Фамилияйин сир

«Уву узкан ич фамилияйин гьякьнаан гьерхнийва. Дюз ву – ич абйир мина Ханмягьямадов фамилияйиккди гъафнийи. Наврузбег абайи сад йигъан йиз адашдиз гъапнийи: «Юсуф, фамилия гьюдюх. Ва паспортдиъ миллетра гьюдюх, даршиш увура, яв бицIидарра мурари сикинди гъитидар. Йиз кIул’ина гъафиб учвура гьисс дапIну ккундарзуз». Гьамци, учу Уьмароварин фамилия гъадабгънийча, хъа паспортдиъ лезги миллет улупнийча. Мушваъ яшамиш шулайидариз варидариз учу та басаранар, суйлу сихлиан вуйиб аьгъя, учухьна гьюрматниинди янашмиш шулу», – ачмиш гъапIнийи йиз сюгьбатчйи чпин хизандин цIийи фамилияйин сир.

 

Гадарихъ гъубшу байвахт

«Йиз адашди гьякьлу уьмур хъапIнийи, думу гьарган намуслуди лихури гъахьнийи. [Сусана Бабаевайи узуз, социалист талитариъ гъалиб хьпаз лигну, Киргизияйин асиллу дарувалин 10-йис хьпахъди аьлакьалу вуди туву, гизаф йисарин марцци зегьметназ, гъулан мяишат артмиш апIбаъ ва жямяаьтлугъдин уьмриъ жанлуди иштирак хьпаз лигну, чан адашдиз туву жюрбюжер гьюрматнан грамотйирин шикларра хътаънийи]. Дугъахьна гизафдар кюмек вая насигьят бадали гъюри шуйи. Дугъу саризра ваъ гъапундайи…

Думу дявдиз гъухундайи, фицики яшар лап цIидар вуйи ва кьаби абйир-бабар уьрхюз имбур сар гьадму вуйи. Дяви ккудубкIиган, адашди саки хьуд йисан армияйиъ гъуллугъ гъапIнийи. Думу вахт дявдин кьяляхъ имбу бандитарин ва гъачгъарин дестйирихъди, фашистарин терефкрарихъди дявйир гъахурайи вахт вуйи. Адаш гъачгъар дагъитмиш апIбан гьяракатариъ иштирак гъахьнийи. Дугъу ктибтури шуйи, фици швнуб-сабан жигьил эскрар, душмнари ккивнайи минйириин лик иливну, чан уларихь парчйир гъахьнийиш, тIафларихъди вуйи йивбариъ фукьан инсанар гъирмиш гъахьнуш.

Дявдин кьяляхъ хайлин йисари адаш бригадирди гъилихнийи. Учура, вари чйир, гадар апIру йишв’ин лихури гъахьунча – рузи марцц апIру машинарихъ дяхин, мух хъабхьри. Абйир-бабар гьякимар вуйи бицIидар хьадан лагерариз, курортариз гъягъюри шуйи, хъа ич курорт – ригъди кIулин маъ убхьру гадар апIру майднариин гъябгъюйи. Учу адашдиз кюмек апIури шуйча. Сифте дяхин, хъасин гьяжибугъда марцц апIуз, хъа августдин аьхирихъна – люцернайин тумар. Узу, мисаланаз, гулдин тумар сифте штук кирчуйза, гугшвар штун зиин уьлюрхиган, шид улдубзну, тумар ерццуйза, хъасин шишлариз уч апIуйза.

Учу адлу сихлиан вуйиб мектеб ккудубкIигантIан аьгъю гъабхьундарчуз. Адашди, учу наънан вуш, гьадмуган ктибтнийчуз. Амма му мялуматари учук фурслувал, агъирвал капIундайи, фицики абйир-бабари бицIидихъан мина лихуз улупнийчуз. Адашди гьарган учуз, зегьметну инсан балгуру кIури, текрар апIуйи.

 

Футнайи ккидипу хизан

Саб ражари адашдин шкафдиъ «Советарин Дагъустан» кIуру журнал гъибихънийзуз. Дидик, йиз Наврузбег аба гъалатI вуди жазаламиш гъапIуваликан ва думу, кечмиш хьпан кьяляхъ, судди гьякьсуз лекейихьан марцц гъапIуваликан дибикIнайи. Думу макьала гъурхиган, жан гьаци хяви гъабхьнийизки. Адашдира думуган узуз гъапнийи: «Лиг, Сусана, му алчгъари фу гъапIнуш! Саб тахсирра ктарди, анжагъ бахил касарин футнйир себеб духьну, ихь хал ккидипну, ихь хизан беябур гъапIну, ухьу ккудудубкIру аьзиятнаъ ирчну…».

