Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Родинка

Автор:
Тагир Салех
Перевод:
Виктор Куллэ

Gözüm qaldi


Vәdә verdi bir yar mәnә,
Çıxıb getdi, sözüm qaldı.
Al yanaqda, al sinәdә,
Qara xalda gözüm qaldı.

Günәş söndü sәhәr çağı,
Viran oldu könül bağı,
Qaraldı eşqin ocağı,
Ürәyimdә gözüm qaldı.

Alışıram bu hәsrәtdәn,
Öz-özümü mәzәmmәtdәn.
Bir atüstü mәhәbbәtdә.
Bir ömürlük dözüm qaldı...

Родинка

 

Любимая сказала: жди…
и испарилась, словно сон.
Не взгляд, не жжение в груди —
я родинкой её пленён.

Восходит солнце поутру,
но сад души опустошён.
Твой лик из сердца не сотру.
Мир в твоём взоре отражён.

Теперь тоска моя светлей.
Казнюсь, гоню любовь взашей.
Навек влюбился, дуралей.
Я родинкой твоей пленён.

Рейтинг@Mail.ru