Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Гошегаг

Автор:
Лариса Шебзухова
Перевод:
Лариса Шебзухова

Гващагьагъ

ЦхъвыкIла йалу апьеса

 

Йалакву

ГВАЩАГЪАГЪ, БибардыргIа ртпхIа Аминат
КЪАРАЩАЩ, Аминат лахщахIба
АУАТ РАН
АКIВАЖВА
АПХЬАРЦАСЫГIВ
АПХЬАРЦАСЫГIВ ЙЫЦУ АЧКIВЫН
КЪАНШВАУБИ, КърымшамхалыргIа дрыуапI, дкъарчапI
АУАТАР АЧIАПЩАГIВЫ
КIВАКIВЫРА, БибардыргIа дрынхагIвыпI
МУДАР, БибардыргIа дрынхагIв ахIбапI
АНЩА, АМИНАТИ КЪАРАЩАЩИ ДРАНЩАПI, ЧВА ЗХЪУ ДХЪАЦIА КВТАПI
АКЪВМЫКЪВ ХАН
АКЪВМЫКЪВ ХАН ЙПХIА АЙНУР
КIАТIИНИ КIАЗИНИ, Къаншваубии Гващагьагьи рыпхIчва, йъалу эпизодпI
АДЖЬАНАЗЫ, айгвабара йалу агвыпква

 

Йапхъахауа ахъвы

АпхьарцасгIви ауи йбжьауа ачкIвыни гIамгIвайситI. Акыт ахъахь axIгIapa йгIахъашвалитI.

АПХЬАРЦАСЫГIВ.
МгIва хIшыквыз ацIх ауыра гIгатI.
Йшаурыз ужвы йхIаухзарквыныз тшпсщарта.
Ауаса, зныстI... чIвыуабыжьквакI гIагатI, —
АчIвыйищтI ари кыт йту хабарта?
ХIнарыскIьастI зны — уасахча тыпкI назбитI.
Заджв дыквта гIацIцIпI ари йкIвыршу ачвкъьара...
ЗакIы тамампI — ари акыт джьабитI
УдзыргIвыстI, йдупI ачIвыуабыжьква дара.

Ауасахча тып йазцитI.

Абзира учIвызтI хIаща!

АЧIАПЩАГIВЫ.
Шваргьи швбзахIвытI!

АПХЬАРЦАСЫГIВ.
ЙхIзыргIва, йапхIкъьатI утынчра щымтадзата.
Акыт рчIвыуабжьы йгIахIгвыннаргIвытI
Ауаъа йштшаз закIы, йгврыдзгадзата.

АЧIАПЩАГIВЫ.
Щта, ащчва, щта... ЙакIвымыз ншатI, йакIвым...
Аткъвымгьи акытгьи хъчIватI ухIва йауашта. —
ФырхъацIа Бибард Ших дгIарщытI... айчва хIаквым
Зквнагу ащажвыгIвчва, йалазжвжвауа ари ашта...
Йацы ахъачва йЙакIвхIыршатI аквра:
ХIымчIва-хIымгылуа хIшащталуаш йщахахра.
Йшахабзу апш, йнагIдасырквын апсра,
ЙхIгвыгъапI айсыгIв гвыпкI зынла акIвдыр хIтачIвахра.
УахьчIва щыбжьандза дылыргуштI апсы...
Йахъа счIапщатI — ари ашта чвыпI хIаджьратла.

АПХЬАРЦАСЫГIВ (йъачIву).
МачIкI хIхъа хIахьпшыпIта, хIнайпI аджьаназы,
Афыр дхIыртлапIапI, дтынчхаргIатI ахратла.
Сара спхьарцасыгIвпI — гваутзапI апхьарца –
ЙсзалтI ауи сынцIра йгIасмайжьас нбжьагIвта.
ХIпсы мачIкI йхIщатI, БибардыргIа хIырца.
УайсгIвыпI – утшыжвыл. ХIа хIнамгIвйсуаштI щъагIвта.

БибардыргIа рыпшцIа апны. ХъачваквакI айчважвитI.

ЙАПХЪАХАУА АХЪАЦIА.
О, хъчIвара ззырхIвуз xIa уахьчIва йыгIбитI –
ЩахъысылрапI ари ацIыхъватшара.
AyarIa зджьаущушйа – ащхъаква джьабитI –
Абан, йгIархъатагватI апстхIва лащцара.

ЙГIВЫДЖЬХАУА АХЪАЦIА.
ЙгьамуытI, йгьамуытI... Йсабиквагьи айдзапI.
ЙмачIгвщапI раба йзыпыркъыз нцIрата...
АхIбачкIвын дпшдзапI, ауаса айцIба – дпшдзадзапI,
Ауи йталцIахьайа чIвыуарата!

АМИНАТ ЛБЖЬЫ.
AyaпIa уыквпса угварцIын – угIаргхтIи, уыкв,
Ай, уыгьгIанамхчатI хIан йылчпаз ayaпIa.
АйгIайра ахъаз йхIчпушыз ауатыкв
УгIатаргагвыщахтIи, йфыру сара саба!..
Уа уызыкв йгIайхсыз – зквхъа маша дтарцIатI,
АзыргIвара ймауа Анчва йпныла.
УкIвдыр утызхIвазгьи – кIвдыр мыжда аквицIатI,
ХIхакв хIамазкIуа ймаухыргIатI йчIвыла!
Анчва йзйымхIвайа чкIвынта сгIайшарныс:
Дсщрын уа уызщыз, йа са сищрын – ари агIвба рыуа!..

БжьыкI гIагитI.

Абар джьащахъва акIважва швылпшыстI –
ГIвычIвгIвыс дшйымбас ауи, йсныхапI, дчIвыуа!

АКIВАЖВА.
УахьчIва сара ацIасква мгIвахъвызгатI.
СчIвыу ныжьх, слырчIвыутI апхIвыспачкIвын быжьхъцIала.
Ари саби дызгуш са, акIважва, сагатI –
Лгвыбзыгьара гьузышвум лысквшгIвацала.
ТшщаквкIы, ссаби, бгвыбзыгьапI, Аминат,
Апсы йнадасра хъацIаракI йагIвызапI.
ЙхъасцIитI сара йшйауаш Ших джьанат.
ЙджьасщитI ужвыгьи зны абаза хIвсыса!..

АПХЬАРЦАСЫГIВ.
Йыгьджьасщарым йгъныта йгIасуа агъ,
СабикI кIважва длырчIвыуата йзбата!
Ауи сара йлыхьсцIитI «Гващагъагь» –
ДзырчIвыуыз акIважва, йспхьадзитI йнымшас лчпата.

Апрапса апырарпситI.

Швара йшыжвдыруа апш зымгIва акIвшатI:
ЙхъчIватI тгIачвакI — анцIра йъагылу йгьгылам.
Марыхв апны датша агагьи ншатI,
ЗымгIва схIварныс ацIыхъвагьи сгьтагылам.
Хьыз чIыда зхьсцIаз лпхыцIа швсырбара –
Ауи акIвпI сара сызщту мурад хъадата.
Щта, Аминат дтагылтI лпхIвыспатара —
ЛнапIы хьы гIацIпIлитI, ашва луыситI пшдзата.
ЙгьылмачIым щталыгIв. Рейша – дамаркIитI!
ЙыгвъаджьитI агагIвы ауи дыргуштIта.
Ауаса Аминат лгвы йту цIалкIитI,
Заджвы дгьгIарылцIуам хIпхIвыспа лгвы днадзушта.
Ауи лхабарква надзахьатI хъара –
Гъвра зхъам атшы йагIвыза йакIвшитI ажва.
ЙшIгьвычвпI, йцIарапI апхIвыспа лашIырпшра,
ШIакI йтыцIуа, шIашвкI йталуа йбзазитI лашва.
ЙнадзитI луысква акъарчаква рпны.
ЙалыхалацIитI ахIчва Кърымшамхалква:
– Йара дыгIбанда ауи апхIвыспа зны,
ДхIгвапхата, xIa хIшымчахрыз дгIахъхIымкъьалкIва!
ЙырхIван — йырчпатк ЙгIайтI ауат Марыхв –
АпхIвыспа йырхъылцитI лхабарква гIванла.
ДырхIвайитI, йгIадырбитI йнымшасыз рыхв,
Ауаса йгылтI БибардыргIа аганла:
«ЙхIуысым хIгьащтам, — рхIвитI, — ЙыгIдыритI хIуыс.
XIapa дгьхIтиуашым хIтпхIа ахъаз млыквла.
Йаргьи – дахIызтын, йквнагу апхIвыс
Къарча axI ткъвымкI дгIарылиххыргIатI хIыгвла...»
ЙгьырцIасым ахIчва ахIвара щарда.
ЙгылхтI ауат йымчважвахуата чIыда.
Ауаса рычкIвын йгьйымахым хъварта –
Къаншвауби дквитI: «Сара дыгьсымам лыда!»

 

ЙгIвбахауа ахъвы

БибардыргIа рпны. Аминати анхагIвпхIвыс КIвакIвыри.

АМИНАТ.
КIвакIвыра, бпшыстI, хIлаква чвгьадзата йшитI.
ЙыгьхъасцIарым, ауи ахъазгIвацата...

КIВАКIВЫРА.
Агвашвхъа кIылхыгIвкI дгылата дгIапшитI.
Ала дгьачвшвум – йгIацIцIпI, дымлащидзата.

