Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Непобедимый Арсен Балов

Автор:
Георгий Чекалов
Перевод:
Георгий Чекалов

Заджвгьи дзамайгIайуаз Бала Арсен

 

Адуней шабгу зхабарква рхIвуз, сагIындакъаущтрала СССР йалакIыз агвып сквшы 20 райхIа унашва рхъызцIуз, гIалахара ззырхIвауагьи зымдыруаз Бала Арсен йыжвла ъану Къарча-Черкес апны ауагIа дукI дгьырдырам. ЙынцIра шабгаз ауи йпсадгьыл дачвыхъарата дбзазатI, ауаса дшабазу зынгьи йгьихъмаштылтI, Москва йту абазаквагьи бзита дрыщтаныкъвун.

Сара сынасып йгIанакIын Бала Арсен сйабадыртI. Ауи збзиру хIкъраль акъала хъада йту абазаква рахIба Агырба Юра Исуф йпа йакIвпI. Асквш 1996 агIан йакIвшаз атренер дудздзи сари хIайчажвара акIвпI ари агIвыра йащатахаз.

 

Афицар – афицар йпа

Бала Арсен асквш 1932 октябрь а 12 агIан Къазахстан йаъу акъральгIвына хчарта Джеманча апны дйытI. Ауаъа къвырльыкъв йхун ауи йаба ЩугIайыб – Ар Къапщ афицар. Асквш 1940 агIан йкъвырльыкъвхара даналга Бала ЩугIайыб йтгIачвагьи йыцта Къарча-Черкес, йцри кыт ЙынджьыгьчкIвын дгIайхтI. Ауаса ласыла айсра гIалагатI, йаргьи йапхъахуз амшква афронт дпшцIалтI. АгIапшыхвыгIвчва гвып дрылата дайсуан, а-Баракъ Къапщ аорден гIайквнадыргатI, асквш 1942 агIан Лозовая станция аргванква рпны дщхатI.

 

Аспорт квпшыраква зымгIва дырзычпан

Асквш 1943 агIан Бала Арсен айсра йаладзыз афицар дъайпаз йгIалцIла Ставрополь йтагылаз айсыгIвчва ъарбжьуз асуворов училища (СВУ) днарахвтI, ауаъа ауи жвасквша дапхьатI. Аучилища апны ауи аспорт тшадикIылын – ауи йбзазара шабгу зпищылыз уысхатI.

«Россия акадетра атурых амузей» асайт апны Ставрополь суворов айсра училища йгIалгаз Бала Арсен йыхъаз арат рапш сатыр йзырыгIвтI: «СВУ ъадзанхаз ажвежвсквша руацIа ауаъа Бала Арсен йаъара аспорт йазычпаз гIвычIвгIвыс дгьгIацIымцIтI – ухIварыквын йгьымцхарым. Ауи аучилища апны спорт квпшырата йыззырбжьуз рыуа тшыздйымкIылуаз гьаъамызтI: гимнастики атлетика ласи рпны угIалагата ахIвала айсри бокси рпныла йыцIшвтхуата. ЗапшквпшыразлакI апынгьи йгIатгараква хIаракIын».

Ауи азаман гIайгвалашвахуата Арсен дацымшыркъвауа акрай анкъвакъвраква рпны йхаквлагIв Татаршвауа КIарней дшишIахалуз йхIвахуан: «Сара асуворов апрхьарта саныцIаркIваз йгIашIарышвта атлетика ласыла аспартакиадаква зымгIва рпны сайгIайуан. ЙагIбахуз акласс апны угIалагата Ставрополь край ауацIала заджвгьи сапхъа дгьсмыргылуазтI, Татаршвауагьи анахьанат зымгIвагьи рацкIыс хIагIата схъыпун. КIарней акытква рахьыла дгIадыргылуан, сара – акъала ахьыла. АцIыхъва хIгIвыджь хIгIанхалунта, арыцхIа, закIытагьи сацIкIыс хIагIата дгьызхъымпузтI. Йара дшпаъахыз?! АйрышкI йакIвын! Йгьи дспортсмен бзийын».

Ауаса заманкIдза Бала Арсен бзазара мгIвата йгIалихуашла йгвы гIвбан. Йаба йыщта йырцарныс хъатайкIын суворов училища дангIалга Ленинград айсра училища дыцIалтI. Ауаса аспорт йазйымаз абзибара ахъара акIитIта Ленинград апны афизкультура аинститут дгIалгитI. Ауи амщтахь сквшщарда Ленин йыхьыз зхъу Айсра-политика академия апны арыпхьагIвта, уацIыхъван физкультура азыбжьарала акафедра даунашвачпагIвта дынхатI, полковник чын дазынадзатI.

 

«Ауи джыш – ззыбхIвауа сызгIагстI!»

Бала Арсен адуней зымгIва дызлардырыз асагIындакъаущтра ахьыла хIадагIвача дагатI. ЗныкI ауи академия апны йыцынхуз Богданов Анатолий – швокьла хысрала гIван аолимпиадаква рпны йчемпионыз, адуней, Европа, СССР рпны йызнымкIва апхъагылара гIатызгаз – дгIайыхIватI хрихыцла йхысуаз йпхIвыс Антонина анкъвакъвраква дырзирыхIазырныс.