Фу пузахъа сарун… Йиз абайина бабу, адашди гъизигу дердар-аьзиятар гъира гъянаъ гъванарси арсну имийиз. Гьич увуз аьгъяйиш, дурари гъурабатдиъ фу кьадар бала-кьазйир аьх гъапIнуш, фукьан аьзиятар гъизигнуш!.. Фу кьадар инсанарин бахт кьатI гъабхьну думу йисари! Фукьан инсанар Киргизияйиз вуйи рякъюъ гъийихну. Адашди ктибтуйи, дурар малар – гьяйвнар гъахру, деуз, дахъуз саб жюрейинра шартIар адру вагъунариъди гъухнийи. Рякъюъ кечмиш гъахьидар жилик фаракьат апIузкьан гъитудайи – майтар, хилар-ликарихъан дидисну, вагъундиан чIатинди гатахьуйи. Дурарихьна гьяйванатарихьнаси янашмиш шули гъахьну», – гъагъи ухьт алдабхънийи Сусана Юсуфовнайилан.

 

Ватандикан тамарзу мяъли

«Адашди гьарган саб мяъли апIуйи. Гьяйиф, дидин гафар кIваинди гъузундариз. Дадайиз швнуб-сабан кIури гъахьунза, «дикI сарун, дада, думу мяълийин гафар кагъзик». ГъидикIундайи. Гъурд’ан гъафундайхьиб, даршсан цIийикIултIан гъамлу дакьикьйир кIваин апIуз ккун гъабхьундаршул. Шлиз аьгъя… Хъа гафарин мяна гьамциб вуйи: учу гевюл ачухъди яшамиш шули гъахьунча. Дагъустандиъ, уткан вилаятдиъ, дагълар, нирар айи уьлкейиъ, хъа алдахьунчу бегьерсуз гъумлугъ чюллериз…
Йиз багъридари – адашди, абайи ва бабу – ватандихъ гизаф дерд гъизигну. Наврузбег абара – дугъу 107 йисандин уьмур хъапIнийи, Сусан бабра – думу саки 100 йисан яшамиш гъахьнийи – ватан рябкъюз ул хъимиди дюн’яйилан гъушнийи», – сеснак гиран кади гъапнийи йиз сюгьбатчийи.

 

Инсанар кIваълан гьаувал дюз дар

«Саб вахтна узу йиз сихлин гьарин шикил дюзмиш апIуз хъюгънийза. Ич сихил лап аьхюб вуйич. Амма уьмрин гъай-гъушнари, ляхнари мюгьлет тувундариз. Хъа магьа гьамус, уву ич хизандикан газатдиъ гъибикIхъан тина, думу ният хъана чIиви шулайиз. Ич гъуншдиъ Хив райондиан алдаъдарин наслар вуйи Аваеварин хизанра яшамиш шула. Гьадрарин бабаз вари кIваинди ими. СатIиди му ляхин давам апIидича.
Узу саб вахтна йиз хизандин тарих ахтармиш апIуз хъюгъиган, архиварихьна илтIикIнийза, интернетдиъ мялуматар агуз хъюгънийза. Варидарикан мялуматар айи, хъа ич хизандикан – йиз абайикан, дявдиъ иштирак гъахьи эмарикан – гафкьан дибикIнадайи. Хиял апIин, дурар зат дюн’яйиз гъафундар, яшамиш гъахьундар! Му ляхни гизаф дерд тувнийиз. Гьамци инсанар тарихдиан кутIушвуз, дурар марцциди кIваълан гьархуз гьич шулин?! Саб йиз хизан ваъ, дицисдар хизанар гизаф а, гьадму гьисабнаан Киргизияйиъра, жара йишвариъра. Дурар дявдин вахтна, «халкьдин душмнар» кIури, сарпидарди варитIан гъагъи женгариз гьауйи; дурари, гъати йивбариъ иштирак духьну, чпин жанар Ватандиз фида гъапIнийи. Дявдин кьяляхъ Киргизияйиъ марцци зегьмет зигури, гъулан мяишат за апIбак чпин лайикьлу пай кивнийи. Ичдар мушваъ фунуб ляхниъ вушра сарпидар вуйи. Ва албагдар, гизаф албагдар вуйи. Учузра инсанвал уьбхюз, ужуб-харжиб жара апIуз улупнийи. Адашди гьар вахтна учуз кIури шуйи: «Гьаммишан инсанвал дюбхну ккунду. Фукьан учвуз читинди вушра, инсанди гъузну ккунду. Учву инсанвал гъюбхиш, ичв юкIваризра рягьят шулу. Аллагьдин улихьра рягьятди шулу, инсанарин улихьра, жвуван аькьвлин улихьра»…

Хъа гъи дурар гьюкуматди, инсанари кIваълан гьаъна, хиял апIин, дурар му дюн’яйин зиин яшамиш гъахьундар. ГьамтIан аьхю аьдалатсузвал шулинхъа? Гиран гъабхьунзуз гизаф...», – ашкар гъапIнийи Cусана Уьмаровайи чан кIван гъалаб.