АМИНАТ.
Ауи асхъан, бнай, бара ала щаквкIы –
Амышва шаъу бдырдзахитI бзидздзата –
Сара ауи йызджвылызгапI зджьакIы,
ЙырхIвитI, ауат йрутуа псападзата…

КЪАРАЩАЩ.
АчIвыйа афакъыра бзизынхаз?
Щта, щардадуквакI алидыргIитI бпсапа...

АМИНАТ.
КIвакIвыра, бнай, йбуа, бызгыланхаз,
Ауи закIыла йыхъвушызтын хIаба?..

ЙджвылцIта йангIашылхра.

АМИНАТ.
КIвакIвыра, схъа закIытагьи йгьазцум...

КIВАКIВЫРА.
ЗхъацIкIы сцара, ачIвыйа йзбчвыдзыз бтынчра?

АМИНАТ (ахъвыцра далата).
Ауи акIылхыгIв дкIылхыгIвта йгьхъасцIум –
ЙгIарыцIкъьитI йгIвылакI йхъацIара, йбынджьра...
«Сау бол», – йхIван, йгIащтIихтI йкIашваз ачашв...
ЙыгьхъасцIарым акIылхра ауи дачIвыта...

КIВАКIВЫРА.
ДзачIвызлакIгьи, ауи дазгIайын хIгвашв
Йаргьи дгьымгIващатI, дцахитI, йартмакъ чвыта.

АМИНАТ.
Дъацахуаш акIвпIщтIи са йгIасгвнымгIвуа.
ХIа дгьхIыбызшвам, ауи тамамта йздыритI.
КIвакIвыра, йырхъвых: закI аъапI, йъасхIвауа...

КIВАКIВЫРА.
ЗхъацкIы сцара, башIасх, бшабгу бтыртыритI.

ЙащтагIайуа атшын.

КIВАКIВЫРА.
АкIылхыгIвдгIайтI, йатаркIвах, зджьакI йхIвитI,
Ауаса са къарча бызшвала сгьъазам.
БпшыстI, ачвыргъвы найахвтI, хIхIамач тихIвитI! –
ТамампI йбхIваз: ауи акIылхыгIв дгьъасам.
Ауи айрышта йхъачIвыкI нкьвицитI –
ЙачIву, спсы ббатI, йздыруазтын, слашара...
ХIхIамач тихIван, амшI дуква акъвйырццитI,
Ауи амщтахьла дахьпшында йхъкIьыз агвара...

АМИНАТ.
КIвакIвыра мшы, йбпIатIауа базхъвыц!
ЙшбымхIвах, ауи дгIабмахвкIва нхагIвыта.

КIВАКIВЫРА.
Ауи акIвдзапI ауи ймураду, схвыц,
ТIакIв дсрыхIвачванда, йыбызшва сгвынгIвыта...

АМИНАТ.
КIвакIвыра, бзи йббадзитI хъахIвачвара.
Бца, бигвынгIвы, йтахъугьи гIабырдырта,
СынхуштI – йхIвума, дгIайыргIатI нхара,
Момызтын, йахIв, йшгIайымкIыхуаш хIкIырта.

КIВАКIВЫРА.
ЙзачIвмайрата йбхIвайа, спы зфара,
ЙсырхъйапI зымгIва, йсызбыму бпшкари бнысли.

ДджвылцIитI. АкIылхыгIв мачвыла, лала, датша амальквакIла дигвынгIвитI.

КIВАКIВЫРА (дангIашылхра).
Уыхвхв... хIагвынгIвытI! Ауи йтахъыпI нхара
Йынхашата хIангIалтI йфушли сысли.

АМИНАТ (дпшвырхъыччитI).
Швара агIвыджь швшангIалуаз зымбарыз –
Бара бзымдыруа швабыждзата дгIващитI!

КIВАКIВЫРА.
Щта, йсчапырзйа, сара спсы зфарыз?..

АМИНАТ (дапылкъъитI).
Ауаса, йрабхIвма мми Къаращащи?

КIВАКIВЫРА.
ЙрасхIвын, дгвыргььатI акIважва ахIба.
БахщахIба ауи йзылчгпатI хъачвамщара –
УлыздзыргIвыта, ауыс йшауаш йчпа –
ЙсзыргIва, ауи бзидздзата дбдыритI дара...

ТшытракI цIитI.

АН (дгIашылитI). Лгвы йасуа дчважвитI.
Ари апшцIа апны йхIзынхатI агагIвы –
Зынгьи йгвы хIгьамстI нхара-хIва араъа йахIваз.
Ауаса са дгьсымбастI ари апш нхагIвы –
Дымцума, дпшума ари, зунагIва багIваз!

Дылба замуы гьсыздырам Къаращащ –
Уыс пIайкI ъану арыцхIа йызгIалхъвыцитI.
Бахща дайрышпI. ДыгьтыцIуам ауи лпщащ,
Сылрыпхащадзауата дымгIвахъвыцIитI..

АМИНАТ.
ДбагъьазтI сахща. Щта, хъацIа дъатшкIарам
ЙыгьчIыдам аджв йлылазтын багъьара.
Ауи тшылрычвгьазтIхIва, йыгьтам лгвы хIарам,
Щта, дкIважвадзапIта, тшалтитI акIважвара.

Аминат лпещ днашылхитI. АмшIы йгIалху тдзычкIвынкI лыла аквшвитI.

АМИНАТ.
Ари гьама, джьащахъва збаз сара!
ЙгIаснахIвитI сгвы атдзычкIвын знапIылу.
Ауи гIазхъвыцыз ага шичпара...
АчIвыйа, щта ари апш гвжважвагIва зсылу?..
Ауи саргьи закIыла дшызбара –
ЙхътIыта йсхIвапIта, гIвымата дгьспхьадзахуам.
Йара уахьчIва йджвыквсцIапI адзахра –
ЙчгIвычатIакIвкIва райша йгьаудзахуам...

КIвакIвыра дгIашылитI. Ахъвмарга лбитI.

КIВАКIВЫРА.
Уа, спсы зхъашваз, йгIабызтда acoгIa?

АМИНАТ.
ЙбымхIван ауи дбымдыруата, КIвакIвыра.

КIВАКIВЫРА.
Щта, быгьсырхъвыхрым са ауи axIa –
Дабазымдырх йызлу ауи апш нчвахъвыра!
ДынхитI дашIамсуа. АйхIара – ддзыргIвитI.
Къару гIайнатитI йцIакIу йыгвтара...
Гвы асттI арыгьи – хIыбызшва йгвынгIвитI.
Йшпаджьауымщуш йакьыль ацIарара!..
Са датшагьи закI гваститIта...

АМИНАТ (КIвакIвыра дапылкъьауа).
БашIас!

ДайгIваджьхитIта йгIалрыпшкахитI.

– ЙахънабырхIватI ауасагьи, КIвакIвыра.
ЙсзыргIва. ЙббитI, сагитI апхIвыспа цIас,
Йсхъваран йсымапI са агвыгъа мцыра...

КIВАКIВЫРА.
Момо, йгьымцырам! Сыпшка, йсзыргIва.
ЙсзыргIва ауи съайачвжваз мадзата.
СатныбымцIан, ауыс зкву сырхIва –
Къаншвауби бзи бибитI дбызцIабыргдзата!

АМИНАТ (дгIархIатI).
КIвакIвыра, йбхIваз ачIвыйа? Къан-швау-би?!

КIВАКIВЫРА.
Щта, спсы зхъашваз, дтшкIарапI xIa хIпны нхагIвыта!..
Зджьара йгIанымхауата бзи бибитI.
Буыс балапш, бгвы гвыбзыгъа баздзыргIвыта.

ДджвылцIхитI.

АМИНАТ (лхъазы).
Уа, сылахь, йсзугвыгьайа уара?
Уа, саба йпсы, угIасцхърагIушма кIарала?
ЙсзычхIушма, Анчва, ауи аъара?
Са съачвхуа гьаъам. АцIх згапI дзахрала...

ЦIыхквта. Гващагъагъ апахь дгIаджвылцIитI. МызчвыпI. Ймайрам луыс апны датша кьангьашагIв змам апхIвыспа амыз тшазыналырхитI.

Гващагъагъ лмонолог

О, амыз! ЙхIатлу сыцIх акьангьашагIв!
Сбзибара сгIанашахитI рыцIа-рыцIа,
Уахъала са дыгьсымам йуагъьу нбжьагIв,
Уара йуызхъасцIитI, сымч зквымхъахуа спхыцIа,
ХIа хIылахьква дара тшаладырпатI.
Ауаса йалапапI йауыру сыбра.
О, сынбжьагIв чвада! Уа агагьи убатI –
Ари акIвма щта йыззырхIвауа насыпра?
Са йспырапI цIаста йаъу рмыгIвхъгара,
СрызгылитI сапхъанчIвиква са щамхъаша,
Анчва, ахратла йаъазтын кIара
Ауат йгIасдырдырыргIатI айаша.
Сара йпстшра атахъхатI агIамста цIас,
ЙсыквшватI абзибара анысла слыгра.
О, йсзыргIва, Анчва – спсы гIатазцIаз,
Ари акIвпI цIыхъвата йамазлуш схъазыкIра.
Ари ауыс йгьсзалыргум схъазы,
Акъыльла ауи йузалыргушта йгьаъам.
О, тшгIаснардырырмищтI закIыта саба йпсы?
Датша зджьарала гвыгъартакIгьи гьаъам.
СнашвыхIвахитI, сгIаныжвымжьын схъазы.
Йауашызтын сара йсшвырдыр швразыра.
Йназбума саба ших йлакта разы,
МомкIва йгIалсхма ауи агвыгъа мцыра?