«Сара уыс сщардан, – йгIайгвалашвахуан Арсен йбзазара амгIва йарыхъварта хъадахаз ари агIаншара. – Богдановгьи йасхIвтI: «УсцрыцIстI, алахI йхIатыр, йамгIанджьымщыйа йыззухIвауа – са джьымщы дкIылта акIвмызтын датшата йгьгIасрысабапуам» (араъа Арсен аурышв ажва «лук» гIайрыхъвмаритI – ари ажва «хрихыцгьи», «джьымщгьи» гIаныцIитI – аредакция ррытаразга). Богдановхуз хIунашвачпагIв йпны дцатI. Зыхьыз хъара йгаз дспортсменпI щта, Ленин йорденгьи нкъвигун… Ауи амщтахь хIунашвачпагIв сызшIитын – «СуыхIвахитI» – йхIватI. Ар апны «суыхIвахитI» йгIаныцIуа гьуымдырума? Йсчпарызйа? СадгылтI. Ужвы тшгIатылххуа пхIвыс шIакI дсызгIайтI. СылцIгIитI: «БъагIайыз бдырума?» – «Тшыбжьара». «БшпагIай?» – схIван хъарачIвыла айха топкви адисккви ауызщтуаз ахIвссаква рахьыла дацасырпатI: «Йббума ауат шчвагъвауа?» УацIыхъван мачIкI тшщаквскIыхын: «Ауи джыш – ззыбхIвауа атIакIв гIагта йсбмырбума – са ауи уахьъадгылуашнадзара гьсыздырам, бжьышвква рыуа йнырхара атахъугьи сыла йгьсызгIацIажьуам». ЙгIалгтI, салырпшытI. Саргьи йсгвапхахтI».

Йгвы мгIвадзакIва Бала Арсен аспорт ъамапсыма шIыц анийырдыр асагIындакъаущтра къару ъатахъу йшспорт квпшыру гIайгвынгIвытI.

«Ауат йанхысуипхьадза жвибыжькIьылкI йацIхвата йрымапI. Ауаъа укIылпшта, уымкацауа угылта, уъахысуа бзи-бзи йрытамамта – уацIыхъван акIвпI йанауущтуа. Ауат акIьылква алахъвгIахъасраква йдурысхырквын… Ауи атлетика спортпI», – йгIасгвынйыргIвуан ауи.

Атшыбжьараква ахъазгIваца йгьымдзтI. Богданова Анастасия Москва, Львов, Киев, Шауляй, Борислав къалаква злаз «АхвкъалакI ранйара» – хIва йызпхьуз анкъвакъвра апны айгIайра тылгатI.

Асквш 1967 агIан Бала Арсен сагIындакъаущтрала СССР йалакIыз акоманда рбжьагIвчва гвып дрыларцIатI. Пщысквша анцIы ауи акъраль рсагIындакъаущтчва ркоманда хъада дырбжьагIв ахIбахатI.

 

Ачемпионква рыпщабанпаракI

«Сара снапIква сагIындакъаущтыгIвта пщабанпаракI рыцIстI. Ауат зымгIва сара йсызтлапIапI. Ахъачвагьи, ахIвссаквагьи – сара бжьагIв хъадата сангыл анатгьи аратгьи збжьун. Ауаса йалкIгIата йсаргваныз ахIвссаква ргвып ракIвын, йауа ухIварыквын ауат ракIвпI апхъата сызцынхауа салагаз, ауат срыцта акIвпI сара йшсызхIуз, ауати сари хIацыта акIвпI адуней шабгула йбергьыльхаз хрихыцхысрала совет апхьарта шгIащтIыхIхуаз, апхъагылара зкIуа апхъапхъа йалагазгьи ахIвссаква ракIвпI», – йхIвун Бала Арсен.

Абанпарипхьадза аспортсмен бзидздзаква рылан. Арсен ауат зджьакI гIарыликIгIун: «АхIвссаква урылапшырквын – зымгIва рацIкIыс йымчыз, анчва йхъвы злаз, рыцIа бзи йызбуз – схIвагьи йауаштI – Бутузова Наталья лакIвын. Адуней арекордква зымгIва ауи йылчIвын. Зпны унамдзуш дспортсменкан. Ауи ансхIварагьи асквш 1980 Москва апны йайгIайыз Лосаберидзе Кетевангьи дабаугуш? (Бутузова ауи агIан тIакIв дчмазагIвхан ауи лпны дгIалахатI, рызнапI йлызгIагыз). УызгIвымсхыз дспортсменкан Кетевангьи, Кутаиси дауан, алахI ауаса дгIайшан – къару бзи лылан, лгвы багъьан йгьи швабыж дгIвычIвгIвыс цкьан. ЛгIвычIвгIвысагIа гIвына гьамамызтI, ауи агвып дырнапан – йанакIвызлакIгьи йылхIвауа дазхъвыцуа, лажва пкъы ацIата даъан. Аржанникова Людмила швабыж луыс дазычпан. Ауат зымгIва са схъатала йызбжьаз хIвсысапI».

Бала Арсен акъраль йалакIыз акоманда анинапIыцIазгьи аспортсменква зымгIва рагIа йнадзахьата йгIайыртуата йгьаъамызтI. Ауаса ауи хацкI злаз ашIаква йзыбун, йара йпIатIугьи ауи аъара йымчынта – йатахъыта йпхьадзуз агвып дрылайцIарныс йзахъвдаквыцIуан.