 

Сабансан ражари Ватан рябкъюз юкIв хъимийиз

«Адаш кечмиш гъахьиган, мухриъ айи юкIв гъван гъабхьнийиз. Думу дерд гьадмукьан учIвруб ва гъагъиб, гъира гьисс апIураза. Йиз дерд гъатламиш апIбан бадали, узу жвуван ватанагьлийир агуз хъюгънийза. Думуган Советарин Союзра гъадабгънийи, аьлакьйир чIур гъахьнийи, инсанари кагъзарра дикIури имдайи. «Одноклассники» сетдиъ Гъвандикк, Лика гъулариан ватанагьлийир гъидихънийзуз, дурарихъди гаф-чIал апIуз хъюгънийза. Адаш кечмиш гъахьиган, йиз суалариз жаваб тувру кас имдайи, ва узуз чарасуз вуди йиз суалариз жаваб тувру, йиз юкIв дябхъюз кюмек апIру инсанар лазим духьнайзуз. Хъасин интернетдиан Дагъустандиъ айи йиз мирасарра гъагнийза, гьамус дурарихъди аьлакьйирра уьрхюраза. Ва гьадмуган мухриъ айи гъван ебцIуз хъюгънийиз…

Кьюд йис улихьна Кавказдиъра гъахьунза, душв’ан бализ швушв гъахунза. Гъвандикк, Лика гъуларизра гъушунза, рякъюъди гъягъюрайириз Мягьячгъала ва Каспийск шагьрарра гъяркъюнзуз. Гьякьлуди кIуруш, Гъвандикк гъулаъ сейир апIуз, дидиъ гизаф лицуз юкIв хъайиз, амма вахт адайи. Узу душваъ сабпи ражари 30 йис улихьна гъахьнийза. Сабансан ражари Дагъустандиз хялижв хьуз удукьур кIури, умуд кайиз», – ккудубкIнийи Сусанайи чан ихтилат.

 

В моих жилах не зря течет ханская кровь

Люди и судьбы

 

Все мы знаем, что история табасаранского народа исследована недостаточно подробно — особенно история жизней многих славных представителей нашего народа, живших в XX веке. Если говорить начистоту, нам совсем ничего не известно о жизни табасаранов, которые были признаны кулаками и высланы в степи Казахстана и Киргизии. Многие из наших земляков, репрессированных в 1930-е годы, когда вышел срок несправедливого приговора, вернулись на родину, а некоторые пустили корни на чужбине. Сегодня я хочу рассказать о скорбной истории одной из таких семей. С представителями этой фамилии я познакомился совершенно случайно через Интернет.

В комментариях под одним из постов в официальном аккаунте газеты «Зори Табасарана» в социальной сети «Одноклассники» женщина под ником Ханбики Мирзаева написала: «Передаю привет всем табасаранам. Я одна из табасаранок, проживающих в Киргизии». Ответив на приветствие, я попросил Ханбики рассказать, как она оказалась в Киргизии, как им живется на новой родине.

— Вы, конечно, знакомы с историей Дагестана. Я, должна сказать, одна из тех, кто был перемолот слепыми жерновами этой истории. Семья моего деда в 1936 году была репрессирована и выслана в Киргизию, — начала свой печальный рассказ моя собеседница. — Вы, возможно, слышали про жившего в селе Кандык известного барановода Гаджи-Куттая. Мой дед Наврузбек — его сын. Когда их выселили в Чуйскую область Киргизии, моему отцу было всего 9 лет… Сколько всего они натерпелись, чего только не навидались… 

Ханбики Мирзаева, по ее словам, родилась уже в Киргизии, в 1963 году.

— Для Наврузбека и Сусан Омаровых (их настоящая фамилия — Ханмагомедовы, но почему-то в Киргизии они взяли новую фамилию) Киргизия стала второй родиной… Дедушка Наврузбек ушел из жизни в 1958 году, а бабушка Сусан — через десять лет. Они навечно упокоились в земле киргизской.