ТшытракI закIгьи гьылхIвум. УацIыхъван.

ЗымгIва счвалалын схъа алапIатIитI.
Уара тшузынасырхитI, сышта апсабара.
ЙцIасымкIуата упныла сгвы гIахъстIитI.
ЙгIасахIв: хIарамума, хIальальума сбзибара?

Ауи асахIат йгIакIкIаз анурква Гващагъагъ алащцара дгIалырхIвитI. Ауи джьащахъвара дута йылбауа алахIвараква днарахвитIта дгвышхвитI.

Ари ачIвыйа?! Нурла са скIвыршапI!
Уа, Амыз, Анчва йныхIвара нашана!
СынцIра унапIыцIасцIитI, Анчва, йыншуш ншапI.
СазыразпI уа сыззугуш уадыргIвана!

Ащымта Аминат Къаншвауби дйынйитI. ЗакIы лымхIвауа шIахIвакI йзылрауитI.

КЪАНШВАУБИ (йджъайщауа).
Ари ачIвыйа?

АМИНАТ (гвы лчпитIта йгIалшIылпситI).
УхъачIвы узащтам гьгIасгвынгIвуам закIыта.
Уыззычпам гьаъам. Узащтамйа усабап?..
Тшы кIвдыраквыкI адгал, йхъатакIыта!

ХвырчвхIва дикъвыцIхитI.

КЪАНШВАУБИ (аджьащахъва дамаркIвата).
«Тшы кIвдыраквыкI!» – джьащахъвапI йзгIауа!
Ари сгвы йтаз гIалдырзапI, йутахъугьи хIвата –
Сбзибара мшигIадза йызлахIауа,
СызсачIуа мцата, сагIзмырбауа згIвата. (Ахъвыцраква дрыла).
Ауи йылхIваз йгIаныцIуа закIзаджвыкIпI –
ДазыхIазырхатI хIылахьква рзакIыра. (Йгвы гIащтIихуа).
ЙгIанхаз мачIдзапI – йадгалу кIвдыраквтшыкIпI,
Анчва дгIахIцхърагIапI! Йымщтахьла – КIвакIвыра!

 

Йхпахауа ахъвы

Атдзы ашухъа апны. Къаншваубии КIвакIвыри.

КЪАНШВАУБИ (кIвыршакI лититI).
КIвакIвыра, йалбыргама, хIымш гIадзатI.
УахьчIва йыншуштI. Абар сара сбагььара.
Ари ахабар лзыга Аминат.
Баргьи тшщаквкIы, апхIвыспагьи – дырдара!

КIВАКIВЫРА.
Уа, сара мыгIва!..

КЪАНШВАУБИ.
ЙбасхIвитIи, тшщаквкIы!
ЗымгIва анщтIалхра, ашв гIатIы мадзата.
Швпещ швангIаджвылцIуаш ари ачвамза аркIы,
Ауи амщтахьла йакIвшуштI зымгIва ласдзата.

ЗымгIва йшагвынгIвыз апш йырчпитI. КIвакIвыри Аминати гIаджвылцIитI ачвамза рыма.

АМИНАТ.
КIвакIвыра мшы, йыгьгIацхарым хIтгIачва...

КIВАКIВЫРА (Аминат пшкадза длыцIагвитI).
ЙшгIацхарыз ауат, сара дара сгIарцханда...
Бца, сыпшка, бинапIыцIасцIитI Анчва, –
Бызквылуа амгIва йбынасып мгIваханда!..

Аминати Къаншваубии алащцара йыладзитI. Ащымта Аминат дшаъамыз рдыртI. Лыщта нкъвырцитI. Ранща анхагIвчва азиддан дырцIгIитI.

АНЩА.
Дызбада швыуа акIважва айцIба?
ДгьыгIвнам лпещ. Йыгьным лчварта. Дгьымпхьама?
Ари апшцIа апны, щта, адгьылчва шагIвпа.
Мудар, йтшкIару зымгIва уырцIгIахьама?

МУДАР.
Щта, уызцIгIа йауашыз сырцIгIатI...

АНЩА.
КIвакIвыра дгIад арахь, ауатква ныжьта!

Къаращащ ан лпещ дгIагIвнапалитI.

КЪАРАЩАЩ (лгвы лырпсауа).
Йыббама, хIан, бпхIа кIьыдара йылчпаз?
Ухъа злахъырхуаш акIвпI, зджьакIы йрахIвта.
ДгьампшытI ахIбара-айцIбара, ахIчва рцIас.
НхагIвыкI дгIахIзылчпатI напахъыхга пчагIвта...

КIвакIвыра лмахъа йыма Мудар дгIайдылитI.

АНЩА (дхIвынчIитI).
КIвакIвыра, йхъысхуаштI бхъа, Анчва сибитI.
ЙгIахIва, нхагIвыкI хIшибрычпаз лакъырдыта!

КIВАКIВЫРА.
ДыгьнхагIвым Кърымшамхал Къаншвауби!

АНЩА.
А-чIвыйа йбхIваз?! Йшвпхьадза КIвакIвыра дсщыта!

АН (йлымрычвгьауа).
КIвакIвыра, бзи, ахъвмарраква быркъвыцI.
ЙгIахIва зымгIва, ахъачваква бмыршвыруа.

Лаща йахькIьала.

Лачви лагви йрызбжьу уара уазхъвыц –
ХIырзыжьатI ахыгIв, закIзаджвыкI хIымдыруа.

КЪАРАЩАЩ (лара лчIвыкI дазхъвыцуа).
ЙшпакIву axI нхагIвыта хIпны дштшкIараз?
Йыздыруа ахIыкI ауыла са дшсмырхъвыхра.
ЗакIы тамампI – КIвакIвыра йлфахтI лхъа йтаз
Ари акIвпI лквнага – лхъа топ мцыра хъыхъра!

АНЩА (цIхъважвата).
ДахIызтынгьи, ауи хIижьатI xIapa.
Ай, Гващагъагъ, ауаса бчпапI зхIвада?
АйшыспI са сажва — йгьрымам зыргIвара...

АН.
Уа, йсызхъуштI ауи сызгахуаш згIвата!..

Апрапса тшхънагIвитI.

АПХЬАРЦАСЫГIВ.
Сабигьи раухын, рылахь агIвыршитI,
АйрышпI axI ткъвым – атгIачва шIыц рчвбзазитI.
Щта азаман йахIвуш ауат зымгIва азпшитI –
Ауи уахвитI, йгIацашвтхитIта – йъазитI.
Ей-йа! АхIахъв апнахитI азаман!
АйрышпI БибардыргIа, ауи ажвакIгьи гьалам.
ЛпхIа дылбандзыкIьа йгьылнарадзум ан.
Ауи акIвымкIва датша закIы гьылгвалам.
ЙлыцIцIтI лщапIква. ДгIарыхIвитI: «СпхIа дсшвырбах!»
ЙгIазшIыртитI райгвачва аткъвым гвжважвагIвадзата.
Агвыргъьара дгIащтIнахитI Гващагъагь,
Акърымшамхалква лыцIагылитI пшдзата.

БибардыргIа рпны. Апшвымаква райгвачва йырпылитI.

АХIБА (йнапIы щтIихитIта акъвабыз ашIайрыситI).
ХIайгвачва тлапIаква, хIшвызпшитI!
Швайгва! Швайгва!
Дабоу лара, ауи аъара хIзырдзышыз?
ЙщтIыхпI хIальальта айгвара ашIаква,
ЙауыразтI хIайгвара, агвакъвпраква айшысызтI!

Йгвы гIапшкахауа, тшгIайыркьахвхуа.

Ай, Гващагъагь, дбырчIвутI ари азын бан!..
Абабарала цIхгьи мышгьи гьхIызхъушым.
Швымгылын, ачкIвынчва, йшврыпшдза агваран.
Швча, марджьа, швыжв! БибардыргIа гьгIатхъушым!
ЙымшызтI уахьчIва йгIашуа хIабабара –
ЙщтIыцIтI агвыргььара, акыт шабгу ннакIылын!
Анахь, анахь! ЙджвыквылцIатI напIкIра
АкIважва-чымазагIв, лчва лхъырпсса, дгIагылын!
Щта, уыс дудздзакI араъа апны йыншитI:
АгIвуагIахъакI адгылтI, ангIалра рыла.
ХIтпхIа Сатаней – нарт пхIвыспа дылшIсырпшитI –
ЙщтIышвх ашIа, йсыцызкIуа арыла!

АгIахIвраква, акIвашараква джвыквырцIитI. Къаншвауби Къаращащ лмахъа йыма дирыкIвашитI.

КЪАРАЩАЩ (цIкъьа ацIкъъата).
Йгьугвыгъамма, Къаншвауби, псарчIвшвара?
ЙырхIвитI, уара ачкIвын уымлыкв щарда йахвта.

КЪАНШВАУБИ.
ПсарчIвы? Йгьсыздырам, кIаран псарчIв гIасахвта…

КЪАРАЩАЩ.
ЙуыквпI, ахIба дгIанужьта, айцIба данугара!

КЪАНШВАУБИ.
ПсарчIвы – бхIван, стабырхъвыцтIщтIи схъа,
Уо, Къаращащ, бара бунагIва багIватI!
ЙсшвапI йсыкву, йбтахъула бахIва...

КЪАРАЩАЩ (ласдзата).
УахъыкIла усчIвха. Ауи – йара уахъа!