«Бутузова «агара дгIалсхтI» – ухIва ауаштI. Ауи ужвыгьи хысквшакI акоманда дгьнармахвуашызтI. Рустамова Зебинисо чкIвыныргIа ранкъвакъвраквакI рпны гвы лысттI – ауи ауаъа йпщбахуз агыларта лкIытI. Ауаса лхысща бзийын. ХIа хIпны ауыс зкву ачIвыйа – заманта йрыквурыдзуала, зласырала, защтацащала йацапшу апIатIаураква щардала йатаучпахлара атахъыпI. Зебинисо ауатква лчпун. ХвыцкI, амлагакI лакIвын – лчара гьнамхъауазарызтI – дстуденткан. Са ауи днасахвтI, йалакIыз агвып дрыласцIатI. Стипендия лзыщаквхIыргылтI. Асквш 1975 агIан ауи Швейцария апны йакIвшушыз адуней чемпионат днахIахвуаши днахIмахвуаши ауысла щардала хIамакIуан. Сара днахIмахвкIва йгьсымуытI. ДпщыгIвхауата акIвызтынгьи. Лара ауаъа ачемпионра гIатылгатI. ЙащтагIайуаз асквш Монреаль йакIвшаз а-Олимпиада апны аджьаз медаль гIалгтI. Быжьсквша акоманда дрылан, ауыгьи аспортсмен бзидздзаква дрыуан. УацIыхъван дъауаз Таджикистан апны аспорт даминистрхатI», – йхIвахуан Бала Арсен.

Лара Рустамова Зебинисо лгIачважваракI апны Совет Союз ркоманда дшрылашваз араса йгIалгвалашвахуан: «Агвып ауи агIан срылазцIаз абжьагIв хъада Бала Арсен йакIвпI. Апхъахьыла узайгвыгъуш заджв сакIвта – ауи апш чвала дгIаспшын снайахвтI. Сара ауи агIан сквшы 20 ракIвын сызтаз, агвып йрылакваз са йсахIбан. Ауаса са сгвы заджвгьи дгьгIамсуазтI. ЗымгIвагьи срымахвыцынта йсхъпшылуан, йара ауаса – «ахвыц»-хIвагьи йсыпхьалун».

 

ЙшгIалахауа зымдыруаз агвып

Бала Арсен асквш 1968 агIан йгIашIарышвта акъраль йалакIу акоманда дрыцта адуней анкъвакъвраква дцауа далагатI, абжьагIвчва гвып друнашвачпагIвта асквш 1971 агIан ддыргылтI. Ауи адунейла чемпионатта 12, Европа йачемпионаттагьи йара ауи аъара, Олимпиадата 5 дрылан. Зын-замызадзакI акIвмызтын анкъвакъврипхьадза айгIайра йымата дгIайхуан. Датша гIатгара ауи йгвып рахьыла йгьазымпшуазтI.

«Ауи азаман агIан зджьара йгIвбахауа агыларта ацкIыс хIызхъамлызтын акомитет (СССР аминистрква р-Совет йаланакIуаз аспорт уысквала акомитет – аредакция ррытаразга) апны хIхъаква кIарщщыта акIвын хIшныкъвуз, – йгIайгвалашвахитI Арсен. – Ауаса йщаквгылын – Бала Арсен йкоманда зыгIаламхушшва йырбун. Ауи ауасагIваца йгьщаквымгылтI – заман ауыра адуней апны хIаргван заджвгьи гIахIымрыскIьауамцара ауи йахIрыщцатI».

Бала Арсен йшихIвахуазла, ауи агIан хIайгIайызтын – йара ауаса йатахъыта акIвын йшырпхьадзуз, ауи йгIалцIла айгIайраква рыуа рыцIа йпшдзазйа – Италия апны хIанайгIай акIвма, момкIва Англия апны апхъагылара ангIатыгIга акIвма – хIва кIара гьуызгIалкIгIум.

«Сара адуней чемпионатта жвабакI рпны айгIайра гIатызгатI. Европа апны асквш 1971 йгIашIарышвта асквш 1992-дза – са бжьагIв хъадата съадзагылаз – йанакIвызлакIгьи хIайгIайуан. ХIайгIайгIвацузма – ахъачваквагьи ахIвссаквагьи медальта йаъаз зымгIва гIарахвуан! Европа апны апьедесталква зымгIва хIара йхIкIуан. Йаъан апещуацIа апны йакIвшуз Европа ачемпионатгьи – ауаъа рыцIа аргваныта ухыситI. Ауи йапшу анкъвакъвракI апынгьи хIгьгIаламхатI», – йхIвахуан абжьагIв ду.

Ауи йажваква дырцIабыргуата БаларгIа рфатар дрыпшдзитI аолимпиадаква, адуней анкъвакъвраква рпны Арсен йгIайынхаз амедальква, асогIаква.

 

ГIван йаразджьара упщкIласныс…

Ауаса йаъан Арсен дангIалахузгьи. Абарауат агIаншараква ауи рыцIа йгвы йгIатахатI.