Мой отец Юсуф Омаров вырос уже здесь и после школы поступил в сельхозинститут. Помню, как он ездил сдавать сессии в Москву… После института он всю жизнь трудился агрономом в совхозе Ала-Арча Чуйской области, — продолжила Ханбики свое повествование.

Отец Ханбики Мирзаевой, хоть и жил на чужбине, создал настоящую табасаранскую семью и всех детей воспитал в горском духе.

— Отец был человеком строгим, и, следуя горским традициям, не позволил нам, дочерям, продолжить учебу после школы. В те времена, надо признаться, дочерей крайне редко отправляли учиться в город. Да и у нашей большой семьи таких возможностей не было — мы жили плохо. Всех дочерей отец выдал замуж.

Сам он, говоря по правде, женился три раза. От первой жены Нуржиган у него родились сын Наврузбек (его назвали в честь деда) и две дочери — Пери и Зулайха. После развода Нуржиган забрала детей с собой. Она тоже была из семьи репрессированного и высланного в Киргизию кандыкца и с семьей жила в доме моего деда Наврузбека.

Вторую свою жену, мою маму Ханбики Исинову, отец засватал в селе Лака в 1961 году, когда поехал в Дагестан. Она сперва родила двойню — Разият и Азрият, потом меня. Рожая меня (говорят, роды были очень тяжелые), мама умерла, поэтому мне дали ее имя. 

Когда мне исполнилось шесть лет, отец женился в третий раз. Нужно отдать ему должное, после смерти матери отец в течение шести лет один заботился обо всех нас, готовил для нас, малышек, еду — бабушка тогда уже была старой и не могла заниматься хозяйством. Третья жена отца тоже была из села Лака. На ней отец женился в 1967 году и перевез в Киргизию. Она подарила нам четырех сестер — Сусану, Лейли, Суну и Мислимат. Брат Мурад умер через полгода после рождения. 

Сегодня все мы — восемь сестер и один брат — живем здесь, рядом друг с другом. Сестра Зулайха умерла.

Хочу еще пару слов сказать про отца. Хоть он и был строгим человеком, но душа у него была добрая. Я поняла это, когда вышла замуж. Редко найдешь людей, которые так сильно заботились бы о своей семье, как мой отец.

Испытав в жизни много горя, пройдя через тяжелые испытания, мой отец не огрубел душой и сумел достойно воспитать семерых детей. Дети от первого брака тоже часто навещали нас, особенно брат Наврузбек. Отец рассказывал нам о табасаранских традициях и обычаях, говорил с нами только на родном языке и ругался, когда мы общались с ним на русском. Благодаря отцу сегодня мы все знаем родной язык и стараемся соблюдать традиции своего народа. Жаль, я не выучилась писать на родном языке — в местной школе все уроки велись на русском. А мои дети, скажу честно, родного языка не знают, хотя и понимают смысл некоторых слов, поскольку слышат родную речь, когда мы, взрослые, общаемся между собой.

Отец покинул нас в 2010 году, а мама Саният — в 2018 году. При жизни отец часто ездил в Дагестан. Он рассказывал нам про нашу родину. Я никогда там не была, но благодаря рассказам отца хорошо знаю Хивский район, — поделилась воспоминаниями Ханбики.

— Расскажу и про мою семью. У меня два сына и дочь. У нас обычная рабочая семья. Достаток средний, мы не богаты, но концы с концами не сводим. Сегодня в Киргизии многие из-за безработицы живут так же. Тяжело, конечно, — вздохнула рассказчица.

Младший сын Ханбики Мирзаевой, как я узнал из ее рассказа, работает кардиологом, а старший связал свою жизнь, как и отец, с сельским хозяйством — выращивает скот и пшеницу.

— До распада Советского Союза я работала портнихой на трикотажной фабрике. Затем ее закрыли. И я, подобно тысячам женщин огромной страны, стала челночницей — закупалась вещами в другой области или республике и, перевозя их в автобусах, продавала в родном городе. Вот так сложилась моя судьба — девушки из славного бекского рода, — с горечью констатировала Ханбики.

Судьба человека — удивительная вещь. Она то одаривает тебя всеми щедротами и нежит в своих теплых объятьях, то заставляет сгибаться под роем бед, которые сыплет на тебя как из рога изобилия. И тогда твоя еще вчерашняя жизнь кажется тебе волшебным сном. Эти коварные перемены судьбы Ханбики с лихвой ощутила на себе.