Къаншвауби сыкъ-хIва дгIашIаситI. Ачвымыгъри агвыжвкIри алагIваласра ду гIайыларцIитI. ЙнапIы гIалкъвижвитIта Къаращащ ллакта дтампшуа йхIвитI.

КЪАНШВАУБИ.
ДзачIвгIвычIвгIвысцкьайа балала бахща!..
БалапIатIама?! МомкIва йгьгIасгвнымгIвума?

КЪАРАЩАЩ (бахдза).
УсырхъвыхтI, ахъага! (ХъатакIла).
Са ауи сыргIвума!
УгIазцымхуш азгIвала йсхахпI, хъарду, са сща!

 

Йпщбахауа ахъвы

Къаншвауби, йгIаншаз рымдыруата, йтгIачвагьи гIайахвитIта йпны дгIайхитI. ДукI йнамихуата, Къаншвауби згIва гвымхакI гIайыдсылитI – дшабгу ашвраква днарахвитI. Къаншваубии Гващагъагъи рхъазы.

ГВАЩАГЪАГЪ (лхъацIа дйайбжьитI).
ЙшуымхIвах, ъазагIвакI амамкIва уызгIва.
Къаншвауби, арса угвы ласы йуымрыдзын.
АзгIва йацхърагIагIвацитI угвыргIва.
ДдырбзихтIи хIыгвла, уара уапш дгIалыцIын...

КЪАНШВАУБИ (йара йхъвыцраква дрыла).
Ари йамагIну гвы аститтI — хъвымгара...
ЙыгьхъасцIарым ари ахъаз згIвата.
Ари йапшу аъаща ацкIыс йгIалсхпI апсра.
ЗакIы сгьарбзихушым сара, йбтахъугьи хIвата...

ГВАЩАГЪАГЪ.
ЙгIахIаупI уъазагIва. ЙхIмауазытын – ЙгIахIхъвыцпI.
Къаншвауби, уымгIасхан спсы йапшу, суыхIвитI.
Уымгвжвайын, са, ушаъазлакIгьи, суыцпI,
ДузапхьитI айфанд, хъвшвы алайцIитI, дузыгIвитI.

КЪАНШВАУБИ.
Анчва сибитIта, сгвы гьазгIайхуам схъа...
ЙхъасцIитI, спсы йапшу, бара бгвы ацкьара.
Шва швпшырта счпитIта акIвпI, зымгIва рапхъа.
ЙызбитI ayarIa шмахатшауа сгьагьара.
ЙауыпI, бакъвыцIхта тынчта бычвх уахъа.
Са сщтIалпI апахь – йыгьсыладзум апхара.

ЙджвылцIитI. Къаншауби дгIахъынхIвыхитI, тшадигалитI. Гващагъагъ дъагIвну апещла тшнайырхитI.

КЪАНШВАУБИ.
Айшысын хIынасып, слашара, йсзыргIва,
Ауаса бгвы счвткъьара ацкIыс йгIалсхитI тшсрыдзра.
Са сылапш съагауала сыквлитI мгIва.
ЙыздыритI, йгьхъацIарам мадзамадзата сбкъвыцIра
Уо-о! Йсчпарыйа? СафтI азгIва кьыжвмыжв,
Сбзибара лпахь сгIащтIанацIуштI кыд бгIата...
Щта, алахь, сгьуыцхъвмаруам.
УнамкIгIамкIуата чIвы рышв.
Йыншуш ншапI! Сгьауам ауи ахIата.

Йартмакъ найахвитIта дджвылцIитI.

АПХЬАРЦАСЫГIВ.
Къаншвауби йымгIва Дагьстан дарцатI.
AyarIa тшырчвидзитI, акъамышква дрыла.
АзгIва йайгIайтI. Ауи дкIанагвадзатI.
МашакI йжын дталтI тшайтхырныс ачIвыла.
ДщтIапI абауаса, йымшгьи йыцIхгьи апшхан.
УахъыкI йгIайгвыквыгIвтI рбжьы йгIапшцIасыз арква.
«Йгьаурым», – тшгIащтIихтI ауи, –
йсырдыруаштI акъвмыкъв хан
ДамырчIварныс йшгIайыз ататарква».
ЙшIахъа тайхIвхIван ахан йпны днадзатI.
ЙгIащтIихтI аныгьи хвырчвхIва йайсчва гвыпква.
Згвы мгIвуз, шарпныдза алахъа йтарцатI
ТширыдзхтI Къаншвауби. ДгIайхын, дщтIалтI 
«тшсырпсыпI» – хIва.
ДгьгIацхум ауаса акъвмыкъв хан айрыш:
«ДгIашвау-йа, – йшшвчпалакIгьи, афырхъацIа!»
ЦкIы-цкIы йырчпумца дгIалырхтI акъамыш –
Къаншвауби дгIылапI. Йахъа йымч абаца?

 

Йхвбахауа ахъвы

Акъвмыкъв хан Къаншвауби чIахIра ду йзичпауа дирайгватI. Ауаса Къаншвауби йыла закIы гIацIамылуа дагIылапI.

АХАН.
Йау-уай, афыр, тшурыдзхтI зынла, хIгIаухчан.
Абзира зчIву дхIымдыруата йаурыма?

КЪАНШВАУБИ.
ЙсзыргIва, зхъагвы лашару акъвмыкъв хан,
Сара сынцIра шстахъыхым хъауцIарыма?

АХАН.
Ей, уымгIасхан йшпсаракIву, афыр...

КЪАНШВАУБИ.
Сызфаз азгIвакIвпI сазрыхIвауа апсра-хIва...

АХАН (йпигвал йахькIьала).
Ласыта cпxIa ари йхабар лшвырдыр,
ЙубапI, ауи йлымдыруазтын уъазагIва!

КЪАНШВАУБИ.
АхъазгIваца дшвмырхъвыхын ханипхIа...

АХАН.
УылхъымгвыргIван – хъвшвалацIарала дъазапI.

КЪАНШВАУБИ.
ЗакIы йгьазхъасцIахуам сара ауи axIa.
Апсра сазишитI... Ауаса ауи гьгIамдзазапI.

АХАН.
ХIайчважвахпI, рыцIа уагььхарквын тIакIвы.
Дабар атпхIа. ЙгIахIалхIвпI атамамдзара...

ХАНИПХIА (Къаншвауби дипшитI).
Ахъвымгара надзуштI ласыла йгвы...

КЪАНШВАУБИ (щтахъла дтхъауа).
БгIасыдымсылын, хьапщ, ауи аъара –
Са схъа сачвымахатшитI. Бара йбапшу дныжьта.

ХАНИПХIА.
ЙыздыритI са сызлахъвуш ухъвымгара.
УсырбзихуштI, уан ушгIалрийыз апш, съазагIва ухьысщта… (Йылрымадзауа).
Са хъацIата сизыпшгIитI хъацIадза.
ЙгIасархIвтI йахъа йшгIауырбаз афырра.

КЪАНШВАУБИ.
Са сызбжа бгIатI. ЙсзыгIанхаз пхьадза...

ХАНИПХIА.
Усзал хъапщылата – йгьуагььасщарым сдырра.

КЪАНШВАУБИ.
Хъапщылата?! Йбуа? Сара уамчIвым?..
Хъапщыла дсымапI. СыхIвссаквагьи духитI...

ХАНИПХIА.
Уыжвжвы йухIватI уынцIра уара йшучIвым –
Уазхъвыц бзи-бзи: анцIри апсри алухитI.

КЪАНШВАУБИ.
Уо, Анчва Ду! Йсымума хачIвы?
Йгьызбум зджьара лашаракI, съацалакIгьи...

ХАНИПХIА.
Датшата ухъвыцуа усчпапI йара уачIвы!

КЪАНШВАУБИ.
Йсчпарыйа щта? ЙцарагIатI, йшцалакIгьи!

ЗаманкI ахъыцIтI. Къаншвауби дбзихатI. Ауи акъвмыкъв хан йпхIа длыцбзазитI, ауаса йнашх накъвыпI, Гващагъагъ йгвы дыгьтыцIуам. Апещ йхъазы дыгIвнапI.

КЪАНШВАУБИ (йхъа дачважвитI. XanunxIa дгIайыздзыргIвитI).
Бзибарала йсхвгIатI ари анцIра...
СгIвычIвгIвысума, йызтйыз ауи апш бзибаша?
СакIытI йатаркIвах датша хъвымгара.
Ахвитра сахIвапI, сгылата щамхъаша.
Зны сылшIапшында сара с-Гващагьагь –
АцкIыс насыпра йыквума ачIвыла?

ХАНИПХIА (дгIашылуа).
ЙсагIатI зымгIва. АчIвыйа йуасхIвуаш? Уцах.
ЙуымахымкIва пшырта са сахьыла.

КЪАНШВАУБИ.
Айнур! ЙгIасыбтхтI сынцIра. Ауаса, йсзыргIва,
ЙгIацIцIтI анцIра ацкIыс абзибара апхъата.

АЙНУР.
Йныжь... УачIвы шарпныта уыквыл мгIва.
Уахъа тшадгал. УтгIачва урызцах чва ухъата.

Къаншвауби дадгалапI. Айнур акIвпIи закI тата йызгIалрауитI.

АЙНУР (хъатакIла).
Ари уахва, йгIауыцIанакIпI угвы.
УсызгIанагпI араъапны ласдзата...

КЪАНШВАУБИ.
ЙхъацIа, Айнур, йсчпатI хIисап баргвы...