«Йорк апны ахъатачIв анкъвакъвраква Гапченко Эмма йгIатылгатI (спортсменка бзикI лакIвын, Москва дауан), ауаса гвыпла анкъвакъвраква рпны Польша хIгIархьшватI. ХIызлагIархьшвазгьи хочкозаджвыкI ракIвпI! – Сквш 25 шахъыцIхьазгьи Бала Арсен ауи ангIайгвалашвахуаз йгвы дащуан. – Анкъвакъвра хIанцауа апхъала хIара диспансеризация хIгIакIылсуан, ауаъа айъазагIвчва ушабгу удырхъвыхуан. Ауаса Эстония дауата хIыхIвссаква йрылаз заджвы дшхIатлаз гвы гьарымттI. Ларгьи хъацIазшва махъвщахъвыкI лакIвын – кIара гьлылуымбгIузтI. ХIъанайыз лгвы чвгьахатI. ЙлызкIашваз гьгIахIгвынгIвуам, йакIвым закI лфадзыхIщун, йара токсикоз тшгIахънатIытI. Ауи квтанайта йгIатлырцлуз ацIкIыс очко 200-ла рыцIа ймачIта йгIатлырцытI. ХIара хочкокI ракIвпI йхIзымхъаз. Абарауи анцIрала сгвы йгIатахатI. Ауи амщтахь ныха схIватI саби дызуацIу ахIвссаква агвып йрыласымцIарныс. Ауи агIан адиспансеризация апны йгIазкIылсуаз айъазагIвчва «аджьащахъва» дгьрыламызтI (гинекологпI йыззихIвуз – авт.). Ауаса анхIызний амщтахь даладсырцIатI. УадыргIванагьи йара ауаса зны йатахIызнихтI. «Атшы йаразджьара зны айхIа йгьпщкIласуам» – рхIвитIщтIи. Сара гIван спщкIластI. Атшы сайчвата гIацIцIуаштI».

Датшагьи гIалахаракI йхъа йгIатахатI абжьагIвы. Асквш 1977 агIан адунейла ачемпионат Австралия ркъала хъада Канберра апны йакIвшун. Ауаъа аклимат тшаурыщцара ахIатырла рахIа йанмачIу мчыбжьыкI шаъаркIваз уцара атахъын.

«МчыбжьыкI гьгIахIырымттI – ахча гьнамхъузтI, – даквчважвахуан ауи Арсен. – Йаргьи Америка гIахIайгIайтI. Йара ауат шбжьазла хIчIвква йгIарыквухырквын агалагьи йгIархьшвун. Ауаса ауат мызкIы Зеландия ШIыц йтачIвата – ауаъа Америка айсра база рымапI – тынчдза тшдрыхIазыруан. ХIара хIангIайбырггьи йальажьазйа – ква тIакIвгьи гIаквун, анкъвакъвраква анджвыквыл ашуара градус 50 йазынадзатI».

 

Аолимпиадаква: цба гIвба рылхта

Бала Арсен СССР йалакIыз акоманда дъадзарыцынхуз цолимпиадакI йырзирыхIазыртI. Ауат йрыуата апщба рпны дайгIайтI – асквш 1972 Мюнхен апны, асквш 1976 Монреаль апны, асквш 1980 Москва апны, асквш 1988 Сеул апны. Ауаса рыцIа йгIайгвалашвахуаз асквш 1984 агIан Лос-Анджелес йшымцази асквш 1992 агIан Барселона апны рызна ахIа шырзыгIатымгази акIвын.

Асквш 1984 агIан акъраль аунашвачпагIвчва Лос-Анджелес апны йакIвшуз а-Олимпиада хIспортсменква рымщтийырныс йщаквдыргылтI. Ауи дара американецква асквш 1980 агIан Москва йъагIамйыз йаджьауапын. Асоциалист къральква Чехословакия апны тшазыркIкIын аолимпиада йашIырпшыта дара ранкъвакъвраква акIвдыршатI.

«Аспортсмен йыхъазла олимпиади ауи йашIырпшу ахъвмарракви хвакIи тобакIи рызбжьапI. Ауат адуней чемпионатнадзарагьи йгьузашIырпшуашым, – йгвы йасуата йгIайгвалашвахуан ауат анкъвакъвраква Бала Арсен. – Ага адгалща ауысла зымгIва олимпиадакI йапшдзата йырчпазтынгьи, апхъагылара гIатызгузгьи олимпиада апны йайгIайуаз йквнагаз зымгIва – чIахIра хьызгьи, ахча согIагьи – йыртуазтынгьи».

Чехословакия йанырщтийуаз аспорт квпшыраква зымгIвала атренерква унашва рзырчпатI Лос-Анджелес апны апхъагылагIвчва ргIарбараква йырхъырцарныс. Бала Арсен йгвып ауи ахачIвы дырхъйара ахIатырла дукI йгьымгIапсатI.