— В Киргизии живут и другие табасараны, большая часть — из тех, кто был выслан сюда в советские годы. Многие из них живут гораздо лучше, чем наша семья. Когда начинаем общаться, узнаю, что их родители или деды в свое время работали на Гаджи-Куттая. Некоторые, когда мы признаёмся, что являемся потомками известного в Табасаране бека, не верят, а другие начинают смеяться…

Вот такая нам выпала судьба… Посмотрите, как она завертела свое колесо. Но я не опускаю головы. Разве в моих жилах зря течет бекская кровь? — заключила свой рассказ Ханбики.

Но мне не хотелось завершать интересную беседу.

— Уважаемая Ханбики, а сколько примерно наших земляков проживает в Киргизии?

— Не так много — 25—30 семей. Здесь много лезгинов, они проживают в пяти селах — в каждом по 70—80 семей, не считая тех, кто живет в городе. В основном из сел Ашар (Курахский район. — Прим. авт.), Курах (Агульский район. — Прим. авт.) и Архит (Хивский район. — Прим. авт.). Особенно много семей из Архита — они приехали в Киргизию в 1980-е годы в поисках легкой жизни.


*     *     *

Через день моя собеседница, почувствовав, что не смогла в полной мере утолить мой интерес к истории ее семьи, написала мне: «Я расскажу про вас моей сестре Сусане, она про жизнь наших дедов знает гораздо больше меня. Поговорите с ней».

Юсуф Омаров, фото из семейного архива
© ОГИ, Юлия Радиловская
1 / 7
Юсуф Омаров, фото из семейного архива
© ОГИ, Юлия Радиловская
2 / 7
Юсуф Омаров, фото из семейного архива
© ОГИ, Юлия Радиловская
3 / 7
Бабушка Сусан, фото из семейного архива
© ОГИ, Юлия Радиловская
4 / 7
Бабушка Сусан, Юсуф Омаров, двойняшки Разият и Азрият, Ханбики (с кошкой на руках)
© ОГИ, Юлия Радиловская
5 / 7
Юсуф Омаров, его сын Наврузбек, дочери, зятья и внуки. 1991 год
© ОГИ, Юлия Радиловская
6 / 7
Сусана с отцом и матерью
© ОГИ, Юлия Радиловская
7 / 7

Когда я вышел на связь с Сусаной Бабаевой, она согласилась подробно рассказать о всех перипетиях судьбы ее предков в третьем поколении, поскольку, по ее глубокому убеждению, история табасаранских семей, высланных в Киргизию, является важной частью истории табасаранского народа, и, пока живы свидетели тех событий, нужно писать об этом, чтобы будущие поколения не забыли о человеческом вероломстве и предательстве и эти позорные деяния больше никогда не повторялись среди табасаранов.

— Я, конечно, расскажу о тех событиях, но позже, а сначала хочу обрисовать вам ситуацию, в которой мы находимся сегодня, — начала моя новая собеседница.

Сегодня Сусана, как и Ханбики, живет со своей семьей в совхозе имени Карла Маркса в Чуйской области Киргизии вместе с другими агульскими и лезгинскими семьями. Большая их часть — потомки репрессированных и высланных в киргизские степи в 1930-е годы дагестанцев. Живых свидетелей этих скорбных событий уже нет, здесь живут их потомки. Самым взрослым из них уже за 70 лет. Самой Сусане исполнилось 50 лет. Она вышла замуж за лезгина известного рода из села Канциль нынешнего Хивского района. Семья ее мужа, как и семья деда Сусаны, была в 1930-е годы выслана в Киргизию.


«Аллах разгневался»

— В те страшные годы из Хивского района в Киргизию одновременно были высланы пять семей, и все они жили здесь очень дружно. Если я начну рассказывать их историю, у меня начнут дрожать руки, из глаз польются слезы, волосы встанут дыбом... Если бы ты знал, сколько горя они вынесли, каких только бед не выпало на их долю! Жаль, отец ушел в мир иной, а я всё подробно, к сожалению, не помню… Когда отец рассказывал о событиях, связанных с их выселением и случившихся по пути в Киргизию, меня всегда начинала бить дрожь — от жалости и бессилия что-либо изменить!

По рассказам моего отца, его отец, мой дед Наврузбек, работал судьей — не помню, сельским или окружным. Отцу тогда было девять лет, а его сестре Кисханум — то ли десять, то ли одиннадцать. Сперва репрессировали деда Наврузбека и его сына от первого брака Исабека — он был женат на Зумруд-бажи* (Зумруд Ханмагомедова, первая табасаранская поэтесса. — Прим. авт.) — и отправили отбывать срок в лагерь. Деда Наврузбека, в связи с возрастом, после отбытия срока отпустили, а дядю Исабека расстреляли. И когда Наврузбек вернулся домой, местные власти записали его в кулаки и постановили конфисковать всё имущество.