АЙНУР.
АчIвыйа, щта, йсурычпуш, йхъасуырцIата?..

ЙакъвыцIитI. Къаншвауби йпны дгIайхитI. Апещ ашв гIайтIитI.

ГВАЩАГЪАГЪ (дгIачIвагIгIитI).
Къаншвауби! (дмахитI).

КЪАНШВАУБИ.
А, сара мыжда!

ДлымцIаситI.

ГВАЩАГЪАГЪ (тшгIалдырхуа).
Уа, са сынчва, апхызтIакIв алымганда!

КЪАНШВАУБИ (йпхIвыс дгIайгвыцIайхIвхIвауа).
Уо, Гващагъагъ, йбхътысхтI сара щарда!

ГВАЩАГЪАГЪ.
СгIашIыхарныс сшшвауа тIакIвы йубанда!

КЪАНШВАУБИ.
Йыгьпхызым, сыпшка, Къаншвауби сакIвдзапI.
СбызгIайхтI ауагIвырсыз, йсзыргIва хIакъвыцIра.

ГВАЩАГЪАГЪ.
Са жвгIванди чIвыли анйауа йхъасцIапI.
Къаншвауби! Сара сылахь агIахъвыцра!

КЪАНШВАУБИ (ачвартала дпшуа).
КIатIинагьи КIазинагьи тшырпсахтI.
Ари дыгьма, ба дбапшпI ахъабрабаба!

ГВАЩАГЪАГЪ.
ЙзачIв дуйа сынасып – стгIачва шабгу айззахтI,
ДсызгIайхтI сбзибара! ДраухтI ссабиква раба!

ТшакIвдыршитI.

КЪАНШВАУБИ.
ХIуарджьакъгьи хъкIьытI, агварагьи алпIлатI.
Йара уахьчIва арчIаджьра гьакIвсмыршума!

ГВАЩАГЪАГЪ.
УакъвыцIта тшпсща, уахьчIва, схъгIара, йхъвлатI,
Уыс нырхауа, йауа, уахьчIва апш мшума?

Айшва гIалыргылитI.

 

Йцбахауа ахъвы

СквшыкI цIыхтI. Мамырдзата йбзазуз атгIачва «пстхIва квайчIвакI» шгIархъадзгылуа рылархIвауа йцатI.

ГВАЩАГЪАГЪ (лхъазы дтадзахуа дчIвапI).
СквшыкI цIитIта сбзазитI, сацIа насып нур.
Щарда слызхъвыцитI схъацIа йуыс знапIылу:
СлырбагIвума, схълырчIвума Къвмыкъв Айнур?
Йшахыз йпхIвыс, йзачIв ъазарайа йлылу!
Са сыла дгIацIалитI ауи апхIвыс щарда:
Ауи сгвы лзыгIашитI, ауаса – йлызсуысйа?
Зынгьи сылзыразпI – йгIалылцIтI хъварта,
ДзачIвъазайа, дзачIвгьи аймына пхIвысйа!

Къаншвауби дгIашылитI.

ГВАЩАГЪАГЪ.
Спсы йапшу, уча, йгьсгвапхум ушIахъа тахшвах.
Ауыс цIхъва гьамам. Арса тшзауырщуайа?

КЪАНШВАУБИ.
Сгвы мнагьдза сцатI йатаркIвах, Гващагъагъ...

ГВАЩАГЪАГЪ.
Уа сара йхъчIвахыз, спхызква зджьасщауайа!..

КЪАНШВАУБИ.
МызкI цIитIта йгьбасхIвауам —
ЙджвыквнацIахтI ашвра...

ГВАЩАГЪАГЪ.
ЙгвасттI ауи, ауаса йджвыквсцун сгватра.

КЪАНШВАУБИ.
Йсылрыфта гIацIцIуаштI ужвы къвымкъв хъвымгара.
ЙшаъазлакIгьи... йсыквшвуштI хIуыс цIхъва атра…

ГВАЩАГЪАГЪ (ачIвыуара дахъварауа).
ЙухIвуш ачIвыйа? СзылпссгIуш закIы?..
Йдыр, сгьгIацхушым йгIалаугаз ахъвыцра.

КЪАНШВАУБИ.
ЙагIвкььитI са сгвгьи, ауаса тшщаквхIыркIы:
Йшбтахъугьи йчпа — йбпырапI сара сбчвыдзра.

ГВАЩАГЪАГЪ (дцIритI).
Момо! Мо-мо-оо! Апхъа са салцIпI анцIра!

Акъама дамцIастI.

КЪАНШВАУБИ (ауи гIалнапIыцIижвитI).
Уа сылахь чвкьащ, йсымайа чпачIвыта?

ГВАЩАГЪАГЪ.
ЙгIалсхитI уа унапIыла са сущра —
СгьгIацхушым, уа датша заджвы уылчIвыта!

КЪАНШВАУБИ.
ЙатаркIвах сбыхIвитI – бымласхан.
АцIайква рхIатI. ТшщаквкIы ауат рхIатырла...

ГВАЩАГЪАГЪ (дапылкъьитI).
Уа цIай дудырума?! ДгIаугвалашватI ухан,
Ухъадзы тылцатI йпхIа лбзибара швырла!

Къаншвауби ашвла дцитI. Гващагъагъ ауи йщапIква тшрыцIалрышвитI.

ГВАЩАГЪАГЪ.
Сщы! Сщы! ЗакIыла суыхIвитI – сщы!
Йа, тшысщхпIта, сатх, уджвыквмылскIва, ачIвыла!

КЪАНШВАУБИ.
Сара уахьчIва йсфахитI сара сжьы,
ЙджьахIанамта йсчпитI сдуней снапIыла!..

АчIвымыгъ йхъарышву аркъан дамцIаситIта Гващагъагъ дкIыдшIайхIвалитI.

ГВАЩАГЪАГЪ (дчIвагIгIитI).
Уа, сара йхъчIвата, зылахь хъвашакъьаз,
Йзымхъвашауайа ари дунейкIкIара?!
Уа ayaгIa рапш, йагIвкъьата – йагIвымкъьаз.
Анчва! Уапшы йгIасутыз абзибара!
ЙрызшапI ауи зымдыруа ауагIаква!

Къаншвауби дйымцIаситI.

Спсы тых, йужвжваз хIзибара анысла.
Швабоу? Швабапшуа, йаъам анчваква?
ШвицхърагIитI сжьы зфауа ашитан уысла!..

АжвгIванд чвгьата йгIаддитI. ЙгIамачвыситI. Гващагъагъ дмахитI. Къаншвауби асабиква дрысмцIаситIта дджвылкъьитI.

 

ЙцIыхъвахауата

Гващагьагь дкIарййа дгIамгIвайситI. Лхъа лчIвыухитI (ayaгIa йгIарылахаз лчIвыуахъв ашва лхIвитI).

ГВАЩАГЪАГЪ.
БнайластI, бнайластI, Къаращащ.
Къаншвауби дгIайхуазтын хIпшыпIи.
ДгIамихуазтын хIпны Къаншвауби пшдза,
Уай, ахIахъвыжв агIвцнадзыкIьа хIшвырчIвыу,
Уай, ахIахъв квайчIважв агIвымцуата,
Уа, са сгIвылачвамыгIвакIгьи агIвкъьатI...

АПХЬАРЦАСЫГIВ (дгIаквлитI).

Йылаква йырпыру йнапIы гIарпырихитI. Йхъа наркъвыпI.

ЙсчвгIайитI сыладз. СшвыхIвитI, йсызшвыргIвах.
Йсымдыруа гьаъам са гIвычIвгIвыс лахьыта.
Аджвы дыгьйыласцIум, ауаса, Гващагьагь:
Йшримтуаз йлитын йлыквиххтI, алахьыда!

Йхъа гIащтIихитI.

Момо! Дгьлахьыдам! АзакIы хъашвцIа!
Ари апш лахьы гьлызшам йахъаз гIвычIвгIвысу!
АчIвыйа уыздзыргIвуа, сара спхьарца –
ЙылзыхIва уашва зымгIва рацкIыс йпхIвысу!

Апхьарца абжьы ацIата

УлахIвара, анбжьагIв, угвыла йалыргах:
КьангьашыгIв дгьаъам гIвгвыкI йрызгIацIцIыз уысла.
Щта, ахъазыкI дгьымбзазатI Гващагьагь –
Ауи дгIабзазатI абзибара анысла!

Амакъым гитI. Апрапса тшхънагIвахитI.

 

Гошегаг

 

Действующие лица:

ГОШЕГАГ, урожденная княжна Бибердова, абазинка, Аминат

КАРАЩАЩ, ее старшая сестра

КНЯГИНЯ, их мать

СКАЗИТЕЛЬ, мужчина 40—45 лет

КАНШАУБИ,  Крымшамхалов, карачаевец

ПАСТУХ, 35—40 лет

КОКУРА, служанка Бибердовых

МУДАР, старший работник Бибердовых

БРАТ КНЯГИНИ, 45—50 лет

ХАН кумыкский

АЙНУР, дочь кумыкского хана

КАТИНА и КАЗИНА, дочери Гошегаг, могут появиться в эпизоде

Участники массовых сцен

 

ДЕЙСТВИЕ I

Явление 1

СКАЗИТЕЛЬ
Пора бы отдохнуть. Всю ночь мы шли,
Ни разу даже не остановились.
Но что это? Я слышу плач вдали.
В селенье что-то, видимо, случилось.
Давайте-ка поближе подойдем,
Вон там шалаш пастуший в отдаленье.
Пастух не спит, когда беда в селенье
И слышен громкий, горький плач кругом.