«Унашва анаъазара йырхъйара атахъын – йхIырхъйатI, – дпшвырхъыччауа йхIвахуан абжьагIвы. – Атамам ухIвушызтын, хIара швабыж бзита тшхIрыхIазырта хIаъан. Ауи агIан сара хIвсысата 20-гIвы сыманта – квтанайта очко 2630 гIатдырцуан (асагIындакъаущтра апны рахIа щардата йузыгIатырцуаш очко 2880 ракIвпI – авт.). Сара йызгара атахъыз хгIвызаджвыкI ракIвын. Адуней шабгу апны ГIвадахь Корея дауата заджвзаджвыкI очко 2603 гIатлырцуан. Ахъачва руысгьи йара ауи акIвын йызквыз. Ауи а-Олимпиада хIцазарквын зымгIва ашIыгIжвушын. Йара ауат йыршIырпшыз ахъвмарраквала хIразхара атахъхатI. ГвынгIвырапI заджвгьи ауи дшамыргвыргъьаз. «Аспортсменква дара йгьыртахъымызтI а-Олимп хъвмарраква йцарныс» – зхIвауагьи йрызхъашвымцIан. Аспорт аунашвачпагIвчвагьи – Павлов рапхъа дгылата (Павлов Сергей Павел йпа асквш 1968 йгIашIарышвта асквш 1983-дза СССР а-Министрква р-Совет йаланакIуаз Физкультурали спортли акъральыгIва комитет йнапIыцIан – авт.) хIъамцуз гьрымуазтI. Ауаса щаквыргылра гIазгуаз ЦК (КПСС а-Квта Комитет – аредакция ррытаразга) акIвын».

Йаъан асквш 1992 агIан Барселона апны йакIвшаз а-Олимпиадагьи.

«Барселона апны агIахъвмарра швабыж йбаргвын – психология хъатала, – йхIвун Бала Арсен йдамыхIвра йашвхIаусыгIвахаз ауысла, дамыхIврата йпхьадзуз Олимпиада апны йгIатигаз арызна медаль акIвын. – ХIара ауаъа йцIыхъвахауата хIалата хIгIахъвмаруан. СССР алпIлахьан, СНГ гIаншазтIхIва акъральква кIьыда-кIьыдахахьан, къральипхьадза ООН йалан, зымгIвагьи дара ролимп комитетква рыман. Ауаса ари а-Олимпиада хIалата хIцарныс йангIалтI. АбжьагIв хъада хъгалрата апхъа йымаз гьйымахмызтI. Ауи апхъала заджвгьи йхъа йгьгIатамшвузтI датша къралькI рыхъазла дгIахъвмаруашта. Араъа Барселона тшадыгIгалуата Насаридзе Наталья Трыквшта дхъысхтI. Наталья адунейла дчемпионын, хIара, СССР йалакIыз акоманда абжьагIвчва гвып, ауи щарда хIлыдгIапсалтI заман айшысла дуней класс зму мастерта дыгIбжьара ахъазла. ХIлыхIвун – бгIанха, Олимпиада амщтахь йъабтахъу бцахпI – хIва. ЙгьлымуытI, хIгIанылжьын дцатI».

 

ЙкъральзаджвыкI ахъазла

Йара Бала Арсенгьи къраль щарда дызшIыртуан.

«Асквш 1991 август агIан ГКЧП анаъаз Польша апны дунейла чемпионат акIвшун. Швабыж йхIчвыбаргвын ауат анкъвакъвраква, – йгIайгвалашвахуан Арсен. – Ауи агIан къраль щарда совет уагIа артыгIвта йнарахвуан. Варшава апны датша къралькI йцарныс зтахъкву рахIвара швъаква азызкIуаз комитет гIандыршатI. Сара Польша апны спхIвысгьи дсыцын, хIа йгIахIыдгылуан Америка, Италия, Франция, Эмиратква – йъахIтахъу хIырщтийырныс йхIазырта. Сара йсыцыз абжьагIвчва азскIын – «Швгвы йакIвым гIаташвмыршван» – схIван зымгIвагьи хIшгвыпыз Совет Союз хIгIайхтI».

ГIвыма къраль йрыдичпалыз йангIалразаджвыкI Бала Арсен асквш 1992 агIан Барселона апны а-Олимпиада акIвшауата мачвы ацIайцIатI. Ауи агIан гвынгIвырахахьан Совет Союз шаъахмызлушыз. Йаргьи Кувейт апны дынхарныс йаквикIтI. Ауаса ауаъагьи дцарныс алахI йгьйымхIвазарызтI – азгIва гIайпырастI.

Асквш 1996 агIан ари аспорт квпшыра апны йгIамидаз амгIва даквгIацапшхуата Бала Арсен йхъа дшазыразыз гьцIайымкIуазтI: «Сара Тарасовгьи, Чернышовгьи, Гомельскийгьи (Совет Союз апны зыхьыз дзырхIваз хоккейла, баскетболла абжьгIвчва – авт.) датшагьи йбергьльу атренерква анаъахмызгьи сынхатI. ЗымгIва закI рыдырбалтI, сара акъраль аналпIла акIвпI санакъвыцIх. АсагIындакъаущтра сквш 33 салан. Ужвы тIакIв тшаныспща амщтахь ауыла йатасыхъхтI: Москва ркоманда збжьитI, афедерация апны свице-президентпI. Ужвы президентта салырхырныс сыхьыз гIархIвитI. СкIылсуазтын – абазаквагьи президент дхIымазлуштI».

Ауаса Россия сагIындакъаущтрала а-Федерация дапрезидентхарныс Бала Арсен йынасып йгьгIанамкIытI. Йара ауи асквш 1996 агIан Арсен адуней йхIваджьтI. Ауи Москва Востряков нышвынтара апны дыцIарцIатI.