Когда солдаты пришли арестовывать деда, мой отец и его сестра Кисханум, сильно испугавшись, спрятались в подвале дома. Для конфискации имущества деда приехали вооруженные красноармейцы-всадники с подводами. Они вынесли из дома всё, что там было — посуду старинную, зеркала, ковры и паласы, мебель, — и уложили в арбы и телеги. Но только они тронулись с дедовским добром в путь, говорят, подул жуткий ветер, пошел ливень с градом и побил всё, что было в подводах: зеркала, стекляные изделия, посуду и другую утварь. Солдаты, выкинув всё на землю, уехали восвояси.

Есть все-таки Всевышний над нами. Аллах разгневался на солдат за несправедливо вынесенное моему деду наказание, — заключила Сусана.


На пути в Киргизию

— Затем подлежащие выселению пять семей: 4 табасаранских и одна лезгинская из Канциля — семья деда моего мужа — были загнаны в вагоны и по железной дороге (в октябре) увезены в Киргизию. 

Я не могу спокойно рассказыывать о тех событиях. На сердце становится тяжко, — призналась Сусана. — Отец часто рассказывал, что если бы не глава семьи из Канциля Эмирбек, то все пять семей погибли бы в дороге от холода и голода. Эмирбек знал русский язык. Когда наступало время принимать пищу, по вагонам разносился клич на русском языке: «Идемте есть, подходите ближе!» Наши люди, не понимавшие языка, всегда оставались в неведении, и каждый раз Эмирбек отправлял их получать паек. Часто он ходил на кухню сам и мольбами и просьбами убеждал кухарок налить в чашки оседавшую на дне больших кастрюль жижу, иногда же ему удавалось получить и одну-две картофелины. (Отец Сусаны рассказывал правду, потому что во время отправки репрессированных в степи Казахстана и Киргизии многие дагестанцы погибли в пути от холода и голода — это подтверждено историческими документами.)

Благодаря дяде Эмирбеку выселенные семьи сумели выжить и в Киргизии. Когда они доехали до места отбывания наказания, наступило очень голодное время. Их расселили в одном из колхозов, и старикам и женщинам разрешили собирать картошку и тыковки на бесхозных полях. В первые дни переселенцы выжили благодаря этим собранным овощам. И когда живущие в дощатых, обдуваемых ветрами бараках земляки простужались, владеющий русским языком Эмирбек вновь спасал их: то шел звать доктора к больным, то выпрашивал для них на кухне еду.


Жизнь на чужбине

— В первое время жизнь в Киргизии дагестанцев, лишенных родины, была очень тяжелой. Из-за постоянно действующего комендантского часа им было запрещено без особого разрешения передвигаться из одного населенного пункта в другой, ослушавшихся расстреливали на месте. Отношение со стороны властей и военных к репрессированным было презрительное: их всегда унижали, оскорбляли, постоянно напоминали, что они «враги народа».

Все пять семей держались друг за друга и жили очень дружно. Когда одна семья строила дом, остальные помогали всем, чем могли; женщины вместе готовили еду мужчинам на стройке. Когда завершали строительство, вместе белили стены, выполняли внутренние работы.

То поколение было очень воспитанным, с почтением относилось ко взрослым. Юноши и девушки, завидя приближавшегося взрослого человека, обязательно поднимались с места, оказывали уважение… Сегодняшнее поколение — испорченное. В автобусе даже место не хотят уступить старику, — поделилась своей болью Сусана.


Переживания за судьбу брата

— Когда началась Великая Отечественная война, репрессированные братья моего отца, Гаджибек и Ибрагим, были заброшены на передовую, в самую гущу ожесточенных сражений с гитлеровцами. «Идите, защищайте Родину», — сказали им в военкомате. Дед Наврузбек в декабре 1942 года получил письмо с извещением о том, что его сын Гаджибек пал смертью храбрых в одном из боев. У нас сохранились написанные на латинице письма, которые семья получала от Гаджибека с фронта. В одном из них, полученном незадолго до его смерти, написано: «Безостановочно идут бои. Как в летнюю страду на ниве комбайн косит колосья, так немецкие автоматные очереди косят людей. Я тоже получил ранение в руку», и на листке была нарисована рука дяди. Когда читаешь эти треугольные фронтовые письма, слезы сами наворачиваются на глаза…

А дядя Ибрагим в мае 1945 года пропал без вести. По словам отца, когда старшие братья отправлялись на фронт, он попросил их оставить ему свои фотографии на память. Отец безумно любил своих братьев, они так же относились к младшему, Юсуфу. Дядя Гаджибек дал брату свою фотографию, а Ибрагим ответил: «Нет, я фотографию унесу с собой. Я не вернусь назад». Он был очень умным, хорошо знающим жизнь, прозорливым человеком. Отец сильно горевал, когда он исчез, долгие годы наводил справки о нем.