(Подходит к шалашу.)

Мы, брат, с добром!

ПАСТУХ
                               И вам того же, брат!

СКАЗИТЕЛЬ
Прости нам это раннее вторженье.
Мы слышим плач. Рыданья говорят,
Что горе в незнакомом нам селенье.

ПАСТУХ
Да, горе к нам нежданное пришло.
Обрушилось на род и на селенье.
Бибердов Ших убит!.. И все село
Готово отомстить за преступленье.
И в том мужчины поклялись вчера, 
А с клятвой промедленья не бывает,
Покойного проводят со двора,
И вновь коней горячих оседлают.
Обряд мы до обеда совершим...
Я сторожил всю ночь — кругом абреки…

СКАЗИТЕЛЬ
Чуть соберусь и вместе поспешим —
И мы скорбим о знатном человеке...
Собрался я. Со мной всегда в пути
Мой инструмент — товарищ неразлучный.
Готовы мы к Бибердовым идти.
Садись в седло. А мне пешком сподручней.

У Бибердовых во дворе толпится народ. Несколько мужчин тихо беседуют, обсуждая случившееся.

ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА
Лицом к лицу столкнулись мы с бедой —
Горючая беда селенье мучит…
Что люди? Горы плачут, встав грядой,
И черные свидетельницы — тучи.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА
Как жаль!.. И дети — девочки совсем.
Отпущено отцу их было мало...
Прелестна старшая. Взяла вторая всем.
Она весь вечер и всю ночь рыдала...

АМИНАТ
Уехал в бурке — привезли на ней* —

(Рыдает.)

Скатала мать ее на день несчастный.
Круг ждал тебя с победою твоей** —
Теперь лежишь в кругу ты, безучастный.
Кто выстрелил в тебя — тому лежать
Ничком в могиле грешной, без прощенья***,
С коня стащил — коня не оседлать,
Не увидать родимого селенья.
Мужчиной легче быть в таких делах.
О как бы я сразить врага желала…

СКАЗИТЕЛЬ
Взгляните на княгиню! О Аллах! —
Впервые слез сегодня не сдержала.

КНЯГИНЯ
Обычаи нарушить мне пришлось.
Сегодня не сдержала я рыданья.
О если б только, дочка, довелось
Мне на себя принять твои страданья.
Будь умницей, крепись же, Аминат.
Не просто с горем-горечью справляться…
Я верю: Ших уже у райских врат...
О! Абазинкам можно удивляться!..

СКАЗИТЕЛЬ
Не удивлюсь грозе зимой в горах,
Коли от детских слез княгиня плачет!
Зову отныне крошку «Гошегаг»!
Случилось чудо — как сказать иначе?!
Сегодня, в день такой большой беды,
Ты, Аминат, мгновенно повзрослела.
Заставила княгиню плакать ты —
Досель в горах — невиданное дело.

Вы видели, что тут стряслась беда,
Но жизни бег не замер, не прервался,
И в Марухе бегут, бегут года —
Я рассказать всего не собирался.
Хотелось лишь о той вам рассказать,
Что прозвище свое несла по праву:
И героиням сказочным под стать,
И словом золотым снискала славу.

И женихи толпятся — нарасхват!
О ней немало молодцев мечтает —
Скрывает тайну сердца Аминат
И никого из них не выбирает.
Прославилась почти на целый свет —
Конем ретивым слово вдаль несется:
Она слагает образный портрет —
В горах повсюду песнь ее поется.

До Карачая весть о ней дошла.
«Дым неспроста, — решают, — интересно,
Княжна-абаза нам бы подошла.
Увидеть бы, как выглядит невеста».
Но, Крымшамхалы, в Марухе не дым —
Огонь, огонь, какого не видали!
Они дают невиданный калым,
Бибердовы сурово отказали.

«Чужого нам не надо, — говорят, —
Обычаи свои оберегая,
Мы дочь не продаем. Коль он богат,
Ему найдется ровня в Карачае».
На том и завершили сватовство —
Не в княжеских привычках унижаться.
Но молодость… поди сдержи его!
И Крымшамхал клянется не сдаваться.

 

Явление 2

У Бибердовых.

ГОШЕГАГ
Взгляни, Кокура, что там у ворот?
Как злобно лает целый час собака!

КОКУРА
Какой-то нищий — то стучит, то ждет.
Наверно, очень голоден, бедняга.

ГОШЕГАГ
Ну, хорошо… собаку мы уймем —
Ты знаешь это Мишино**** «старанье»!
Я вынесу еду ему. Пойдем,
Ведь так богоугодно подаянье...

КАРАЩАЩ
Возиться с нищебродом! Что за блажь!
Вот смыслит он в святом предназначенье!

ГОШЕГАГ
Пойдем, Кокура. Важно — что подашь.
Подам душе отца на облегченье.

(Уходит. Вернувшись.)

Кокура, я сейчас сойду с ума!..

КОКУРА
Зачем вы так взволнованы? Не надо!

ГОШЕГАГ
Не нищий он, хотя на нем — сума.
Себя он выдал словом, жестом, взглядом.
Сказав «cay-бол»*****, поднял он пирожок...
Что он не попрошайка, видно сразу...

КОКУРА
Просить еду пришел к нам на порог…
Ушел с сумой, набитой до отказа...

ГОШЕГАГ
Ушел, конечно, только вот куда?
Не абазин он. Вот одна отгадка!
Кокура, знай, что это… навсегда…

КОКУРА
О! Вы дрожите, словно в лихорадке!

На следующий день.

КОКУРА
Пришел тот нищий. У порога сев,
Твердит мне что-то. Ничего не смыслю!
Взгляните! Взял лопату! Чистит хлев —
Вы правы, что пришел он с тайной мыслью.
Упорно к цели движется, и хоть
Теряться нас в догадках он заставил...
Почистил хлев... пошел дрова колоть!
А после... Хоть бы он забор поправил!..

ГОШЕГАГ
Блаженная Кокура! Что за вздор!
Ведь не работник нам он! Это ясно?

КОКУРА
Ну а зачем пришел он к нам во двор?
А поболтать с ним… было бы прекрасно.

ГОШЕГАГ
Кокура! Ох, ты любишь поболтать.
Пойди к нему, узнай, чего он хочет.
Скажи, что мы могли б его нанять.
А нет, так голову пусть не морочит.

КОКУРА
Ах, душу б вам отдать, легко сказать!
Но ради вашей доброты — не страшно.

Выходит. Пытается общаться с нищим жестами. Возвращается.

КОКУРА
Готов работать! Можете нанять!
Согласен за еду и за барашка.

ГОШЕГАГ
Вы оба в этой роли хороши,
И хорошо, что сговорились сами.

КОКУРА
Что было делать, свет моей души?..

ГОШЕГАГ
Ты рассказала Каращащ и маме?

КОКУРА
Сказала, да, а как же не сказать:
Княгиня рада, а княжна скривилась.
Ее приказы если исполнять —
Давно бы в доме жизнь остановилась…

 

Явление 3

Входит княгиня, чем-то расстроенная.

КНЯГИНЯ
Немало батраков бывало здесь,
Мы никому обиды не чинили.
А этот — ветер и огонь, и весь
Как будто: «Чтоб вы изобильно жили!»******.
Но вот же — невзлюбила Каращащ:
На черную работу вечно ставит.
Сестра твоя упряма — нрав не наш,
Кого угодно покраснеть заставит...

ГОШЕГАГ
Ну что ж… пусть так. В семье, где нет мужчин,
Одна из нас должна быть очень твердой.
А нрав сестры — одна из тех личин,
В которой ей казаться легче гордой.

Гошегаг уходит в свою комнату. Взгляд ее падает на игрушечный деревянный домик, стоящий на ее столике. Пораженная, она уставилась на игрушку.

ГОШЕГАГ
Вот чудо мне попалось на глаза:
Понятно, чье и что все это значит.
Наверно, и другие чудеса
Ему подвластны… что ж так сердце скачет?
Подарок сделать следует в ответ —
Он с нами будто даже породнился.
Возьмусь за дело и сошью бешмет —
Костюм бедняги сильно износился.

Входит Кокура. Видит игрушку.

КОКУРА
О, душу в жертву*******! Кто вам подарил?

ГОШЕГАГ
Уж ты, Кокура, знаешь, без сомненья!

КОКУРА
Да, притворяться больше нету сил —
Еще б не знать! Вот дал же Бог уменья!
Работает без отдыха. Молчит
И тайной мыслью сердце согревает.
Заметила: по-нашему бурчит —
Какие все же умники бывают!
Заметила еще я…

ГОШЕГАГ
                               Перестань!
Кокура, ты совсем забыла меру...
Прости... Плачу сполна законам дань.
Надежды нет. И потеряла веру…

КОКУРА
Надежда есть всегда! Конечно есть!
Беседовала с ним я откровенно.
Простите, я скажу вам все как есть!
Каншауби любит вас самозабвенно!..

ГОШЕГАГ (вздрогнув)
Кокура, что ты мелешь?! Кан-шау-би?

КОКУРА
Да, душу в жертву. Здесь он в услуженье.
Он голову теряет от любви.
Найдите выход в правильном решенье!

Выходит.

ГОШЕГАГ (одна)
Судьба! О что ты делаешь со мной?
Отец! Ты видишь, как я здесь страдаю?!
Смогу ли все я выдержать, Бог мой?
Сна нет. Ночь за шитьем я скоротаю.