Непобедимый Арсен Балов

 

Легенда мирового спорта, тренер, более 20 лет возглавлявший сборную команду СССР по стрельбе из лука и практически не знавший с ней поражений, — Арсен Шугаибович Балов в Карачаево-Черкесии, откуда он родом, не так широко известен. Всю свою жизнь он прожил не на своей исторической родине, но никогда не забывал, что он абазин, близко общался с абазинской диаспорой в Москве.

Мне посчастливилось познакомиться с ним благодаря Юрию Исуфовичу Агирбову, «тамаде столичных абазин». Беседа с великим тренером, состоявшаяся в 1996 году, и легла в основу этого материала.

 

Офицер, сын офицера

Арсен Балов родился 12 октября 1933 года на заставе Джеманча в Казахстане, где проходил службу его отец Шугаиб — офицер Красной Армии. Завершив службу в 1940 году, Шугаиб Балов вернулся с семьей в свой родной Инжич-Чукун в Карачаево-Черкесии. Но вскоре началась война, и он в первые же дни ушел на фронт, погиб в 1942 году в бою у станции Лозовой. Воевал мужественно и 5 ноября 1941 года был награжден орденом Красного Знамени. Получить награду, да еще столь высокую, в начале войны, когда Красная Армия терпела поражение за поражением и отступала по всем направлениям, — для этого нужно было совершить что-то поистине геройское! Храбрый и самоотверженный разведчик, как характеризовали его командир 35-й отдельной кавалерийской дивизии полковник Скляров и военком дивизии Трубников, капитан Балов Шугаиб Шамович в особо напряженный для дивизии период действий в тылу противника добывал точные и ценные разведывательные данные.

«В бою 21.10.41 г. под Колпаковкой капитан Балов проявил большое мужество, — говорится в наградном листе. — Приняв на себя командование одним эскадроном вместо убитого командира, он прикрывал отход 162-го кавполка, разгромив два взвода немецкой пехоты».

В 1943 году Арсена Балова, как сына погибшего на фронте офицера, взяли в Ставропольское суворовское военное училище, где он проучился 10 лет. Затем окончил Ленинградское общевойсковое училище, Ленинградский институт физкультуры и Военно-политическую академию имени Ленина, где работал преподавателем и начальником кафедры физической подготовки. Дослужился до звания полковника.

Но слава пришла к нему не в армии, а в спорте.

 

Мастер всех видов спорта

На сайте Музея истории российского кадетства о выпускнике Ставропольского суворовского военного училища Арсене Балове читаем такие строки: «Пожалуй, за все 19 лет существования нашего СВУ из его стен не выходило более талантливого спортсмена, чем Арсен Балов. Он занимался практически всеми видами спорта, что культивировались в училище: от гимнастики и легкой атлетики до фехтования и бокса. Причем по всем видам показывал очень высокие результаты».

Вспоминая то время, Арсен Шугаибович с удовольствием рассказывал, как он на краевых спартакиадах соперничал со своим земляком Корнеем Татаршао: «Я еще в суворовском училище спартакиады выигрывал в легкой атлетике. В Ставропольском крае я бессменный был с 8-го класса, перепрыгивал Татаршао и всех остальных. Корней за сельские команды выступал, я — за город. Мы всегда вдвоем оставались, и он никак, бедный, не мог меня обпрыгать. А он такой самолюбивый был. И спортсмен хороший».

Арсен Балов увлекался и игровыми видами спорта. И в академии он помимо легкой атлетики вел команды мастеров по баскетболу и волейболу.

И вдруг однажды к нему обращается коллега по академии — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР по пулевой стрельбе в винтовочных упражнениях Анатолий Богданов — с просьбой подготовить к соревнованиям его супругу Антонину, лучницу.

 

«Ты мне принеси этот чеснок!»

«У меня было очень много работы, — рассказывал об этом оказавшемся переломным для него эпизоде жизни Арсен Балов. — И говорю Богданову: “Я только закусываю луком, я вообще не знаю, что такое лук, отстань от меня, ради Бога”. Он пошел к начальнику. Ну, знаменитый спортсмен, кавалер ордена Ленина… Начальник меня вызывает и говорит: “Я вас прошу”. Ну, вы знаете, что такое в армии “прошу”. Что мне оставалось делать? Взял. Ну, пришла фифочка такая нарядная. Я ей: “Куда ты пришла?” — “На тренировку”. — “Как ты пришла? — Я показал ей тренировавшуюся группу женщин, среди которых были толкатели ядра, метатели диска. — Видишь, как там пашут?” Потом чуть успокоился и говорю: “Ты мне принеси этот чеснок — я же не знаю, с какого бока за него браться и какие мышцы у тебя тренировать”. Принесла, показала. Ну, мне самому понравилось». Познакомившись с новым для себя спортивным снарядом, тренер убедился, что лук — это атлетический вид спорта.

«Она каждый раз держит 17 килограмм в предельной растяжке. Это ж надо прицелиться, в статике постоять, уточнить прицел, а потом уже выпустить. Если перемножить эти килограммы на секунды… Это атлетический вид спорта», — объяснял он.

Тренировки дали результат: Антонина Богданова стала победительницей матча пяти городов с участием лучших лучников Москвы, Львова, Киева, Шауляя и Борислава.

В 1967 году Арсена Балова пригласили в тренерский штаб сборной СССР по стрельбе из лука. Через 4 года он стал старшим тренером главной команды лучников страны.