Помню, отец (он был уже старым) сказал однажды: «Не разыскал я своего брата, не сумел разыскать». После этих слов он бессильно и горестно склонил голову. Его старые руки дрожали, из глаз капали слезы. Я тогда почувствовала пронзительную жалость к отцу. Он так любил своих братьев! Они были очень дружные, во всем помогали друг другу…

После войны отец остался в Киргизии. Его третий брат, Гаджи, вместе с семьей переселился в Дербент. Он умер в 1980 году. Отец часто ездил навещать его.

Дядя Бейдуллах (известный табасаранский ученый, лингвист Бейдуллах Ханмагомедов. — Прим. авт.) и Зумруд-бажи всегда писали письма отцу, поддерживали связь с ним. Отец никогда не возврщался из Дагестана, не навестив их, — рассказала Сусана.


Тайна фамилии

— Ты спросил у меня про нашу фамилию. Ты прав — наши деды приехали в Киргизию под фамилией Ханмагомедовы. Дедушка Наврузбек однажды сказал моему отцу: «Юсуф, смени фамилию. И в паспорте национальность тоже смени, иначе ни тебе, ни твоим детям покоя не дадут. Я не хочу, чтобы и вы испытали то же, что пережил я». Вот так мы взяли фамилию Омаровы, а в графе национальность указали «лезгины». Тем не менее все живущие здесь знают, что мы табасараны, из знатного рода, и относятся к нам с уважением, — раскрыла тайну своей фамилии Сусана.

На снимках:

Наврузбек Ханмагомедов; 2) супруга Наврузбека — Сусан Ханмагомедова; 3) Исабек
 

Детство, прошедшее на пшеничных токах

— Мой отец жил праведно, всегда добросовестно работал. (В подтверждение своих Сусана выслала мне на почту фотографии множества грамот, полученных ее отцом за победу в социалистических соревнованиях, за добросовестный труд, за вклад в развитие сельского хозяйства Киргизии, за активное участие в обществнной жизни области и т. д.) К нему многие обращались за советом и помощью. Он ни разу никому не отказал… 

На войну его не забрали, потому что он был слишком юным и дома на его попечении оставались старые родители. После войны он почти пять лет служил в армии. В эти годы велась ожесточенная война с бандитскими элементами и бывшими сторонниками фашистов. Отец принимал участие в уничтожении диверсантов и бандитов. Он рассказывал, что много раз видел, как молодых солдат, наступивших на мины и растяжки, установленные бандитами, на его глазах разрывало в клочья; вспоминал, как много людей полегло в сражениях с предателями и изменниками.

После войны долгие годы отец работал бригадиром. Мы, сестры, тоже работали на токах — закидывая зерно в машины, которые очищали его от шелухи, подметая токи. Дети чиновников и обеспеченных родителей ездили в летние лагеря, на курорты, а нашим куроротом были токи, где от жары плавились мозги. Мы помогали отцу. Сперва чистили пшеницу, потом кукурузу, а к концу августа — семена люцерны луговой. Я, к примеру, помню, сперва закидывала в воду семена лука репчатого, потом, когда пустышки всплывали, сливала их с водой и сушила здоровые семена, после чего собирала их в мешки.

О своем бекском происхождении мы узнали лишь после окончания школы. Отец только тогда рассказал нам, откуда мы родом. Но эта новость не сделала нас высокомерными, мы не зазнались, потому что родители с детства приучили нас к труду. Отец часто повторял, что труд украшает человека.


Семья, разрушенная наветом

Однажды в книжном шкафу отца я нашла журнал «Советский Дагестан». В нем я прочитала материал о том, что мой дедушка был безосновательно репрессирован и суд посмертно реабилитировал его. Мне стало так плохо после прочтения этой статьи! Тогда отец сказал мне: «Смотри, Сусана, что натворили эти мерзавцы! Без всякой вины, на основании поклепа завистников разрушили нашу семью, запятнали ее честь и имя, бросили в пучину бесконечных страданий…»

Что тут скажешь! Страдания, перенесенные моими дедушкой и бабушкой, и сегодня, как тяжелые камни, лежат у меня на душе. Если бы ты знал, сколько всего они испытали на чужбине, сколько всего вытерпели! А сколько людей погибло по дороге в Киргизию! Отец рассказывал, что их везли в вагонах для перевозки скота, где были ужасные условия. Умиравших в пути не давали предать земле — конвоиры брали мертвеца за руки-ноги, раскачивали и выбрасывали наружу. К людям относились даже хуже, чем к животным, — с тяжелым вздохом сказала Сусана. 