Полночь. Гошегаг выходит во двор. Светит яркая луна. Девушка вся как бы устремляется к ней, не имея других советчиков в этом непростом деле.

Наперсница моя, моя Луна!
Любовь меня сжигает все сильнее.
И ты мне как советчица нужна —
То доверяю, что всего труднее.
Так судьбы наши с ним переплелись,
Как волосы свои сплетаю в косу.
Подруга бледная, ты знаешь жизнь,
Как подобраться к главному вопросу?

Приходится нарушить этикет,
К любви своей наняться в услуженье…
Создатель мой! Тебя превыше нет —
Ты предназначил нам соединенье!
Нарушить все придется мне сейчас...
Прошу Тебя, колени преклоняя,
О Боже, если предки слышат нас,
Пусть знак пошлют, чтобы понять могла я.

В клубке вопросов не найду конца —
То вспыхнет разум, то погаснет снова!
О дал бы верный знак мне Дух Отца —
При наступленьи часа рокового.
Меня не оставляйте в этот час —
Подайте только знак, любую малость…
Отец мне померещился сейчас...

(После паузы.)

О! неужели… или… показалось?
С ума схожу сама с собой в борьбе.
Природа-мать, к тебе я обращаюсь.
Всю душу открываю я тебе —
Могу ль любить я? Или обольщаюсь?

Вдруг сноп лучей выхватывает Гошегаг из темноты. Ее охватывает чувство восхищения, восторга и благодарности.

О этот яркий свет… Я вся в лучах!
Луна моя! В сиятельной минуте —
Да! Это предки подают мне знак!
Я вас благодарю за все, что будет!

Наутро Гошегаг встречается с Каншауби. Она молча протягивает ему узелок.

КАНШАУБИ (удивленно)
Что это?

ГОШЕГАГ (решившись, скороговоркой)
                Это? Это все потом...
Будь осторожен. И пора решиться.
Горазд на все. Беспечен ты притом...
Пора тебе конем обзаводиться!..

Быстро уходит.

КАНШАУБИ (все еще в оцепенении)
Конем?.. Что говорит она? Конем?
Похоже, что она все разгадала:
Мою любовь, что жжет меня огнем,
И жизнь, что без нее постылой стала.

(Размышляя вслух.)

Суть слов ее быть может лишь в одном —
В готовности со мной соединиться...

(В приподнятом настроении.)

И дело остается за конем,
На бога и Кокуру положиться!..

 

Явление 4

Во дворе. Каншауби с Кокурой.

КАНШАУБИ (отдает сверток)
Ты поняла, Кокура, день настал —
Сегодня! Это вот моя порука********.
И передай ей все, что я сказал.
Пожалуйста, не выдайте друг друга!

КОКУРА
Несчастная...

КАНШАУБИ
Потише, не кричи!
Когда уснут все, двери отоприте
И мне подайте знак огнем свечи.
Я буду наготове. Только ждите...

Все случилось по их уговору. Кокура и Гошегаг выходят со свечой.

ГОШЕГАГ
Кокура! Ох, родным не пережить...

КОКУРА
Переживут. Мне б избежать ненастья.
Идите, милая. Бог будет вас хранить.
Пусть станет этот путь дорогой счастья!..

Гошегаг и Каншауби исчезают в темноте. Наутро обнаруживается исчезновение Гошегаг. Родственники выясняют, кто видел ее в последний раз. 

БРАТ КНЯГИНИ
Кто видел ночью младшую княжну?
Постель пуста. А где же вы все были?..
Побег. Позор. И нечем смыть вину.
Земля разверзлась... всех, Мудар, спросили?

МУДАР
Кого возможно было, всех спросил...

БРАТ КНЯГИНИ
Ко мне Кокуру! Плеть совью из жил…

КАРАЩАЩ (матери)
Каков поступок дочери твоей?!
Погибнуть легче, чем предать злословью,
Чем огласить… А честь и кровь князей?
Теперь с холопом связаны мы кровью!

Мудар вводит Кокуру, крепко держа ее за плечо. Брат княгини срывается с места.

БРАТ КНЯГИНИ
Убью, Кокура! Бог мне право дал!
Ты и холоп решили посмеяться?

КОКУРА
Он не холоп... Каншауби Крымшамхал!..

БРАТ КНЯГИНИ
Что-о?
С этой жизнью можешь распрощаться!

КНЯГИНЯ (не выдержав)
Кокура, умоляю, брось шутить.
Мужчин не зли, и правду нам раскрой-ка,
Кто мог такое здесь предположить —
Как ловко провела нас эта тройка.

КАРАЩАЩ (думая о своем)
Как это князь в холопах мог ходить?
И что за князь на это мог решиться?
Кокуре не подумаю простить —
Пора ей с головой пустой проститься!

БРАТ КНЯГИНИ (подытоживая)
Пусть князь он, но нарушил этикет.
Эх, Гошегаг! Не ждали мы такого...
Я буду краток: им прощенья нет!

КНЯГИНЯ
О, это все страшней недуга злого!..

Проходит время.

СКАЗИТЕЛЬ
Уже они детьми обзавелись,
Князья упорны — и семья, похоже!
На время уповают, в том сошлись,
Оно и ранит, и врачует тоже.
Ох! Время может камень расточить.
Бибердовы упрямы, без сомненья.
Лишь мать не может время излечить —
Дождаться дочери дай Бог терпенья.

Слегла и просит: «Приведите дочь!»
О том Биберды Крымшамхалов просят.
Уносит радость все печали прочь,
И Крымшамхалы Гошегаг привозят.

 

Явление 5

У Бибердовых. Хозяева встречают дорогих гостей — своих сватов Крымшамхаловых. Двор полон людей. Столы накрыты. В котлах варится мясо. Тамада поднимает руку и останавливает музыку.

ТАМАДА
Пожалуйте, сваты, к нам на порог!
Где та, из-за которой были в ссоре?
Забудем все! За счастье этот рог!
Пусть радость будет долгой, кратким горе!
Ох, Гошегаг, у матери недуг:
Виною — ты, что ж — вылечишь в беседе.
Не стойте, молодежь, идите в круг,
За пир горой Бибердовы в ответе!

Благословенны эти хлеб и соль!
Пусть все селенье праздник отмечает.
Вы посмотрите — позабыв про боль,
Княгиня слабая гостей встречает!
Великое событье наших дней:
Сроднились два народа — два соседа!
Дочь наша —нартовская Сатаней!
Единодушно пьем сейчас за это!

Начинаются сольные и парные танцы. Каншауби ведет под руку Каращащ в круговом танце.

КАРАЩАЩ (с подтекстом)
А не пора ли долг свой заплатить?
Я слышала, что ты живешь не худо.

КАНШАУБИ (удивленно)
Я разве должен? Нет, не может быть.
Я ничего у вас не брал как будто...

КАРАЩАЩ
Взяв младшую, ты старшей задолжал.

КАНШАУБИ
Задачу задала, коль откровенно!
Когда б узнал, что должен, я б отдал…

КАРАЩАЩ (быстро)
Ночь подари мне. Эту, непременно.

Каншауби останавливается как вкопанный. Презрение вперемешку с гневом вызывает у него огромное волнение. Отдернув руку от Каращащ, говорит, не глядя ей в лицо.

КАНШАУБИ
Как же чиста душой твоя сестра!..
Ты спятила, вне всякого сомненья...

КАРАЩАЩ
Глупец, я пошутила! (В сторону.) Но пора!
Вот время для жестокого отмщенья!

 

ДЕЙСТВИЕ II

Явление 1

Спустя время Каншауби одолевает ужасная болезнь — он весь покрывается гнойниками. Каншауби и Гошегаг дома.

ГОШЕГАГ (подойдя и обняв его за плечи)
Не падай духом, снадобье найдем.
Нельзя, Каншауби, хвори поддаваться.
С твоей болезнью справимся вдвоем.
Сосед же смог с болячками расстаться.

КАНШАУБИ (поглощенный своей мыслью)
Я знаю, в чем все дело, — колдовство!
Тут не простая хворь, ведь это ясно.
И в смерти лучший выход из всего.
Лекарства не помогут. Все напрасно...

ГОШЕГАГ
Найдется средство. Нет — изобретем.
Держись, любимый, Бог нас не оставит.
С твоей болезнью справимся вдвоем.
Мулла лекарство новое составит.

КАНШАУБИ
Бог видит, сам себе противен я...
Но не тревожься так, моя родная.
Что делать? Сторонятся все меня,
Отходят прочь, о подлой хвори зная…
Оставим это. Поздно. Спать иди.
Я лягу во дворе. В тепле мне душно.

КАНШАУБИ (один)
Прервалось счастье. Милая, прости...
Презрение? Твое? Нет, смерть уж лучше.
Что встречу на пути своем — не знаю.
Нет, не мужской поступок, но… сбегаю.
И как мне быть? Меня сожрала хворь.
Перед любимой пнем гнилым предстану.
С тобой, судьба, не спорю — спорь, не спорь,
Все ясно. И противиться не стану…

Берет котомку и отправляется в путь.