 

Четыре поколения чемпионов

«Через мои руки прошло, наверное, четыре поколения стрелков из лука. Они мне все дороги. И мужчины, и женщины — когда я стал главным тренером, я тренировал и тех и других. Но в основном, конечно, мне ближе женская команда, потому что я с ними начинал, я с ними рос, мы с ними поднимали советскую школу стрельбы из лука, которая признана во всем мире, и мы завоевывали передовые позиции вначале с женщинами», — говорил Арсен Балов.

В каждом поколении были выдающиеся спортсмены. Арсен Шугаибович особо выделял некоторых из них: «Если говорить о женщинах — самая выдающаяся, самая талантливая, самая любимая, если так сказать, была Наталья Бутузова, которая владела всеми мировыми рекордами. Это была спортсменка высочайшего класса. Ну, конечно, Кетеван Лосаберидзе, олимпийская чемпионка 1980 года в Москве (Бутузова тогда немного приболела и проиграла ей — стала серебряным призером). Выдающаяся спортсменка из Кутаиси, от природы очень сильная, волевая и очень порядочная. Человеческие качества у нее были великолепные, ее называли совестью команды — она всегда рассудительная была. Людмила Аржанникова тоже была очень хорошая спортсменка. Это всё мои личные ученицы».

Арсен Балов, даже возглавляя сборную страны, далеко не всегда получал готовых спортсменов. Но он умел разглядеть задатки мастеров у молодых, а его авторитет позволял приглашать в сборную тех, кого он считал нужными.

«Бутузову я взял “с пеленок”. Ее еще года три можно было не брать в сборную. Зебунисо Рустамову я увидел на юношеских соревнованиях — она там заняла четвертое место. По технике она великолепно стреляла. У нас основное — это многократное повторение одинаковых по времени, по темпу и по структуре движений. Она их выполняла. Маленькая, худая — кушала, наверное, плохо, студенткой была. Я ее взял в сборную. Мы дали ей стипендию. И был очень большой спор в 1975 году: брать ее на чемпионат мира в Швейцарию или нет. Опять я настоял, что ее нужно взять. Четвертой. И она выиграла этот чемпионат мира. На следующий год она взяла бронзу на Олимпиаде в Монреале. Лет семь она была в сборной. Тоже одна из выдающихся спортсменок, первая таджичка — чемпионка мира. Потом она стала министром спорта у себя в Таджикистане», — рассказывал Балов.

Сама Зебунисо Рустамова в одном из интервью так вспоминала о своем включении в сборную Советского Союза: «В команду тогда меня взял старший тренер женской сборной СССР Арсен Шугаибович Балов. Включил в состав сборной как молодую и перспективную спортсменку. Мне тогда было двадцать, а другие представительницы сборной — старше. Но мне было очень комфортно. Все меня опекали как малу́ю, кстати, так зачастую меня и называли в команде».

 

Команда, которая не могла проигрывать

Арсен Балов начал выезжать со сборной командой на официальные международные турниры с 1968 года, а в качестве руководителя тренерского штаба — с 1971-го. Он участвовал в 12 чемпионатах мира и стольких же чемпионатах Европы, в пяти Олимпиадах. И почти с каждого турнира он возвращался с победой. Другого результата от его команды не ждали.

«В то время, если мы занимали второе место, мы ходили по комитету с опущенными глазами, — вспоминал Арсен Шугаибович. — То есть сложилось такое впечатление, что команда Балова не может проигрывать. Это впечатление сложилось не просто так, а за длительный период времени, когда мы равных не видели в мире».

Балов рассказывал, что победы в то время считались как должное, поэтому сложно сказать, какая победа была ярче — в Италии, Англии или другом месте.

«Я где-то 10 чемпионатов мира выигрывал. Все чемпионаты Европы начиная с 1971 года вплоть до 1992-го, покамест я был главным тренером, мы выигрывали. Причем и мужчины, и женщины занимали все призовые места — то есть все пьедесталы в Европе были наши. Был еще чемпионат Европы в закрытом помещении — там на другую стреляют дистанцию, это типа профессиональной такой стрельбы — так мы ни единой Европы тоже не проиграли», — говорил великий тренер.

В подтверждение сказанного — масса медалей победителя мировых, европейских первенств и Олимпийских игр, которые вместе с различными кубками и колчанами со стрелами украшали квартиру Баловых.

 

Дважды споткнуться на одном месте…

Но поражения все-таки были. И они-то как раз и запомнились.

«В Йорке в личном зачете выиграла Эмма Гапченко — москвичка, тоже хорошая спортсменка, а командный мы проиграли Польше. Проиграли всего 3 очка! — Даже через 25 лет Арсен Балов сокрушался, вспоминая об этом. — Перед выездом мы проходим диспансеризацию — углубленное медицинское обследование. И прозевали — взяли одну эстонку в положении. Она такого сложения мужского — не заметно совершенно ничего. А когда приехали, у нее токсикоз там открылся. А мы ничего не можем понять, думали, она отравилась. Она сделала на 200 очков меньше, чем набирала в среднем. А мы проиграли три очка. Вот это запомнилось на всю жизнь. И я дал себе зарок: беременных женщин в сборную не брать. Тогда еще не было “интересного” врача на диспансеризации. Я его ввел после этого случая. Но всё равно еще одна точно такая же история была. Говорят, лошадь на одном месте один раз спотыкается, а Балов ошибся дважды. Не знаю — хуже лошади, что ли, оказался?»