Сокровенная песня о родине

— Отец всегда напевал одну песню. Жаль, не помню слов. Много раз просила маму, чтоб она записала слова этой песни на бумагу. Не записала. Либо рука не поднялась записать, либо не захотела заново погружаться в тяжелые воспоминания. Кто знает… А смысл песни был таков: раньше мы жили вольготно в Дагестане, прекрасном крае, земле высоких гор и быстрых чистых рек, — а оказались в бесплодных песчаных степях…

Мои родные — отец и мать, дедушка и бабушка — много слез пролили по родине. И дедушка Наврузбек (он прожил 107 лет), и бабушка Сусан (она тоже дожила до ста лет) умерли с мечтой еще раз увидеть свою родину — любимый Табасаран, — с горечью произнесла Сусана.


Нельзя забывать людей

— Однажды мне пришло в голову составить фамильное древо своего рода. Наш род очень большой, — продолжила рассказ Сусана. — Однако повседневные заботы и хлопоты помешали мне претворить этот замысел в жизнь. И вот теперь, когда ты написал про нашу семью в газете, эта моя мечта вновь обретает силу. Знаешь, по соседству с нами живет семья Аваевых из села Хив, высланных, как и мы, в Киргизию. Их бабушка помнит всё. Вместе с ней начнем эту работу… 

В одно время, когда я увлеклась историей своего рода, я обратилась к архивам, стала искать информацию в Интернете. Там была информация обо всех, но про моего дедушку, про моих дядь, воевавших на фронте, — ни слова! Как будто их и не было свете, как будто они и не жили на земле! Это сильно огорчило меня. Разве можно вот так стирать следы людей из истории, предавать их забвению?! И не только одну мою семью — таких семей много и в Киргизии, и в других местах. 

В годы войны их как «врагов народа» бросали на самые трудные участки боев, и многие из них положили свои жизни за страну, которая открестилась от них. После войны мои родные добросовестно работали в Киргизии, внесли большой вклад в развитие сельского хозяйства республики. Наши здесь были первыми в любом деле. И дружные были, такие дружные!.. И нас, детей, тоже научили быть человечными, ценить добро, различать хорошее и плохое. Отец всегда повторял: «Никогда не теряйте человечность. Как бы вам ни было трудно, оставайтесь людьми. Если вы сохраните свое лицо и человечность, вам в душе будет легко. И перед Всевышним будет легко, и перед людьми, и перед собственной совестью тоже…»

А сегодня их, моих родных, предали забвению и люди, и страна, будто они никогда и не жили на этой земле! Разве может быть большая несправедливость, чем эта? — поделилась своей неутихающей душевной болью Сусана Омарова.


Мечтаю еще раз увидеть родину

— Когда умер отец, сердце мое окаменело. Это горе было таким жгучим и тяжелым, что я до сих пор не отошла от него. Чтобы хоть как-то развеять эту тоску, я стала искать своих земляков. Тогда только распался Советский Союз, оборвались связи, люди вдруг оказались в разных странах… Письма уже не писали. Я зарегистрировалась в сети «Одноклассники», нашла земляков из сел Лака, Кандык Хивского района, начала с ними общаться. После смерти отца уже не было человека, который давал бы ответы на мои вопросы, и мне жизненно необходимо было найти людей, которые помогли бы мне успокоить сердце. Вскоре я черезе Интернет нашла и родственников из Дагестана, сейчас поддерживаю связи с ними. И лишь тогда камень в груди стал таять…

Два года назад побывала в Дагестане, привезла оттуда невесту для сына. Посетила и Лаку, и Кандык, на обратном пути проездом увидела Каспийск и Махачкалу. Признаться, очень хотелось прогуляться по улочкам Кандыка, но времени было мало. Впервые там я побывала лет тридцать назад. Надеюсь, что мне удастся еще раз погостить в Дагестане, — завершила свое повествование Сусана.


Я тоже верю, что Сусана Омарова вновь увидит прекрасный край своих дедов, погуляет по родному селу, вдохнет его свежий воздух и утолит тоску души, насильно разлученной с Родиной из-за людского навета.


2019

Рейтинг@Mail.ru