СКАЗИТЕЛЬ

Каншауби в Дагестане. Сник. Зачах.
Стал плох совсем. Людей он сторонится.
Себе он яму вырыл в камышах
И с белым светом хочет в ней проститься.
Лежит он дни и ночи напролет...
Вдруг слышит лязг оружия, удары —
Захватчиков кумыкский хан не ждет.
«Предупрежу, что близятся татары», —

Больной, в башлык закутавшись, спешит.
И вот войска хан быстро собирает
И сонных неприятелей крушит.
Каншауби скрылся. Лег и умирает.
Но хан упрям: «Достать из-под земли!
Найдите мне спасителя!» Героя
В одной из камышовых ям нашли.
Едва живой — как мог свершить такое?

 

Явление 2

Кумыкский хан принимает Каншауби со всеми почестями. Но тот безучастен ко всему, еле стоит на ногах.

ХАН
Ты от беды, герой, народ наш спас,
Но скрылся незаметно в круговерти...

КАНШАУБИ
Простите, хан, побеспокоил вас...
Себе же я желаю только смерти.

ХАН
Эй! Что ж ты так отчаялся, герой?

КАНШАУБИ
Я очень болен. Жду со смертью встречи.

ХАН
Скорей суть дела дочери раскрой
Подробно, и она тебя излечит.

КАНШАУБИ
Не стоит беспокоить вашу дочь...

ХАН
Умеет врачевать. Спасала многих.

КАНШАУБИ
Но вряд ли ей удастся мне помочь.
Я смерти жду. Она уже в дороге…

ХАН
Потом поговорим. Пусть хворь пройдет.
А вот и дочь. Она все нам расскажет.

АЙНУР (рассматривая его)
До сердца скоро колдовство дойдет...
Как жив остался — удивляюсь даже...

КАНШАУБИ
Не трогайте! Себя я не прощу...
Ужасен я! Я причиню вам горе!..

АЙНУР (тихо)
Болезнь твою легко я укрощу.
Здоровым, как младенец, будешь вскоре.
Героя я ищу себе в мужья.
Такой, как ты, возлюбленный мне нужен.

КАНШАУБИ
Дни сочтены, истлел почти что я…

АЙНУР
Я исцелю тебя, но стань мне мужем.

КАНШАУБИ
Жениться?! Мне? Но я почти мертвец.
И я женат. Две дочки подрастают...

АЙНУР
Ты только что сказал, что не жилец.
Но разве жизни смерть предпочитают?

КАНШАУБИ
О Боже мой, где выход для меня?!
Ни проблеска! Прощай, мечта о чуде…

АЙНУР
Другим ты станешь, не пройдет и дня...

КАНШАУБИ
Иного нет пути… так будь что будет!

Проходит время. Каншауби здоров, но думает только о Гошегаг. Один в комнате, говорит сам с собой, ханская дочь подслушивает.

КАНШАУБИ
Ценой любви я жизнь себе купил.
Но Боже, не нужна мне жизнь такая!
Себя я новой порчей погубил,
И плачу, о свободе умоляя…
На Гошегаг, Господь, взглянуть мне дай —
Мечта моя и высшая награда.

АЙНУР (встав перед ним)
Все слышала я, что скажу? Езжай,
С условием, что едешь без возврата.

КАНШАУБИ
Айнур! Ты жизнь вернула. Но, прости,
Любви земной превыше нет на свете...

АЙНУР
Оставь... Готовься к дальнему пути.
Возьми коня. Поедешь на рассвете.

Каншауби собрался. Входит Айнур с чашей в руках.

АЙНУР
Испей. Тебе прибавит это сил…

(В сторону.)

Ему свободы я на год отмерю.

КАНШАУБИ
Поверь, Айнур, что я с трудом решил...

АЙНУР (с досадой)
Да что с того, что в это я поверю?!.

Расходятся.

 

Явление 3

Каншауби приехал домой. Гошегаг с восторженным криком бросается к нему.

ГОШЕГАГ
Каншауби! (Падает в обморок.)

КАНШАУБИ
Это я — источник бед!

ГОШЕГАГ (приходя в себя)
О Боже! Хоть бы сон мой не прервался!

КАНШАУБИ
Из-за меня страдаешь столько лет...

ГОШЕГАГ
Я так хочу, чтоб сон мой не кончался!

КАНШАУБИ
Не сон, родная, это я — живой.
Вернулся бедоносец твой Каншауби.

ГОШЕГАГ
Я верю: небо встретится с землей,
Лишь ты — моя судьба, Господь нас любит!

КАНШАУБИ
Катина и Казина подросли...
Как дочки на тебя похожи стали!

ГОШЕГАГ
Сегодня все друг друга обрели —
Ты к нам вернулся из далекой дали…

КАНШАУБИ
Весь двор зарос. Рассыпался плетень…
Сегодня же займусь кривой трубою.

ГОШЕГАГ
Оставь, любимый! Не в такой же день
Об этом станем говорить с тобою.

Ставит обеденный столик.

 

Явление 4

Прошел год. Над мирно живущей семьей стали вновь собираться черные тучи.

ГОШЕГАГ
Я счастьем целый год окружена.
Но что за сила исцелила мужа?
Айнур-кумычка — знахарка ль она?
Колдунья ли? Или гораздо хуже?
Я часто вижу явственно ее.
И зло меня берет… к чему все это…
Она ли мне наладила житье?
Но кто она такая? Нет ответа.

Входит Каншауби, Гошегаг подает еду.

Довольно, милый. Целый день в делах.
Конца им нет. Садись. Пора обедать.

КАНШАУБИ
Опять мне очень плохо, Гошегаг…

ГОШЕГАГ (роняет чашку)
О Господи! И что теперь нам делать?

КАНШАУБИ
Молчал я месяц. Снова — гнойники...

ГОШЕГАГ
Я видела. Но мысли прогоняла...

КАНШАУБИ
Яд выпил из кумыкской я руки…
И все придется начинать сначала.

ГОШЕГАГ (сдерживая рыдания)
Что ты задумал? Жизнь мою убить?
Знай, расставанье для меня смертельно!

КАНШАУБИ
Придется эту чашу нам испить.
Нет выхода. Мы будем жить раздельно.

ГОШЕГАГ (кричит)
О смерть! О горе горькое мое!

Хватает кинжал. Каншауби едва удается его у нее отобрать.

КАНШАУБИ
Что делать мне, несчастному, с тобою?

ГОШЕГАГ
Не вынесу, коль предпочтешь ее —
Так лучше сам убей, своей рукою.

Хватает руку Каншауби с кинжалом, хочет направить его в свое сердце.

КАНШАУБИ (крепко прижимает ее к груди, пытается успокоить)
Пойми, не в силах я ничем помочь.
Смотри, детей ты испугала криком.

ГОШЕГАГ (прерывает его)
Тебе нужны не дети — хан и дочь!
С ума сошел в желании ты диком.

Каншауби идет к двери. Гошегаг бросается ему под ноги.

ГОШЕГАГ (кричит, не помня себя)
Убей! Убей! Об этом лишь прошу!
Предай земле! Поставь надгробный камень!

КАНШАУБИ (в отчаянье)
О, сам себя я в жертву приношу,
Я создал ад вот этими руками!

Хватает веревку, висящую на столбе. Привязывает к нему Гошегаг.

ГОШЕГАГ (кричит)
Такого мне не пожелал бы враг —
Судьбой своей растоптана я в прах,
Хочу, Господь, чтоб весь Твой свет погас!
Какой любви Ты удостоил нас!?
Тот счастлив, кто любви не знал совсем!

Хватает Каншауби, который все еще пытается ее успокоить.

Убей меня, любви моей во имя!
Но где же боги? Помогают тем,
Кто сердце рвет мое? И дьявол с ними!

Раздаются оглушительные раскаты грома. Гошегаг теряет сознание. Каншауби хватает детей и убегает.

 

Явление 5

Идет взлохмаченная, растрепанная Гошегаг, произносит песню-плач, которая осталась на века в народе.

ГОШЕГАГ
Мы пойдем-пойдем, сестра, по свету белому,
Поглядим, а не идет ли где Каншауби наш.
А не встретим если друга ненаглядного,
Плакать нам, доколе камень не расколется.
Ой, не камню бы да лопнуть тому Черному,
А глазам моим, любимого не видящим…

На сцене появляется зловещая фигура Каращащ.

 

Эпилог

Выходит Сказитель, прикрыв рукой глаза. Убирает руку, опускает голову.

СКАЗИТЕЛЬ
Слез не сдержал, простит меня Аллах.
Немало видел я на свете горя,
Но горше нет несчастной Гошегаг —
Дал Бог без меры ей и отнял вскоре!

(Поднимает голову.)

Нет! Не несчастной, Боже, — неземной
Она была, нам свет ее завещан!
Что, апхярца, молчишь? Играй и пой!
Достойнейшую воспоем из женщин!

(Под звук апхярцы.)

Любовь, ты чудо! О любовь моя,
Ты чудо, что рождается двоими,
И Гошегаг сгубила жизнь не зря,
Она жила Большой Любви во имя!

 

Занавес.

 

*У абазин тело мужчины принято накрывать буркой.
**В круг становятся в день торжеств для танцев и для того, чтобы проститься с покойником.
***Злодеев принято было класть в могилу лицом вниз.
****Абазины часто называют лохматых собак «Мышва» — «Миша», намекая на сходство с медведем.
*****«Сау-бол» — «спасибо» по-карачаевски.
******«Чтоб вы изобильно жили», — часто восклицают абазины, когда чему-то сильно удивляются, этим самым выражая восхищение и благопожелание.
*******«Душу в жертву (принесу)», — говорят абазины, уверяя в любви и преданности.
********Порука — здесь: подарок в знак верности, любви, неотступности от данного слова.

Рейтинг@Mail.ru