И еще одно поражение запечатлелось в памяти тренера. В 1977 году чемпионат мира проходил в Канберре. Нужно было отправиться туда хотя бы за неделю, чтобы пройти адаптацию, акклиматизацию.

«Неделю нам не дали, потому что денег не было, — рассказывал об этом Арсен Шугаибович. — И мы проиграли американкам, хотя они были намного хуже нас подготовлены. Но они сидели в Новой Зеландии — там есть военная база американская — и спокойненько тренировались месяц. А мы приехали — еще нормальная погода была, дождик шел, а как начали соревноваться — жара в 50 градусов».

 

Олимпиады: шесть минус два

За время работы со сборной СССР Арсен Балов готовил команду к шести Олимпиадам. Четыре из них он выиграл. Но больше он говорит о тех двух.

В 1984 году руководство страны решило не отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Это был ответ на бойкотирование американцами Московской Олимпиады 1980 года. Страны социалистического лагеря провели альтернативные игры в Чехословакии.

«Для спортсмена альтернативные игры от настоящих отличаются как небо от земли. Это даже ниже, чем чемпионат мира, — с грустью вспоминал тот турнир Арсен Шугаибович. — Хотя вся атрибутика сохранилась, всё, что полагалось за победу на Олимпиаде, применялось и к победителям этих игр, включая спортивные звания и денежное вознаграждение».

При этом тренерам по всем видам спорта была дана установка: перебить результаты победителей Олимпиады в Лос-Анджелесе. Подопечные Арсена Балова с этой задачей справились без проблем.

«Был приказ, и мы это сделали, — говорил об этом с улыбкой тренер. — Но дело в том, что мы поистине были очень готовы. В то время у меня была команда женская — 20 человек, у которых средний результат был за 2630 очков*. А я должен был везти всего трех человек. А во всем мире была только одна женщина — южная кореянка, которая делала 2603. Так же и мужчины. Вы сами представляете: выиграть — это одно, мы бы всех растерзали на этой Олимпиаде. А мы только довольствовались альтернативными играми. Никакого удовлетворения, конечно, у спортсменов не было. И никому не верьте, что спортсмен какой-то сказал, что не хотел ехать на Олимпийские игры. И сами спортивные руководители во главе с Павловым** были против того, чтобы мы не участвовали. Это решал ЦК».

А еще была Олимпиада 1992 года в Барселоне.

«В Барселоне уже была сложная психологическая ситуация, — объяснял причины неудачного выступления Арсен Шугаибович, называя неудачей серебро Олимпиады. — Мы в последний раз выступали объединенной командой. Потому что уже СНГ образовалось, страны независимые, они сами уже вошли в ООН, у каждой свой олимпийский комитет. Но на эту Олимпиаду решили ехать объединенной командой. Рычаги, которые имел главный тренер, ослабли. У нас раньше не было мысли за какую-то другую страну выступать. А тут Наталья Насаридзе — это чемпионка мира, я и весь тренерский совет сборной вложили очень многое, за короткий промежуток времени мы из нее подготовили хорошего мастера международного класса, — уехала в Турцию накануне игр. Просили ее: останься, после Олимпиады поедешь. Нет, уехала, оголила команду».

 

Только за свою страну

Самого Арсена Балова тоже приглашали во многие страны.

«В августе 1991 года, когда был ГКЧП, в Польше проходил чемпионат мира. Очень сложный чемпионат был, — вспоминал Арсен Шугаибович. — Я привез команду, а тут вот эти три дня, здесь намечался переворот. И в это время многие страны открыли для советских граждан права беженцев. А беженцы там имеют свои льготы. И в Варшаве был организован комитет, который принимал и рассылал по любым странам. Я был с супругой — нам предлагали и в Америку, и в Италию, и во Францию, и в Эмираты, и куда только не предлагали. Со мной еще группа тренеров была. Я их собрал и говорю: “Ребята, никаких!..” И мы все дружно приехали в Советский Союз. А многие остались там и использовали эти три дня, чтобы получить статус беженцев».

Свой единственный заграничный контракт Арсен Балов подписал в 1992 году в Барселоне во время Олимпиады, когда было уже понятно, что сборной СССР больше не будет. Договорился работать в Кувейте. Но и туда уехать ему было не суждено — болезнь помешала.

Подводя итог своего долгого славного пути в этом виде спорта, Арсен Шугаибович не скрывал своего удовлетворения: «Я пережил и Тарасова, и Чернышова, и Гомельского***, и многих других знаменитых тренеров. Все развенчанные остались, а я ушел, только когда структуры всесоюзные прекратили существование. Я пробыл в луке 33 года. После некоторого перерыва снова потянуло: тренирую московскую команду, являюсь первым вице-президентом федерации. Сейчас буду баллотироваться на пост президента федерации. Пройду — будет у нас абазин президент».

Стать президентом Российской федерации стрельбы из лука Арсену Балову не довелось. В том же 1996 году его не стало. Похоронен он в Москве, на Востряковском кладбище.

 *  Максимально возможный результат в стрельбе из лука – 2880 очков.
** Павлов Сергей Павлович, с 1968 по 1983 год председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.
*** Прославленные советские тренеры по хоккею и баскетболу.

Рейтинг@Mail.ru